เนื้อเพลง Little by Little คำอ่านไทย Oasis

We the people fight for our exsistence
( วี เดอะ พี๊เพิ่ล ไฟท ฟอ เอ๊า exsistence)
we dont claim to be perfect but were free
(วี ด้อนท์ คเลม ทู บี เพ๊อร์เฟ็คท บัท เวอ ฟรี)
we dream our dreams alone with no resistance
(วี ดรีม เอ๊า ดรีม อะโลน วิฑ โน ริสีซแท็นซ)
fading like the stars we wish to be
(เฟดิง ไลค เดอะ ซทา วี วิฌ ทู บี)

i didnt mean
(ไอ ดิ๊นอิน มีน)
what i just said
(ว็อท ไอ จัซท เซ็ด)
but my god woke up on the wrong side of his bed
(บัท มาย ก็อด โวค อัพ ออน เดอะ ร็อง ไซด อ็อฝ ฮิส เบ็ด)
and it just dont matter now
(แอ็นด ดิท จัซท ด้อนท์ แมทเทอะ เนา)

little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล ไบ ลิ๊ทเทิ่ล)
we gave you everything you ever dreamed of
(วี เกฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู เอฝเออะ ดรีม อ็อฝ)
little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล ไบ ลิ๊ทเทิ่ล)
wheels of your life their slowly fallin of
(ฮวีล อ็อฝ ยุร ไลฟ แด ซโลลิ แฟลลิน อ็อฝ)
little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล ไบ ลิ๊ทเทิ่ล)
you have to give it all in all your life
(ยู แฮ็ฝ ทู กิฝ อิท ดอร์ อิน ออล ยุร ไลฟ)
i ask myself why
(ไอ อาซค ไมเซลฟ ฮไว)
your really here
(ยุร ริแอ็ลลิ เฮียร)

True perfection has to be imperfect
(ทรู เพอะเฟคฌัน แฮ็ส ทู บี อิมเพอเฟ็คท)
i know that that sounds foolish but its true
(ไอ โน แดท แด๊ท เซานด ฟูลอิฌ บัท อิทซ ทรู)
the day has come
(เดอะ เด แฮ็ส คัม)
and now youll have to accept
(แอ็นด เนา โยว แฮ็ฝ ทู แอ็คเซพท)
the life inside your head we give to you
(เดอะ ไลฟ อีนไซด ยุร เฮ็ด วี กิฝ ทู ยู)

you know i didnt mean
(ยู โน ไอ ดิ๊นอิน มีน)
what i just said
(ว็อท ไอ จัซท เซ็ด)
but my god just woke up on the wrong side of his bed
(บัท มาย ก็อด จัซท โวค อัพ ออน เดอะ ร็อง ไซด อ็อฝ ฮิส เบ็ด)
and it just dont matter now
(แอ็นด ดิท จัซท ด้อนท์ แมทเทอะ เนา)

cause little by little
(คอส ลิ๊ทเทิ่ล ไบ ลิ๊ทเทิ่ล)
we gave you everything you ever dreamed of
(วี เกฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู เอฝเออะ ดรีม อ็อฝ)
little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล ไบ ลิ๊ทเทิ่ล)
the wheels of your life there slowly falling off
(เดอะ ฮวีล อ็อฝ ยุร ไลฟ แดร์ ซโลลิ ฟ๊อลิง ออฟฟ)
little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล ไบ ลิ๊ทเทิ่ล)
you have to give it all in all your life and all the time
(ยู แฮ็ฝ ทู กิฝ อิท ดอร์ อิน ออล ยุร ไลฟ แอ็นด ออล เดอะ ไทม)
i ask myself why
(ไอ อาซค ไมเซลฟ ฮไว)
your really here
(ยุร ริแอ็ลลิ เฮียร)
hey!
(เฮ !)
[solo]
([ โซโล ])
[repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little by Little คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น