เนื้อเพลง Breath of Heaven คำอ่านไทย Amy Grant

Mary’s Song
( แมริ ซ็อง)

I have traveled many moonless nights,
(ไอ แฮ็ฝ ทแรฝแอ็ล เมนอิ moonless ไนท ,)
Cold and weary with a babe inside,
(โคลด แอ็นด เวียริ วิฑ อะ เบบ อีนไซด ,)
And I wonder what I’ve done.
(แอ็นด ดาย วันเดอะ ว็อท แอฝ ดัน)
Holy father you have come,
(โฮลิ ฟาเฑอะ ยู แฮ็ฝ คัม ,)
And chosen me now to carry your son.
(แอ็นด โชเซ่น มี เนา ทู แคริ ยุร ซัน)

I am waiting in a silent prayer.
(ไอ แอ็ม เวททิง อิน อะ ไซเล็นท พเรเออะ)
I am frightened by the load I bear.
(ไอ แอ็ม ไฟท์อึน ไบ เดอะ โลด ดาย แบ)
In a world as cold as stone,
(อิน อะ เวิลด แอ็ส โคลด แอ็ส ซโทน ,)
Must I walk this path alone?
(มัซท ไอ วอค ดีซ พาธ อะโลน)
Be with me now.
(บี วิฑ มี เนา)
Be with me now.
(บี วิฑ มี เนา)

Breath of heaven,
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น ,)
Hold me together,
(โฮลด มี ทุเกฑเออะ ,)
Be forever near me,
(บี เฟาะเรฝเออะ เนีย มี ,)
Breath of heaven.
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น)
Breath of heaven,
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น ,)
Lighten my darkness,
(ไลทน มาย ดาคเน็ซ ,)
Pour over me your holiness,
(โพ โอเฝอะ มี ยุร โฮลิเน็ซ ,)
For you are holy.
(ฟอ ยู อาร์ โฮลิ)
Breath of heaven.
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น)

Do you wonder as you watch my face,
(ดู ยู วันเดอะ แอ็ส ยู ว็อช มาย เฟซ ,)
If a wiser one should have had my place,
(อิฟ อะ วายเซอวัน เชิด แฮ็ฝ แฮ็ด มาย พเลซ ,)
But I offer all I am
(บัท ไอ ออฟเฟอะ ออล ไอ แอ็ม)
For the mercy of your plan.
(ฟอ เดอะ เมอซิ อ็อฝ ยุร แพล็น)
Help me be strong.
(เฮ็ลพ มี บี ซทร็อง)
Help me be.
(เฮ็ลพ มี บี)
Help me.
(เฮ็ลพ มี)

Breath of heaven,
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น ,)
Hold me together,
(โฮลด มี ทุเกฑเออะ ,)
Be forever near me,
(บี เฟาะเรฝเออะ เนีย มี ,)
Breath of heaven.
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น)
Breath of heaven,
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น ,)
Lighten my darkness,
(ไลทน มาย ดาคเน็ซ ,)
Pour over me your holiness,
(โพ โอเฝอะ มี ยุร โฮลิเน็ซ ,)
For you are holy.
(ฟอ ยู อาร์ โฮลิ)

Breath of heaven,
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น ,)
Hold me together,
(โฮลด มี ทุเกฑเออะ ,)
Be forever near me,
(บี เฟาะเรฝเออะ เนีย มี ,)
Breath of heaven.
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น)
Breath of heaven,
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น ,)
Lighten my darkness,
(ไลทน มาย ดาคเน็ซ ,)
Pour over me your holiness,
(โพ โอเฝอะ มี ยุร โฮลิเน็ซ ,)
For you are holy.
(ฟอ ยู อาร์ โฮลิ)
Breath of heaven.
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น)
Breath of heaven.
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น)
Breath of heaven.
(บเร็ธ อ็อฝ เฮฝเอ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breath of Heaven คำอ่านไทย Amy Grant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น