เนื้อเพลง It Takes More คำอ่านไทย Ms.Dynamite

The sh*t that you promote
( เดอะ ฌะ *ที แดท ยู พโระโมท)
Fighting, violence
(ไฟท์ดิง , ไฝโอะเล็นซ)
Like you don’t want to grow
(ไลค ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู กโร)
Your talking so much sex
(ยุร ทอคอิง โซ มัช เซ็คซ)
But you not tell her you spelt AIDS
(บัท ยู น็อท เท็ล เฮอ ยู ซเพ็ลท เอด)
You not tell her ’bout consequence, no
(ยู น็อท เท็ล เฮอ เบาท คอนซิคเว็นซ , โน)
Your talking like you a G
(ยุร ทอคอิง ไลค ยู อะ จี)
But you are killer killing your own
(บัท ยู อาร์ คีลเลอะ คีลลิง ยุร โอน)
Your just a racist man’s p*ssy
(ยุร จัซท ดา เรซิสทฺ แม็น พี *ssy)
Tell me who wants to know
(เท็ล มี ฮู ว็อนท ทู โน)
What when who where
(ว็อท ฮเว็น ฮู ฮแว)
Or how you lose control
(ออ เฮา ยู ลูส ค็อนทโรล)

Certainly not me
(เซอทินลิ น็อท มี)
Certainly not me
(เซอทินลิ น็อท มี)
Cause baby personally
(คอส เบบิ เพอซแน็ลลิ)
I like to be challenged mentally
(ไอ ไลค ทู บี แชลเล็นจ เมนแท็ลลิ)
I’ve heard it all before
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ)
Gangsta’s pimps and whores
(แก๊งซดา พิมพ แซน โฮ)
Quality is poor
(ควอลอิทิ อีส พูร)
A girl like me needs more
(อะ เกิล ไลค มี นีด โม)

It takes more [takes more]
(อิท เทค โม [ เทค โม ])
To amuse a girl like me
(ทู อัมยูส อะ เกิล ไลค มี)
So much more [much more]
(โซ มัช โม [ มัช โม ])
To confuse a girl like me
(ทู ค็อนฟยูส อะ เกิล ไลค มี)
They’ve got ‘tude [got ‘tude]
(เดวฟ ก็อท ทยูด [ ก็อท ทยูด ])
Cause while you braggin’ ’bout your badness your just
(คอส ฮไวล ยู แบรกกิน เบาท ยุร แบดเน็ซ ยุร จัซท)
Avoiding, adding
(อว้อยดิ้ง , แอดดิง)
To the real sh*t thats happenin’ to us
(ทู เดอะ ริแอ็ล ฌะ *ที แด๊ท แฮพปีนิน ทู อัซ)

Now who gives a damn
(เนา ฮู กิฝ ซา แด็ม)
About the ice on your hands?
(อะเบาท ดิ ไอซ ออน ยุร แฮ็นด)
If its not too complex
(อิฟ อิทซ น็อท ทู ค็อมพเลคซ)
Tell me how many African’s died
(เท็ล มี เฮา เมนอิ แอฟริแค็น ได)
For the baguettes on your Rolex?
(ฟอ เดอะ baguettes ออน ยุร โรเหล็ก)
So what you pushing a nice car
(โซ ว็อท ยู พุฌอิง อะ ไน๊ซ์ คา)
Don’t you know there’s no such thing as superstar
(ด้อนท์ ยู โน แดร์ โน ซัช ธิง แอ็ส ซูเปอร์สตาร์)
We leave this world alone
(วี ลีฝ ดีซ เวิลด อะโลน)
So who gives a f*ck about the things you own?
(โซ ฮู กิฝ ซา เอฟ *ck อะเบาท เดอะ ธิง ยู โอน)

Certainly not me
(เซอทินลิ น็อท มี)
Certainly not me
(เซอทินลิ น็อท มี)
Cause baby personally
(คอส เบบิ เพอซแน็ลลิ)
I like to be challenged mentally
(ไอ ไลค ทู บี แชลเล็นจ เมนแท็ลลิ)
Your sh*t’s insignificant
(ยุร ฌะ *ts อินซิกนีฟอิแคนท)
And it don’t help to pay my rent
(แอ็นด ดิท ด้อนท์ เฮ็ลพ ทู เพ มาย เร็นท)
Its pure negativity
(อิทซ พยูร เนกเกเทฝเวดี้)
That you impose on me
(แดท ยู อิมโพส ออน มี)

