เนื้อเพลง Slow Jams คำอ่านไทย Babyface

written by Rod Temperton [1996]
( วึ้น ไบ ร็อด Temperton [ 1996 ])

Sugar, sugar
(ฌูกเออะ , ฌูกเออะ)

Baby dim the lights
(เบบิ ดิม เดอะ ไลท)
So while I pour the wine
(โซ ฮไวล ไอ โพ เดอะ ไวน)
Set the music up nice and slow
(เซ็ท เดอะ มยูสิค อัพ ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)
Wanna move with you inside a groove
(วอนนา มูฝ วิฑ ยู อีนไซด อะ กรูฝ)
Like no one’s ever known
(ไลค โน วัน เอฝเออะ โนน)
Let your body unwind in the warmth of mine
(เล็ท ยุร บอดอิ อันไวนด อิน เดอะ วอมธ อ็อฝ ไมน)
Tell me what you like
(เท็ล มี ว็อท ยู ไลค)
Cause tonite I wanna turn you up to paradise
(คอส ทูไนท์ ไอ วอนนา เทิน ยู อัพ ทู แพระไดส)

Sweet thang hold me close
(สวี้ท เตง โฮลด มี คโลส)
Share my desire
(แฌ มาย ดิไสร)
And we can make the magic flow
(แอ็นด วี แค็น เมค เดอะ แมจอิค ฟโล)
Once the music is right
(วันซ เดอะ มยูสิค อีส ไรท)

Give me slow jams and hot romance
(กิฝ มี ซโล แจ็ม แซน ฮ็อท โระแมนซ)
Rock me with that tender dance
(ร็อค มี วิฑ แดท เทนเดอะ ดานซ)
Baby get closer so we can feel the power of love
(เบบิ เก็ท โคลเซอร์ โซ วี แค็น ฟีล เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)
Share my sweet groove the whole night through
(แฌ มาย สวี้ท กรูฝ เดอะ โฮล ไนท ธรู)
Let me lay my beat on you
(เล็ท มี เล มาย บีท ออน ยู)
We’ll keep the music playing movin’ in time
(เว็ล คีพ เดอะ มยูสิค พเลนิ่ง มูฝวิน อิน ไทม)

Let me get a taste of some Babyface
(เล็ท มี เก็ท ดา เทซท อ็อฝ ซัม เบบี้เฟซ)
And you know it’ll be alright
(แอ็นด ยู โน อิว บี ออลไร๊ท)
Cause the road that ends at Boyz II Men
(คอส เดอะ โรด แดท เอ็นด แอ็ท บอยซ์ ทรู เม็น)
Is the road I wanna ride
(อีส เดอะ โรด ดาย วอนนา ไรด)
We can go to the moon on a Stevie tune
(วี แค็น โก ทู เดอะ มูน ออน อะ สตีฝวี่ ทยูน)
Fly ribbons in the sky
(ฟไล รีบบัน ซิน เดอะ ซไค)
Give me everything R. Kelly sings
(กิฝ มี เอ๊วี่ติง อาร์ เคลลี่ ซิง)
Let us bump and grind
(เล็ท อัซ บัมพ แอ็นด ไกรนด)

Baby feel the beat
(เบบิ ฟีล เดอะ บีท)
Here in my heart
(เฮียร อิน มาย ฮาท)
Move with me in ecstacy
(มูฝ วิฑ มี อิน เอกสเตซี่)
Let the melody start
(เล็ท เดอะ เมลโอะดิ ซทาท)

Give me slow jams and hot romance
(กิฝ มี ซโล แจ็ม แซน ฮ็อท โระแมนซ)
Rock me in that tender dance
(ร็อค มี อิน แดท เทนเดอะ ดานซ)
I wanna feel the passion so give me all you got
(ไอ วอนนา ฟีล เดอะ แพฌอัน โซ กิฝ มี ออล ยู ก็อท)
Share my sweet groove the whole night through
(แฌ มาย สวี้ท กรูฝ เดอะ โฮล ไนท ธรู)
Make tonight a dream come true
(เมค ทุไนท ดา ดรีม คัม ทรู)
Let’s keep this groove thing going and never never never let it stop
(เล็ท คีพ ดีซ กรูฝ ธิง โกอิ้ง แอ็นด เนฝเวอะ เนฝเวอะ เนฝเวอะ เล็ท ดิธ ซท็อพ)

It’s something that feels so right
(อิทซ ซัมติง แดท ฟีล โซ ไรท)
Take this side of your rhythm
(เทค ดีซ ไซด อ็อฝ ยุร ริธึ่ม)

Baby tonight’s your night
(เบบิ ทุไนท ยุร ไนท)
When I feel your beat inside my soul
(ฮเว็น นาย ฟีล ยุร บีท อีนไซด มาย โซล)
It’s a do me groove I know I can’t control
(อิทซ ซา ดู มี กรูฝ ไอ โน ไอ แค็นท ค็อนทโรล)

