เนื้อเพลง NtrMssion คำอ่านไทย Linkin Park

Finally recover
( ไฟแน็ลลิ ริคัฝเออะ)
When the mood is right
(ฮเว็น เดอะ มูด อีส ไรท)
Looking up into a neon sky
(ลุคอิง อัพ อีนทุ อะ นีอ็อน ซไค)
Time the mean takes over
(ไทม เดอะ มีน เทค โอเฝอะ)
Guess it’s been too long
(เก็ซ อิทซ บีน ทู ล็อง)
Since the last time that I tried to fly
(ซินซ เดอะ ลาซท ไทม แดท ไอ ทไร ทู ฟไล)

Finally I find
(ไฟแน็ลลิ ไอ ไฟนด)
When I lose control
(ฮเว็น นาย ลูส ค็อนทโรล)
Inside my body crumbles
(อีนไซด มาย บอดอิ แคมเบิล)
It’s like therapy
(อิทซ ไลค เธระพิ)
For my broken soul
(ฟอ มาย บโรเค็น โซล)
Inside my body crumbles
(อีนไซด มาย บอดอิ แคมเบิล)

Only needs a moment
(โอ๊นลี่ นีด ซา โมเม็นท)
Just to get away
(จัซท ทู เก็ท อะเว)
Hope the stress won’t mess up every day
(โฮพ เดอะ ซทเร็ซ ว็อนท เมซ อัพ เอฝริ เด)
No one final question
(โน วัน ไฟแน็ล คเวซชัน)
And I never doubt
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ เดาท)
Everything is gonna be okay
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี โอเค)

Finally I find
(ไฟแน็ลลิ ไอ ไฟนด)
When I lose control
(ฮเว็น นาย ลูส ค็อนทโรล)
Inside my body crumbles
(อีนไซด มาย บอดอิ แคมเบิล)
It’s like therapy
(อิทซ ไลค เธระพิ)
For my broken soul
(ฟอ มาย บโรเค็น โซล)
Inside my body crumbles
(อีนไซด มาย บอดอิ แคมเบิล)

Insecure would be my sign
(อินซิคยูร เวิด บี มาย ไซน)
[I don’t know if I’ll be alright, I don’t know if I’ll be alright]
([ ไอ ด้อนท์ โน อิฟ แอล บี ออลไร๊ท , ไอ ด้อนท์ โน อิฟ แอล บี ออลไร๊ท ])
I’ll never have to hide
(แอล เนฝเวอะ แฮ็ฝ ทู ไฮด)
[I don’t know if I’ll be alright, I don’t know if I’ll be alright]
([ ไอ ด้อนท์ โน อิฟ แอล บี ออลไร๊ท , ไอ ด้อนท์ โน อิฟ แอล บี ออลไร๊ท ])
Try to live right
(ทไร ทู ไลฝ ไรท)
[I don’t know if I’ll be alright, Now I know it’s]
([ ไอ ด้อนท์ โน อิฟ แอล บี ออลไร๊ท , เนา ไอ โน อิทซ ])
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)

Finally I find
(ไฟแน็ลลิ ไอ ไฟนด)
When I lose control
(ฮเว็น นาย ลูส ค็อนทโรล)
Inside my body crumbles
(อีนไซด มาย บอดอิ แคมเบิล)
It’s like therapy
(อิทซ ไลค เธระพิ)
For my broken soul
(ฟอ มาย บโรเค็น โซล)
Inside my body
(อีนไซด มาย บอดอิ)

Finally I find
(ไฟแน็ลลิ ไอ ไฟนด)
When I lose control
(ฮเว็น นาย ลูส ค็อนทโรล)
Inside my body crumbles
(อีนไซด มาย บอดอิ แคมเบิล)
It’s like therapy
(อิทซ ไลค เธระพิ)
For my broken soul
(ฟอ มาย บโรเค็น โซล)
Inside my body crumbles
(อีนไซด มาย บอดอิ แคมเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง NtrMssion คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น