เนื้อเพลง Don’t Wanna Let You Go คำอ่านไทย Five

Chorus :
( โครัซ :)
Don’t wanna let you go, we just wanna tell you
(ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู โก , วี จัซท วอนนา เท็ล ยู)
Just wanna let you know, that we’ll stay around
(จัซท วอนนา เล็ท ยู โน , แดท เว็ล ซเท อะเรานด)
So what else can you do, you’ve said all you have to
(โซ ว็อท เอ็ลซ แค็น ยู ดู , ยู๊ฟ เซ็ด ออล ยู แฮ็ฝ ทู)
We’re comin’ after you, so don’t make a sound [don’t wanna let you go]
(เวีย คัมอิน อาฟเทอะ ยู , โซ ด้อนท์ เมค เก เซานด [ ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู โก ])

I got this feelin’ could it be there’s someone watchin’ over me [me]
(ไอ ก็อท ดีซ ฟีลิน เคิด ดิท บี แดร์ ซัมวัน วันชิน โอเฝอะ มี [ มี ])
Tell me who you are
(เท็ล มี ฮู ยู อาร์)
I close my eyes and count from nine to try and find this peace of mind
(ไอ คโลส มาย ไอ แซน เคานท ฟร็อม ไนน ทู ทไร แอ็นด ไฟนด ดีซ พีซ อ็อฝ ไมนด)
But it’s gone too far
(บัท อิทซ กอน ทู ฟา)

You see our faces every time you turn your head round
(ยู ซี เอ๊า เฟซ เอฝริ ไทม ยู เทิน ยุร เฮ็ด เรานด)
We’ll be watchin’ even when you turn the lights down
(เว็ล บี วันชิน อีเฝ็น ฮเว็น ยู เทิน เดอะ ไลท เดาน)
We will always be around no matter where you are
(วี วิล ออลเว บี อะเรานด โน แมทเทอะ ฮแว ยู อาร์)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’m all alone now in the dark just one chance just so we can talk
(แอม ออล อะโลน เนา อิน เดอะ ดาค จัซท วัน ชานซ จัซท โซ วี แค็น ทอค)
That is all I ask
(แดท อีส ซอร์ ไอ อาซค)
I close my eyes and then I dream I always wake up to a scream
(ไอ คโลส มาย ไอ แซน เด็น นาย ดรีม ไอ ออลเว เวค อัพ ทู อะ ซครีม)
Wonder where you are
(วันเดอะ ฮแว ยู อาร์)

Don’t you know we’re always gonna be around you
(ด้อนท์ ยู โน เวีย ออลเว กอนนะ บี อะเรานด ยู)
And there really isn’t anything you can do
(แอ็นด แดร์ ริแอ็ลลิ อีสซึ่น เอนอิธิง ยู แค็น ดู)
We will always be around no matter where you are
(วี วิล ออลเว บี อะเรานด โน แมทเทอะ ฮแว ยู อาร์)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Chorus] x 2
([ โครัซ ] เอ๊กซฺ ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Wanna Let You Go คำอ่านไทย Five

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น