Sweet thang hold me close
(สวี้ท เตง โฮลด มี คโลส)
Share my desire
(แฌ มาย ดิไสร)
We can make the magic flow
(วี แค็น เมค เดอะ แมจอิค ฟโล)
Once the music is rockin’
(วันซ เดอะ มยูสิค อีส รอคกิน)

Give me slow jams and hot romance
(กิฝ มี ซโล แจ็ม แซน ฮ็อท โระแมนซ)
Rock me with that tender dance
(ร็อค มี วิฑ แดท เทนเดอะ ดานซ)
I wanna feel the passion so give me all you got
(ไอ วอนนา ฟีล เดอะ แพฌอัน โซ กิฝ มี ออล ยู ก็อท)
Share my sweet groove the whole night through
(แฌ มาย สวี้ท กรูฝ เดอะ โฮล ไนท ธรู)
Let me lay my beat on you
(เล็ท มี เล มาย บีท ออน ยู)
Let’s keep this good thing going
(เล็ท คีพ ดีซ เกิด ธิง โกอิ้ง)
Movin’ in time with something good
(มูฝวิน อิน ไทม วิฑ ซัมติง เกิด)

HOOK
(ฮุค)

REMIX:
(รีมิก :)

SPOKEN:
(ซโพเค็น :)
[Remix]
([ รีมิก ])
I can’t believe I’m here
(ไอ แค็นท บิลีฝ แอม เฮียร)
Down at the Q’s Jook Joint [no doubt]
(เดาน แอ็ท เดอะ Qs จูค จอยนท [ โน เดาท ])
It sure is happenin’ y’all [on this remix]
(อิท ฌุร อีส แฮพปีนิน ยอล [ ออน ดีซ รีมิก ])
But listening to this music
(บัท ลิเซินนิง ทู ดีซ มยูสิค)
Kinda makes me think about when I used to listen to slow jams
(กินดา เมค มี ธิงค อะเบาท ฮเว็น นาย ยูซ ทู ลิ๊สซึ่น ทู ซโล แจ็ม)
Back in the day [yeah]
(แบ็ค อิน เดอะ เด [ เย่ ])
Like Babyface, Whip Appeal [no doubt]
(ไลค เบบี้เฟซ , ฮวิพ แอ็พพีล [ โน เดาท ])
Or R. Kelly, Bump And Grind
(ออ อาร์ เคลลี่ , บัมพ แอ็นด ไกรนด)
But you know what [what?]
(บัท ยู โน ว็อท [ ว็อท ])
Sometimes when I’m just layin’ down with my man [yeah]
(ซัมไทม์ ฮเว็น แอม จัซท เลย์อิน เดาน วิฑ มาย แม็น [ เย่ ])
I get the feelin’ I need to hear a little Barry White [no doubt]
(ไอ เก็ท เดอะ ฟีลิน นาย นีด ทู เฮีย รา ลิ๊ทเทิ่ล บาร์รี่ ฮไวท [ โน เดาท ])
Show you right [show you right]
(โฌ ยู ไรท [ โฌ ยู ไรท ])
Then there are other times when I just need a little Sexual Healing
(เด็น แดร์ อาร์ อัฑเออะ ไทม ฮเว็น นาย จัซท นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เซคฌวล ฮิวลิง)
Of Marvin Gaye [it’s the now, baby]
(อ็อฝ มาร์วิน เก๋ [ อิทซ เดอะ เนา , เบบิ ])
[Remix]
([ รีมิก ])
What about some Teddy Pendergrass? [no doubt]
(ว็อท อะเบาท ซัม เท๊ดดี้ เพนเดอกาส [ โน เดาท ])
Close the door and turn out the lights [remix]
(คโลส เดอะ โด แอ็นด เทิน เอ้า เดอะ ไลท [ รีมิก ])

Feels so good baby, yeah
(ฟีล โซ เกิด เบบิ , เย่)
Yes [ah]
(เย็ซ [ อา ])
Yeah baby
(เย่ เบบิ)
[Remix] Baby [Slow Jams, remix]
([ รีมิก ] เบบิ [ ซโล แจ็ม , รีมิก ])
Baby, oh yeah
(เบบิ , โอ เย่)
[Babyface]
([ เบบี้เฟซ ])

Baby dim the lights
(เบบิ ดิม เดอะ ไลท)
So while I pour the wine
(โซ ฮไวล ไอ โพ เดอะ ไวน)
Set the music up nice and slow
(เซ็ท เดอะ มยูสิค อัพ ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)
Wanna move with you inside a groove
(วอนนา มูฝ วิฑ ยู อีนไซด อะ กรูฝ)
Like no one’s ever known
(ไลค โน วัน เอฝเออะ โนน)
Let your body unwind and walk the mile
(เล็ท ยุร บอดอิ อันไวนด แอ็นด วอค เดอะ ไมล)
Tell me what you like
(เท็ล มี ว็อท ยู ไลค)
Cause tonite I wanna turn you up to paradise
(คอส ทูไนท์ ไอ วอนนา เทิน ยู อัพ ทู แพระไดส)

