เนื้อเพลง Y’all Gone Miss Me คำอ่านไทย Snoop Dogg feat KoKane

[fades in] .. {y’all gone miss me}
( [ เฝด ซิน ] {ยอล กอน มิซ มี })
Yeah y’all gone miss me
(เย่ ยอล กอน มิซ มี)
[harmonizing] Never miss what you had ’til it’s gone
([ ฮาร์โมนีซิง ] เนฝเวอะ มิซ ว็อท ยู แฮ็ด ทิล อิทซ กอน)
Yeah, y’all gone miss me
(เย่ , ยอล กอน มิซ มี)
[y’all gone miss me] Yeah, y’all gone miss me
([ ยอล กอน มิซ มี ] เย่ , ยอล กอน มิซ มี)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Hmm, who that n*gga that brought you that gangsta sh*t
(อึม , ฮู แดท เอ็น *gga แดท บรอท ยู แดท แก๊งซดา ฌะ *ที)
befo’ you motherf*ckers was even ready for it?
(befo ยู motherf*ckers วอส อีเฝ็น เรดอิ ฟอ อิท)
Showed you how to tie a flag on your head
(โฌ ยู เฮา ทู ไท อะ ฟแล็ก ออน ยุร เฮ็ด)
and represent your motherf*ckin set ’til you’re dead
(แอ็นด เรพริเสนท ยุร motherf*ckin เซ็ท ทิล ยัวร์ เด็ด)
Bust on the cops while I cuss the Feds
(บัซท ออน เดอะ ค็อพ ฮไวล ไอ ครัสเดอะ เฟ็ด)
Roll a joint, in the bathtub gettin head
(โรล อะ จอยนท , อิน เดอะ แบตถาบ เกดดิน เฮ็ด)
Put the G in the P, flipped the G to a ki
(พัท เดอะ จี อิน เดอะ พี , ฟริพทฺ เดอะ จี ทู อะ ki)
Put the West coast back on the map bay-bee
(พัท เดอะ เว็ซท โคซท แบ็ค ออน เดอะ แม็พ เบ บี)
Check my styles, check my files
(เช็ค มาย ซไทล , เช็ค มาย ไฟล)
I’ve been gangbangin since I was a juvenile
(แอฝ บีน gangbangin ซินซ ไอ วอส ซา จูฝิไนล)
They cut me loose in nine-deuce I swore to tell the whole truth
(เด คัท มี ลูซ อิน ไนน ดยูซ ไอ ซโว ทู เท็ล เดอะ โฮล ทรูธ)
Keep it gangbang 100 proof
(คีพ อิท gangbang 100 พรูฟ)
E’rybody say, ” Ay Snoop ” – did Death Row pay me?
(เอรี่บอดี้ เซ , ” ไอ ซนูพ ” ดิด เด็ธ เรา เพ มี)
Look here young loc, sh*t it’s all to the gravy
(ลุค เฮียร ยัง loc , ฌะ *ที อิทซ ซอร์ ทู เดอะ กเรฝิ)
I really can’t trip off the past, on the real I had a blast
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท ทริพ ออฟฟ เดอะ พาซท , ออน เดอะ ริแอ็ล ไอ แฮ็ด อะ บลาซท)
Tupac, rest in peace and God bless all my enemies
(ทูแปค , เร็ซท อิน พีซ แอ็นด ก็อด บเล็ซ ซอร์ มาย อียีมีสฺ)

[Chorus: KoKane]
([ โครัซ : KoKane ])
Rain-drops, falling on my head
(เรน ดร็อพ , ฟ๊อลิง ออน มาย เฮ็ด)
F*ckin with them haters, messin with my bread
(เอฟ *ckin วิฑ เฑ็ม เฮเดอ , เมซซิน วิฑ มาย บเร็ด)
Talkin bout the raindrops, fallin on my head
(ทอคกิ่น เบาท เดอะ เรนดรอป , แฟลลิน ออน มาย เฮ็ด)
F*ckin with them haters, sleepin in my bed
(เอฟ *ckin วิฑ เฑ็ม เฮเดอ , สลีฟปิน อิน มาย เบ็ด)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Ain’t No Limit to this sh*t, ain’t no gimmick
(เอน โน ลีมอิท ทู ดีซ ฌะ *ที , เอน โน กีมมิค)
Master P good lookin out homeboy, salute my Lieutenant [at ease]
(มาซเทอะ พี เกิด ลุคกิน เอ้า โฮมบอย , ซัลยูท มาย ลิวเทนแอนท [ แอ็ท อีส ])
I’m in it knee deep and can’t creep no more
(แอม อิน หนิด นี ดีพ แอ็นด แค็นท ครีพ โน โม)
I had to move down South on the low-low, fo’ sho’ doe
(ไอ แฮ็ด ทู มูฝ เดาน เซาธ ออน เดอะ โล โล , โฟ โช โด)
Dippin through the woods with Fiend, Magic, Pokey
(ดิพพิน ธรู เดอะ วู๊ด วิฑ ฟีนด , แมจอิค , Pokey)
Mystikal, V-90, C, Boz and P [ya heard me?]
(เมตศติกเคิล , วี 90 , ซี , บอส แอ็นด พี [ ยา เฮิด มี ])
Windows on tint, ridin like the President
(วีนโด ออน ทินท , ริดอิน ไลค เดอะ พเรสอิเด็นท)
It’s evident, sh*t I’m doin good [yeah]
(อิทซ เอฝอิเด็นท , ฌะ *ที แอม โดย เกิด [ เย่ ])
I moved out the hood like I should [say what?]
(ไอ มูฝ เอ้า เดอะ ฮุด ไลค ไก เชิด [ เซ ว็อท ])
And then they had the nerve to call me Hollywood [n*gga what?]
(แอ็นด เด็น เด แฮ็ด เดอะ เนิฝ ทู คอล มี ฮอลิวูด [ เอ็น *gga ว็อท ])
But I don’t give a f*ck, if I’m misunderstood
(บัท ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck , อิฟ แอม มิซันเดิซทูด)
20 Crip don’t slip, yeah it’s all to the good
(20 คริป ด้อนท์ ซลิพ , เย่ อิทซ ซอร์ ทู เดอะ เกิด)
Yeah the homies got twist too, whatchu say?
(เย่ เดอะ โฮมี ก็อท ทวิซท ทู , วอทชู เซ)
Oh the homies might get me? They’ll get you
(โอ เดอะ โฮมี ไมท เก็ท มี เด๊ว เก็ท ยู)
Listen here, don’t try it, and don’t deny it
(ลิ๊สซึ่น เฮียร , ด้อนท์ ทไร อิท , แอ็นด ด้อนท์ ดิไน อิท)
And don’t pay ’em no mind Dogg, man I’m tryin
(แอ็นด ด้อนท์ เพ เอ็ม โน ไมนด ด๊อก , แม็น แอม ทายอิน)

