เนื้อเพลง Human Nature คำอ่านไทย Madonna

[Spoken:]
( [ ซโพเค็น : ])
Express yourself, don’t repress yourself [repeat 4 times]
(เอ็คซพเรซ ยุรเซลฟ , ด้อนท์ ริพเรซ ยุรเซลฟ [ ริพีท โฟว ไทม ])

Chorus:
(โครัซ :)

And I’m not sorry [I’m not sorry]
(แอ็นด แอม น็อท ซอริ [ แอม น็อท ซอริ ])
It’s human nature [it’s human nature]
(อิทซ ฮยูแม็น เนเชอะ [ อิทซ ฮยูแม็น เนเชอะ ])
And I’m not sorry [I’m not sorry]
(แอ็นด แอม น็อท ซอริ [ แอม น็อท ซอริ ])
I’m not your b*tch don’t hang your sh*t on me [it’s human nature]
(แอม น็อท ยุร บี *tch ด้อนท์ แฮ็ง ยุร ฌะ *ที ออน มี [ อิทซ ฮยูแม็น เนเชอะ ])

You wouldn’t let me say the words I longed to say
(ยู วูดดึ่น เล็ท มี เซ เดอะ เวิด ซาย ล็อง ทู เซ)
You didn’t want to see life through my eyes
(ยู ดิ๊นอิน ว็อนท ทู ซี ไลฟ ธรู มาย ไอ)
[Express yourself, don’t repress yourself]
([ เอ็คซพเรซ ยุรเซลฟ , ด้อนท์ ริพเรซ ยุรเซลฟ ])
You tried to shove me back inside your narrow room
(ยู ทไร ทู ฌัฝ มี แบ็ค อีนไซด ยุร แนโร รุม)
And silence me with bitterness and lies
(แอ็นด ไซเล็นซ มี วิฑ บีทเทอะเน็ซ แซน ไล)
[Express yourself, don’t repress yourself]
([ เอ็คซพเรซ ยุรเซลฟ , ด้อนท์ ริพเรซ ยุรเซลฟ ])

Did I say something wrong?
(ดิด ดาย เซ ซัมติง ร็อง)
Oops, I didn’t know I couldn’t talk about sex
(อุ๊บสฺ , ไอ ดิ๊นอิน โน ไอ คูดซึ่น ทอค อะเบาท เซ็คซ)
[I musta been crazy]
([ ไอ มาซดา บีน คเรสิ ])
Did I stay too long?
(ดิด ดาย ซเท ทู ล็อง)
Oops, I didn’t know I couldn’t speak my mind
(อุ๊บสฺ , ไอ ดิ๊นอิน โน ไอ คูดซึ่น ซพีค มาย ไมนด)
[What was I thinking]
([ ว็อท วอส ซาย ติ้งกิง ])

[chorus]
([ โครัซ ])

You punished me for telling you my fantasies
(ยู พันอิฌ มี ฟอ เทลลิง ยู มาย แฟนตาซีสฺ)
I’m breakin’ all the rules I didn’t make
(แอม เบรกกิ้น ออล เดอะ รูล ซาย ดิ๊นอิน เมค)
[Express yourself, don’t repress yourself]
([ เอ็คซพเรซ ยุรเซลฟ , ด้อนท์ ริพเรซ ยุรเซลฟ ])
You took my words and made a trap for silly fools
(ยู ทุค มาย เวิด แซน เมด อะ ทแร็พ ฟอ ซีลลิ ฟูล)
You held me down and tried to make me break
(ยู เฮ็ลด มี เดาน แอ็นด ทไร ทู เมค มี บเรค)
[Express yourself, don’t repress yourself]
([ เอ็คซพเรซ ยุรเซลฟ , ด้อนท์ ริพเรซ ยุรเซลฟ ])

Bridge:
(บริจ :)

Did I say something true?
(ดิด ดาย เซ ซัมติง ทรู)
Oops, I didn’t know I couldn’t talk about sex
(อุ๊บสฺ , ไอ ดิ๊นอิน โน ไอ คูดซึ่น ทอค อะเบาท เซ็คซ)
[I musta been crazy]
([ ไอ มาซดา บีน คเรสิ ])
Did I have a point of view?
(ดิด ดาย แฮ็ฝ อะ พอยนท อ็อฝ ฝยู)
Oops, I didn’t know I couldn’t talk about you
(อุ๊บสฺ , ไอ ดิ๊นอิน โน ไอ คูดซึ่น ทอค อะเบาท ยู)
[What was I thinking]
([ ว็อท วอส ซาย ติ้งกิง ])

[chorus]
([ โครัซ ])

Express yourself, don’t repress yourself [repeat twice]
(เอ็คซพเรซ ยุรเซลฟ , ด้อนท์ ริพเรซ ยุรเซลฟ [ ริพีท ทไวซ ])
Express yourself, don’t repress yourself [repeat twice]
(เอ็คซพเรซ ยุรเซลฟ , ด้อนท์ ริพเรซ ยุรเซลฟ [ ริพีท ทไวซ ])

[bridge]
([ บริจ ])
[chorus]
([ โครัซ ])

[chorus, with the following spoken substitutions]
([ โครัซ , วิฑ เดอะ ฟอลโละอิง ซโพเค็น ซับซทิทยูฌัน ])
[I’m not apologizing]
([ แอม น็อท apologizings ])
[Would it sound better if I were a man?]
([ เวิด ดิท เซานด เบทเทอะ อิฟ ฟาย เวอ อะ แม็น ])
[You’re the one with the problem]
([ ยัวร์ ดิ วัน วิฑ เดอะ พรอบเล็ม ])
[Why don’t you just deal with it]
([ ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท ดีล วิฑ อิท ])

[chorus, with the following spoken substitutions]
([ โครัซ , วิฑ เดอะ ฟอลโละอิง ซโพเค็น ซับซทิทยูฌัน ])
[Would you like me better if I was?]
([ เวิด ยู ไลค มี เบทเทอะ อิฟ ฟาย วอส ])
[We all feel the same way]
([ วี ออล ฟีล เดอะ เซม เว ])
[I have no regrets]
([ ไอ แฮ็ฝ โน ริกเรท ])
[Just look in the mirror]
([ จัซท ลุค อิน เดอะ มีเรอะ ])

[chorus, with the following spoken substitutions]
([ โครัซ , วิฑ เดอะ ฟอลโละอิง ซโพเค็น ซับซทิทยูฌัน ])
[I don’t have to justify anything]
([ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู จัซทิไฟ เอนอิธิง ])
[I’m just like you]
([ แอม จัซท ไลค ยู ])
[Why should I be?]
([ ฮไว เชิด ดาย บี ])
[Deal with it]
([ ดีล วิฑ อิท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Human Nature คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น