Sweet thang hold me close
(สวี้ท เตง โฮลด มี คโลส)
Share my desire
(แฌ มาย ดิไสร)
And we can make the magic flow
(แอ็นด วี แค็น เมค เดอะ แมจอิค ฟโล)
Once the music is rocking
(วันซ เดอะ มยูสิค อีส รอคกิง)

Give me slow jams and hot romance
(กิฝ มี ซโล แจ็ม แซน ฮ็อท โระแมนซ)
Rock me with that tender dance
(ร็อค มี วิฑ แดท เทนเดอะ ดานซ)
Baby get closer so we can feel the power of love
(เบบิ เก็ท โคลเซอร์ โซ วี แค็น ฟีล เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)
Share my sweet groove the whole night through
(แฌ มาย สวี้ท กรูฝ เดอะ โฮล ไนท ธรู)
Let me lay my beat on you
(เล็ท มี เล มาย บีท ออน ยู)
We’ll keep the music playing movin’ in time
(เว็ล คีพ เดอะ มยูสิค พเลนิ่ง มูฝวิน อิน ไทม)

Let me get a taste of some Babyface
(เล็ท มี เก็ท ดา เทซท อ็อฝ ซัม เบบี้เฟซ)
And you know it’ll be alright
(แอ็นด ยู โน อิว บี ออลไร๊ท)
Cause the road that ends at Boyz II Men
(คอส เดอะ โรด แดท เอ็นด แอ็ท บอยซ์ ทรู เม็น)
Is the road I wanna ride
(อีส เดอะ โรด ดาย วอนนา ไรด)
We can go to the moon on a Stevie tune
(วี แค็น โก ทู เดอะ มูน ออน อะ สตีฝวี่ ทยูน)
Fly ribbons in the sky
(ฟไล รีบบัน ซิน เดอะ ซไค)
Give me everything R. Kelly sings
(กิฝ มี เอ๊วี่ติง อาร์ เคลลี่ ซิง)
Let us bump and grind
(เล็ท อัซ บัมพ แอ็นด ไกรนด)

Baby feel the beat
(เบบิ ฟีล เดอะ บีท)
Here in my heart
(เฮียร อิน มาย ฮาท)
Move with me in ecstacy
(มูฝ วิฑ มี อิน เอกสเตซี่)
Let the melody start
(เล็ท เดอะ เมลโอะดิ ซทาท)

Give me slow jams and hot romance
(กิฝ มี ซโล แจ็ม แซน ฮ็อท โระแมนซ)
Rock me in that tender dance
(ร็อค มี อิน แดท เทนเดอะ ดานซ)
I wanna feel the passion so give me all you got
(ไอ วอนนา ฟีล เดอะ แพฌอัน โซ กิฝ มี ออล ยู ก็อท)
Share my sweet groove the whole night through
(แฌ มาย สวี้ท กรูฝ เดอะ โฮล ไนท ธรู)
Make tonight a dream come true
(เมค ทุไนท ดา ดรีม คัม ทรู)
Let’s keep this groove thing going and never never never let it stop
(เล็ท คีพ ดีซ กรูฝ ธิง โกอิ้ง แอ็นด เนฝเวอะ เนฝเวอะ เนฝเวอะ เล็ท ดิธ ซท็อพ)

It’s something that feels so right
(อิทซ ซัมติง แดท ฟีล โซ ไรท)
Take this side of your rhythm
(เทค ดีซ ไซด อ็อฝ ยุร ริธึ่ม)

Baby tonight’s your night
(เบบิ ทุไนท ยุร ไนท)
When I feel your beat inside my soul
(ฮเว็น นาย ฟีล ยุร บีท อีนไซด มาย โซล)
It’s a do me groove I know I can’t control
(อิทซ ซา ดู มี กรูฝ ไอ โน ไอ แค็นท ค็อนทโรล)

Sweet thang hold me close
(สวี้ท เตง โฮลด มี คโลส)
Share my desire
(แฌ มาย ดิไสร)
We can make the magic flow
(วี แค็น เมค เดอะ แมจอิค ฟโล)
Once the music is rockin’
(วันซ เดอะ มยูสิค อีส รอคกิน)

Give me slow jams and hot romance
(กิฝ มี ซโล แจ็ม แซน ฮ็อท โระแมนซ)
Rock me with that tender dance
(ร็อค มี วิฑ แดท เทนเดอะ ดานซ)
I wanna feel the passion so give me all you got
(ไอ วอนนา ฟีล เดอะ แพฌอัน โซ กิฝ มี ออล ยู ก็อท)
Share my sweet groove the whole night through
(แฌ มาย สวี้ท กรูฝ เดอะ โฮล ไนท ธรู)
Let me lay my beat on you
(เล็ท มี เล มาย บีท ออน ยู)
Let’s keep this good thing going
(เล็ท คีพ ดีซ เกิด ธิง โกอิ้ง)
Movin’ in time with something good
(มูฝวิน อิน ไทม วิฑ ซัมติง เกิด)

HOOK
(ฮุค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slow Jams คำอ่านไทย Babyface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น