เนื้อเพลง Flinch คำอ่านไทย Alanis Morissette

What’s it been over a decade?
( ว็อท ซิท บีน โอเฝอะ รา เดคเอด)
It still smarts like it was four minutes ago
(อิท ซทิล ซมาท ไลค อิท วอส โฟ มินยูท อะโก)
We only influenced each other totally
(วี โอ๊นลี่ อีนฟลวนซ อีช อัฑเออะ โททอลลี่)
We only bruised each other even more so
(วี โอ๊นลี่ บรูส อีช อัฑเออะ อีเฝ็น โม โซ)

What are you my blood? You touch me like you are my blood
(ว็อท อาร์ ยู มาย บลัด ยู ทั๊ช มี ไลค ยู อาร์ มาย บลัด)
What are you my dad? You affect me like you are my dad
(ว็อท อาร์ ยู มาย แด็ด ยู แอ็ฟเฟคท มี ไลค ยู อาร์ มาย แด็ด)

How long can a girl be shackled to you
(เฮา ล็อง แค็น อะ เกิล บี แชคเคิล ทู ยู)
How long before my dignity is reclaimed
(เฮา ล็อง บิโฟ มาย ดีกนิทิ อีส ริคเลม)
How long can a girl stay haunted by you
(เฮา ล็อง แค็น อะ เกิล ซเท ฮอนท ไบ ยู)
Soon I’ll grow up and I won’t even flinch at your name
(ซูน แอล กโร อัพ แอ็นด ดาย ว็อนท อีเฝ็น ฟลินช แอ็ท ยุร เนม)
Soon I’ll grow up and I won’t even flinch at your name
(ซูน แอล กโร อัพ แอ็นด ดาย ว็อนท อีเฝ็น ฟลินช แอ็ท ยุร เนม)

Where’ve you been? I heard you moved to my city
(Whereve ยู บีน นาย เฮิด ยู มูฝ ทู มาย ซีทอิ)
My brother saw you somewhere downtown
(มาย บรัฑเออะ ซอ ยู ซัมแวร์ ดาวน์ทาวน์)
I’d be paralyzed if I ran into you
(อาย บี แพระไลส อิฟ ฟาย แร็น อีนทุ ยู)
My tongue would seize up if we were to meet again
(มาย ทัง เวิด ซีส อัพ อิฟ วี เวอ ทู มีท อะเกน)

What are you my god? You touch me like you are my god
(ว็อท อาร์ ยู มาย ก็อด ยู ทั๊ช มี ไลค ยู อาร์ มาย ก็อด)
What are you my twin? You affect me like you are my twin
(ว็อท อาร์ ยู มาย ทวิน ยู แอ็ฟเฟคท มี ไลค ยู อาร์ มาย ทวิน)

How long can a girl be tortured by you?
(เฮา ล็อง แค็น อะ เกิล บี ทอเชอะ ไบ ยู)
How long before my dignity is reclaimed
(เฮา ล็อง บิโฟ มาย ดีกนิทิ อีส ริคเลม)
And how long can a girl be haunted by you
(แอ็นด เฮา ล็อง แค็น อะ เกิล บี ฮอนท ไบ ยู)
Soon I’ll grow up and I won’t even flinch at your name
(ซูน แอล กโร อัพ แอ็นด ดาย ว็อนท อีเฝ็น ฟลินช แอ็ท ยุร เนม)
Soon I’ll grow up and I won’t even flinch at your name
(ซูน แอล กโร อัพ แอ็นด ดาย ว็อนท อีเฝ็น ฟลินช แอ็ท ยุร เนม)

So here I am one room away from where I know you’re standing
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม วัน รุม อะเว ฟร็อม ฮแว ไอ โน ยัวร์ ซแทนดิง)
A well-intentioned man told me you just walked in
(อะ เว็ล อินเทนฌัน แม็น โทลด มี ยู จัซท วอค อิน)
This man knows not of how this information has affected me
(ดีซ แม็น โน น็อท อ็อฝ เฮา ดีซ อินเฟาะเมฌัน แฮ็ส แอ็ฟเฟคท มี)
But he knows the colour of the car I just drove away in
(บัท ฮี โน เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ คา ไอ จัซท ดโรฝ อะเว อิน)

What are you my kin? You touch me like you are my kin
(ว็อท อาร์ ยู มาย คิน ยู ทั๊ช มี ไลค ยู อาร์ มาย คิน)
What are you my air? You affect me like you are my air
(ว็อท อาร์ ยู มาย แอ ยู แอ็ฟเฟคท มี ไลค ยู อาร์ มาย แอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flinch คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น