เนื้อเพลง R U Ready คำอ่านไทย Craig David

Thanks to [email protected] for these lyrics.
( แธ็งค ทู [email protected]เมล com ฟอ ฑิส ลีริค)

R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready [R]
(อาร์ ยู เรดอิ [ อาร์ ])
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready R
(อาร์ ยู เรดอิ อาร์)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
For the sounds of the Artful Dodger
(ฟอ เดอะ เซานด อ็อฝ ดิ อาทฟุล Dodger)
Doin’ it again and again
(โดย หนิด อะเกน แอ็นด อะเกน)
Get up get up get down tell your friend
(เก็ท อัพ เก็ท อัพ เก็ท เดาน เท็ล ยุร ฟเร็นด)
Ah with a blend and a mixer tapin’ up across vader
(อา วิฑ อะ บเล็นด แอ็นด อะ มีคเซอะ tapin อัพ อัครอซ vader)
Come like darth Vader
(คัม ไลค darth Vader)
As we lick u with the light saver
(แอ็ส วี ลิค ยู วิฑ เดอะ ไลท saver)
This ones for the Garage raver
(ดีซ วัน ฟอ เดอะ กะราฉ raver)
Best be on your best behavure
(เบ็ซท บี ออน ยุร เบ็ซท behavure)
comin’ uppa R&B voacalist
(คัมอิน uppa อาร์ &บี voacalist)
come rapper deal wiv thing proper
(คัม แรพเพอ ดีล wiv ธิง พรอพเออะ)
comin’ uppa R&B voacalist
(คัมอิน uppa อาร์ &บี voacalist)
come rapper wiv the Artful Dodger
(คัม แรพเพอ wiv ดิ อาทฟุล Dodger)
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready] with the Artful Dodger
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ] วิฑ ดิ อาทฟุล Dodger)
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready] with the Artful Dodger
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ] วิฑ ดิ อาทฟุล Dodger)
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready] with the Artful Dodger
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ] วิฑ ดิ อาทฟุล Dodger)
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready] with the Artful Dodger
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ] วิฑ ดิ อาทฟุล Dodger)
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready] with the Artful Dodger
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ] วิฑ ดิ อาทฟุล Dodger)
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready] with the Artful Dodger
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ] วิฑ ดิ อาทฟุล Dodger)

R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
With the Artful Dodger
(วิฑ ดิ อาทฟุล Dodger)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready [u ready u ready u ready u ready u ready u ready……]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready
(อาร์ ยู เรดอิ)
Doin’ it again and again
(โดย หนิด อะเกน แอ็นด อะเกน)
Get up get up get down tell your friend
(เก็ท อัพ เก็ท อัพ เก็ท เดาน เท็ล ยุร ฟเร็นด)
Ah with a blend and a mixer tapin’ up across vader
(อา วิฑ อะ บเล็นด แอ็นด อะ มีคเซอะ tapin อัพ อัครอซ vader)
Come like darth Vader
(คัม ไลค darth Vader)
As we lick u with the light saver
(แอ็ส วี ลิค ยู วิฑ เดอะ ไลท saver)
This ones for the Garage raver
(ดีซ วัน ฟอ เดอะ กะราฉ raver)
Best be on your best behaviour
(เบ็ซท บี ออน ยุร เบ็ซท บิเฮฟเยอะ)
comin’ uppa R&B voacalist
(คัมอิน uppa อาร์ &บี voacalist)
come rapper deal wiv thing proper
(คัม แรพเพอ ดีล wiv ธิง พรอพเออะ)
comin’ uppa R&B voacalist
(คัมอิน uppa อาร์ &บี voacalist)
come rapper wiv the Artful Dodger
(คัม แรพเพอ wiv ดิ อาทฟุล Dodger)
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
R U Ready [u ready u ready]
(อาร์ ยู เรดอิ [ ยู เรดอิ ยู เรดอิ ])
With the Artful Dodger
(วิฑ ดิ อาทฟุล Dodger)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready Ready London
(อาร์ ยู เรดอิ เรดอิ ลันดัน)
R U Ready
(อาร์ ยู เรดอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง R U Ready คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น