เนื้อเพลง All My Fault คำอ่านไทย Fenix TX

I Guess We’ve Had Our Fun
( ไอ เก็ซ หวีบ แฮ็ด เอ๊า ฟัน)
But It Seems Our Fun Is Over Now
(บัท ดิธ ซีม เอ๊า ฟัน อีส โอเฝอะ เนา)
And That’s All Right
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไรท)
It’s All Right
(อิทซ ซอร์ ไรท)
Time For Me To Move Along
(ไทม ฟอ มี ทู มูฝ อะลอง)
And After All Is Said And Done
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน)
I’ll Be All Right
(แอล บี ออล ไรท)
It’s All Right
(อิทซ ซอร์ ไรท)

Tell Me Something That’s Sure To Break My Heart
(เท็ล มี ซัมติง แด๊ท ฌุร ทู บเรค มาย ฮาท)
cause Everything’s My Fault
(คอส เอ๊วี่ติง มาย ฟอลท)
And I Know
(แอ็นด ดาย โน)
I Deserve To Be Alone
(ไอ ดิเสิฝ ทู บี อะโลน)
cause Everything’s My Fault
(คอส เอ๊วี่ติง มาย ฟอลท)

Here We Go Again Unsuccessful To Make Amends
(เฮียร วี โก อะเกน อันซัคเซซฟุล ทู เมค อะเมนด)
And That’s All Right
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไรท)
It’s All Right
(อิทซ ซอร์ ไรท)
I’ve Tried As Hard As I Can But I Can’t Seem To Understand
(แอฝ ทไร แอ็ส ฮาด แอ็ส ซาย แค็น บัท ไอ แค็นท ซีม ทู อันเดิซแทนด)
And That’s All Right
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไรท)
It’s All Right
(อิทซ ซอร์ ไรท)

Tell Me Something That’s Sure To Break My Heart
(เท็ล มี ซัมติง แด๊ท ฌุร ทู บเรค มาย ฮาท)
cause Everything’s My Fault
(คอส เอ๊วี่ติง มาย ฟอลท)
And I Know
(แอ็นด ดาย โน)
I Deserve To Be Alone
(ไอ ดิเสิฝ ทู บี อะโลน)
cause Everything’s My Fault
(คอส เอ๊วี่ติง มาย ฟอลท)

I Guess It’s Over Now Your Honesty Has All Run Out
(ไอ เก็ซ อิทซ โอเฝอะ เนา ยุร ออนเอ็ซทิ แฮ็ส ซอร์ รัน เอ้า)
And That’s All Right
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไรท)
It’s All Right
(อิทซ ซอร์ ไรท)
I Just Can’t Seem To See How The Hell You Can Make Believe
(ไอ จัซท แค็นท ซีม ทู ซี เฮา เดอะ เฮ็ล ยู แค็น เมค บิลีฝ)
And That’s All Right
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ไรท)
It’s All Right
(อิทซ ซอร์ ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All My Fault คำอ่านไทย Fenix TX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น