เนื้อเพลง Like It or Not คำอ่านไทย Darren Hayes

I’ve been broken, shut down and useless
( แอฝ บีน บโรเค็น , ฌัท เดาน แอ็นด ยูสเหลด)
Feet above me
(ฟีท อะบัฝ มี)
Hands in the air
(แฮ็นด ซิน ดิ แอ)
You got me falling over and over
(ยู ก็อท มี ฟ๊อลิง โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)
You got me twisted tied up and tangled
(ยู ก็อท มี ทวิซท ไท อัพ แอ็นด แทงเกิล)
I do it all for you
(ไอ ดู อิท ดอร์ ฟอ ยู)
You know I’ve been a fool for you
(ยู โน แอฝ บีน อะ ฟูล ฟอ ยู)
I thought I tripped on a shoelace
(ไอ ธอท ไอ ทริพชฺ ออน อะ ชิวเลต)
I look down and it’s only you
(ไอ ลุค เดาน แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ ยู)

Now I’m standing at a terminal waiting to
(เนา แอม ซแทนดิง แอ็ท ดา เทอมิแน็ล เวททิง ทู)
connect to another plane
(ค็อนเนคท ทู แอะนัธเออะ พเลน)
If I told you I just cancelled my flight to America
(อิฟ ฟาย โทลด ยู ไอ จัซท cancelled มาย ฟไลท ทู อะเมริคะ)
Would you call me insane?
(เวิด ยู คอล มี อินเซน)
Everything I am has been neatly contained into
(เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม แฮ็ส บีน นีทลิ ค็อนเทน อีนทุ)
the contents of a Samsonite bag
(เดอะ ค็อนเทนท อ็อฝ อะ Samsonite แบ็ก)
Me, a laptop, 2 suitcases
(มี , อะ laptop , ทู ซูทเคส)
and I’m coming to see you
(แอ็นด แอม คัมอิง ทู ซี ยู)
whether you like it or not
(ฮเวทเออะ ยู ไลค อิท ออ น็อท)
Whether you like it or not
(ฮเวทเออะ ยู ไลค อิท ออ น็อท)

I’ve been put down, picked up and put off
(แอฝ บีน พัท เดาน , พิค อัพ แอ็นด พัท ออฟฟ)
I’ve been held up, pushed and shoved around
(แอฝ บีน เฮ็ลด อัพ , พุฌ แอ็นด ฌัฝ อะเรานด)
You got me falling over and over
(ยู ก็อท มี ฟ๊อลิง โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)
I’ve been drifting this side and upside down
(แอฝ บีน ดริฟทิง ดีซ ไซด แอ็นด อัพไซต์ เดาน)
I do it all for you
(ไอ ดู อิท ดอร์ ฟอ ยู)
You know I’ll be a fool for you
(ยู โน แอล บี อะ ฟูล ฟอ ยู)
I keep thinking I’ve lost something
(ไอ คีพ ติ้งกิง แอฝ ล็อซท ซัมติง)
I look down and it’s only you
(ไอ ลุค เดาน แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ ยู)

Now I’m standing at a terminal waiting to connect to another plane
(เนา แอม ซแทนดิง แอ็ท ดา เทอมิแน็ล เวททิง ทู ค็อนเนคท ทู แอะนัธเออะ พเลน)
And if I told you I just cancelled my flight to America
(แอ็นด อิฟ ฟาย โทลด ยู ไอ จัซท cancelled มาย ฟไลท ทู อะเมริคะ)
Would you call me insane?
(เวิด ยู คอล มี อินเซน)
Everything I am has been neatly contained into
(เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม แฮ็ส บีน นีทลิ ค็อนเทน อีนทุ)
the contents of a Samsonite bag
(เดอะ ค็อนเทนท อ็อฝ อะ Samsonite แบ็ก)
Me, a laptop, 2 suitcases
(มี , อะ laptop , ทู ซูทเคส)
and I’m coming to see you
(แอ็นด แอม คัมอิง ทู ซี ยู)
whether you like it or not
(ฮเวทเออะ ยู ไลค อิท ออ น็อท)

How many forms can indecision take?
(เฮา เมนอิ ฟอม แค็น อินดิซีฉอัน เทค)
When does the warning light appear before a man breaks?
(ฮเว็น โด เดอะ วอนิง ไลท แอ็พเพีย บิโฟ อะ แม็น บเรค)
Mine is a restless heart don’t try to fix it
(ไมน อีส ซา เรซทเล็ซ ฮาท ด้อนท์ ทไร ทู ฟิคซ อิท)
You know sometimes, sometimes I want it to ache
(ยู โน ซัมไทม์ , ซัมไทม์ ซาย ว็อนท ดิธ ทู เอค)

Everything I am has been neatly contained into
(เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม แฮ็ส บีน นีทลิ ค็อนเทน อีนทุ)
the contents of a Samsonite bag
(เดอะ ค็อนเทนท อ็อฝ อะ Samsonite แบ็ก)
Me, a laptop, 2 suitcases
(มี , อะ laptop , ทู ซูทเคส)
and I’m coming to see you
(แอ็นด แอม คัมอิง ทู ซี ยู)

And Now I’m standing at a terminal waiting to
(แอ็นด เนา แอม ซแทนดิง แอ็ท ดา เทอมิแน็ล เวททิง ทู)
connect to another plane
(ค็อนเนคท ทู แอะนัธเออะ พเลน)
And if I told you I just cancelled my flight to America
(แอ็นด อิฟ ฟาย โทลด ยู ไอ จัซท cancelled มาย ฟไลท ทู อะเมริคะ)
Would you call me insane?
(เวิด ยู คอล มี อินเซน)
Everything I am has been neatly contained into
(เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม แฮ็ส บีน นีทลิ ค็อนเทน อีนทุ)
the contents of a Samsonite bag
(เดอะ ค็อนเทนท อ็อฝ อะ Samsonite แบ็ก)
Me, a laptop, 2 suitcases and I’m coming to see you
(มี , อะ laptop , ทู ซูทเคส แซน แอม คัมอิง ทู ซี ยู)
whether you like it or not
(ฮเวทเออะ ยู ไลค อิท ออ น็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like It or Not คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น