เนื้อเพลง Yahoo! คำอ่านไทย Erasure

[Clarke / Bell]
( [ Clarke / เบลล์ ])

Better that the devil should not be called
(เบทเทอะ แดท เดอะ เด๊ฝิ้ล เชิด น็อท บี คอล)
If you wanna wed the devil’s daughter
(อิฟ ยู วอนนา เว็ด เดอะ เด๊ฝิ้ล ดอเทอะ)
I pray to the lord on high to set you free
(ไอ พเร ทู เดอะ ลอด ออน ไฮ ทู เซ็ท ยู ฟรี)
Better you decide to cut him loose
(เบทเทอะ ยู ดิไซด ทู คัท ฮิม ลูซ)
Than to ride on the cunning line
(แฑ็น ทู ไรด ออน เดอะ คันนิง ไลน)
I pray to the lord on high to rescue me
(ไอ พเร ทู เดอะ ลอด ออน ไฮ ทู เรซคยู มี)

No one should go through hard times
(โน วัน เชิด โก ธรู ฮาด ไทม)
No one should live in sorrow
(โน วัน เชิด ไลฝ อิน ซอโร)
Gotta face the darker sky
(กอททะ เฟซ เดอะ ดาร์คเกอร์ ซไค)
Gotta lift your head up high
(กอททะ ลิฟท ยุร เฮ็ด อัพ ไฮ)

Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Higher, higher, higher
(ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Find your way unto the lord, aah
(ไฟนด ยุร เว อันทู เดอะ ลอด , อาอ้า)
Higher, higher, higher
(ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Find your way unto the lord
(ไฟนด ยุร เว อันทู เดอะ ลอด)

To run where the devil would fear to tread
(ทู รัน ฮแว เดอะ เด๊ฝิ้ล เวิด เฟีย ทู ทเร็ด)
Got to put your money where your heart is
(ก็อท ทู พัท ยุร มันอิ ฮแว ยุร ฮาท อีส)
I pray to the lord on high to set you free
(ไอ พเร ทู เดอะ ลอด ออน ไฮ ทู เซ็ท ยู ฟรี)
Whether you decide to trade your soul
(ฮเวทเออะ ยู ดิไซด ทู เทรด ยุร โซล)
For a little of the devil’s gold
(ฟอ รา ลิ๊ทเทิ่ล อ็อฝ เดอะ เด๊ฝิ้ล โกลด)
I pray to the lord on high to rescue me
(ไอ พเร ทู เดอะ ลอด ออน ไฮ ทู เรซคยู มี)

No one should feel so low down
(โน วัน เชิด ฟีล โซ โล เดาน)
And give in to sweet temptation
(แอ็นด กิฝ อิน ทู สวี้ท เทมเทฌัน)
Gotta lift you head up high
(กอททะ ลิฟท ยู เฮ็ด อัพ ไฮ)
Gotta face the darker skies
(กอททะ เฟซ เดอะ ดาร์คเกอร์ สกาย)

Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Higher, higher, higher
(ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Find your way unto the lord, aah
(ไฟนด ยุร เว อันทู เดอะ ลอด , อาอ้า)
Higher, higher, higher
(ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Find your way unto the lord
(ไฟนด ยุร เว อันทู เดอะ ลอด)

Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Higher, higher, higher
(ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Find your way unto the lord
(ไฟนด ยุร เว อันทู เดอะ ลอด)

When you look around and find yourself
(ฮเว็น ยู ลุค อะเรานด แอ็นด ไฟนด ยุรเซลฟ)
Between the devil and deep blue sea
(บีทวิน เดอะ เด๊ฝิ้ล แอ็นด ดีพ บลู ซี)
I pray to the lord on high to set you free
(ไอ พเร ทู เดอะ ลอด ออน ไฮ ทู เซ็ท ยู ฟรี)
If there’s trouble on your mind when you sleep at night
(อิฟ แดร์ ทรั๊บเบิ้ล ออน ยุร ไมนด ฮเว็น ยู ซลีพ แอ็ท ไนท)
Would you come and put your trust in me?
(เวิด ยู คัม แอ็นด พัท ยุร ทรัซท อิน มี)
I pray to the lord on high to rescue me
(ไอ พเร ทู เดอะ ลอด ออน ไฮ ทู เรซคยู มี)

No one should go through hard times
(โน วัน เชิด โก ธรู ฮาด ไทม)
No one should live in sorrow
(โน วัน เชิด ไลฝ อิน ซอโร)
Gotta face the darker sky
(กอททะ เฟซ เดอะ ดาร์คเกอร์ ซไค)
Gotta lift your head up high
(กอททะ ลิฟท ยุร เฮ็ด อัพ ไฮ)

Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Higher, higher, higher
(ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Find your way unto the lord, aah
(ไฟนด ยุร เว อันทู เดอะ ลอด , อาอ้า)
Higher, higher, higher
(ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Find your way unto the lord, aah
(ไฟนด ยุร เว อันทู เดอะ ลอด , อาอ้า)
Higher, higher, higher
(ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Find your way unto the lord, aah
(ไฟนด ยุร เว อันทู เดอะ ลอด , อาอ้า)
Higher, higher, higher
(ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
Yahoo! Aah
(ยาฮู ! อาอ้า)
Find your way unto the lord
(ไฟนด ยุร เว อันทู เดอะ ลอด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yahoo! คำอ่านไทย Erasure

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น