It takes more [takes more]
(อิท เทค โม [ เทค โม ])
To amuse a girl like me
(ทู อัมยูส อะ เกิล ไลค มี)
So much more [much more]
(โซ มัช โม [ มัช โม ])
To confuse a girl like me
(ทู ค็อนฟยูส อะ เกิล ไลค มี)
They’ve got ‘tude [got ‘tude]
(เดวฟ ก็อท ทยูด [ ก็อท ทยูด ])
Cause while you braggin’ ’bout your badness your just
(คอส ฮไวล ยู แบรกกิน เบาท ยุร แบดเน็ซ ยุร จัซท)
Avoiding, adding
(อว้อยดิ้ง , แอดดิง)
To the real sh*t thats happenin’ to us
(ทู เดอะ ริแอ็ล ฌะ *ที แด๊ท แฮพปีนิน ทู อัซ)

Now I can sit
(เนา ไอ แค็น ซิท)
And chat a spit about d*cks and sex
(แอ็นด แช็ท ดา ซพิท อะเบาท d*cks แซน เซ็คซ)
But my business is my business I got self respect
(บัท มาย บีสเน็ซ ซิส มาย บีสเน็ซ ซาย ก็อท เซ็ลฟ ริซเพคท)
I can talk ’bout how my press could pick man’s dough
(ไอ แค็น ทอค เบาท เฮา มาย พเร็ซ เคิด พิค แม็น โด)
Get the keys to his ride and his home
(เก็ท เดอะ คี ทู ฮิส ไรด แอ็นด ฮิส โฮม)
But I mix it up and that would make me a ho’
(บัท ไอ มิคซ อิท อัพ แอ็นด แดท เวิด เมค มี อะ โฮ)
Little sisters now I really gotta let you know
(ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ เนา ไอ ริแอ็ลลิ กอททะ เล็ท ยู โน)
Real woman ain’t sexin’ for no mans dough
(ริแอ็ล วูมเอิน เอน เซกซิน ฟอ โน แม็น โด)
Real woman work hard to make the dough
(ริแอ็ล วูมเอิน เวิค ฮาด ทู เมค เดอะ โด)
And we can all chat baguettes and blacks
(แอ็นด วี แค็น ออล แช็ท baguettes แซน บแล็ค)
The blacks false hype and all the stereotypes
(เดอะ บแล็ค ฟอลซ เฮฝ แอ็นด ออล เดอะ ซเทริโอะไทพ)
We’re used to watching, but that ain’t what I’m here for
(เวีย ยูซ ทู วัทชิง , บัท แดท เอน ว็อท แอม เฮียร ฟอ)
Show them to think higher and aspire for more
(โฌ เฑ็ม ทู ธิงค ไฮเออะ แอ็นด แอซไพร ฟอ โม)

It takes more [takes more]
(อิท เทค โม [ เทค โม ])
To amuse a girl like me
(ทู อัมยูส อะ เกิล ไลค มี)
So much more [much more]
(โซ มัช โม [ มัช โม ])
To confuse a girl like me
(ทู ค็อนฟยูส อะ เกิล ไลค มี)
They’ve got ‘tude [got ‘tude]
(เดวฟ ก็อท ทยูด [ ก็อท ทยูด ])
Cause while you braggin’ ’bout your badness your just
(คอส ฮไวล ยู แบรกกิน เบาท ยุร แบดเน็ซ ยุร จัซท)
Avoiding, adding
(อว้อยดิ้ง , แอดดิง)
To the real sh*t thats happenin’ to us
(ทู เดอะ ริแอ็ล ฌะ *ที แด๊ท แฮพปีนิน ทู อัซ)

It takes more [takes more]
(อิท เทค โม [ เทค โม ])
To amuse a girl like me
(ทู อัมยูส อะ เกิล ไลค มี)
So much more [much more]
(โซ มัช โม [ มัช โม ])
To confuse a girl like me
(ทู ค็อนฟยูส อะ เกิล ไลค มี)
They’ve got ‘tude [got ‘tude]
(เดวฟ ก็อท ทยูด [ ก็อท ทยูด ])
Cause while you braggin’ ’bout your badness your just
(คอส ฮไวล ยู แบรกกิน เบาท ยุร แบดเน็ซ ยุร จัซท)
Avoiding, adding
(อว้อยดิ้ง , แอดดิง)
To the real sh*t thats happenin’ to us
(ทู เดอะ ริแอ็ล ฌะ *ที แด๊ท แฮพปีนิน ทู อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Takes More คำอ่านไทย Ms.Dynamite

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น