[Chorus w/ variations]
([ โครัซ ดับบิว / แฝริเอฌัน ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Just when you thought I was gone, I’m back on
(จัซท ฮเว็น ยู ธอท ไอ วอส กอน , แอม แบ็ค ออน)
Knick-knack-paddy-wack give the Dogg a home
(Knick แน็ค แพดดิ แวค กิฝ เดอะ ด๊อก อะ โฮม)
with a gang of pitbulls, rottweilers and doberman pinschers
(วิฑ อะ แก็ง อ็อฝ พิคกี้ , รอตวายเลอร์ แซน doberman pinschers)
Bonafied killers
(Bonafied คีลเลอะ)
The illest, cap peelers, that you ever wanna meet
(ดิ ไอเลสชฺ , แค็พ peelers , แดท ยู เอฝเออะ วอนนา มีท)
Straight up out the ghetto where they pack the heavy metal
(ซทเรท อัพ เอ้า เดอะ เกทโท ฮแว เด แพ็ค เดอะ เฮฝอิ เมท่อล)
I got my hand on the wheel, my foot on the gas pedal
(ไอ ก็อท มาย แฮ็นด ออน เดอะ ฮวีล , มาย ฟุท ออน เดอะ แก๊ซ เพดแอ็ล)
I’m drivin DoggHouse to the next level [woof]
(แอม ดรายวิน DoggHouse ทู เดอะ เน็คซท เลฟเอ็ล [ วูฝ ])
and buckin two shots at the devil
(แอ็นด buckin ทู ฌ็อท แอ็ท เดอะ เด๊ฝิ้ล)
Run up on his ass, and blast, like a rebel
(รัน อัพ ออน ฮิส อาซ , แอ็นด บลาซท , ไลค เก เรบเอ็ล)
Turn up the treble cause I hit you with the bass
(เทิน อัพ เดอะ เท่เบิล คอส ไอ ฮิท ยู วิฑ เดอะ แบ็ซ)
Remember my name and remember my face
(ริเมมเบอะ มาย เนม แอ็นด ริเมมเบอะ มาย เฟซ)
Remember these words, and remember the taste
(ริเมมเบอะ ฑิส เวิด , แอ็นด ริเมมเบอะ เดอะ เทซท)
And remember, we all gotta leave this place
(แอ็นด ริเมมเบอะ , วี ออล กอททะ ลีฝ ดีซ พเลซ)
I’m tryin to stay focused, I’m the loc’est in the game
(แอม ทายอิน ทู ซเท โฟ๊คัส , แอม เดอะ locest อิน เดอะ เกม)
The Rap Prime Minister, ” Mr. G Thang ”
(เดอะ แร็พ พไรม มีนอิซเทอะ , ” มีซเทอะ จี เตง “)

[Chorus Two: KoKane]
([ โครัซ ทู : KoKane ])
Rain-drops, fallin on my head
(เรน ดร็อพ , แฟลลิน ออน มาย เฮ็ด)
F*ckin with the wrong folks, messin with my spread
(เอฟ *ckin วิฑ เดอะ ร็อง โฟค , เมซซิน วิฑ มาย ซพเร็ด)
Talkin bout the raindrops, fallin on my head
(ทอคกิ่น เบาท เดอะ เรนดรอป , แฟลลิน ออน มาย เฮ็ด)
Messin with my ba-by, who’s sleepin in my bed
(เมซซิน วิฑ มาย บา ไบ , ฮู สลีฟปิน อิน มาย เบ็ด)

[harmonizing to fade with interjections of ” y’all gone miss me ” ]
([ ฮาร์โมนีซิง ทู เฝด วิฑ อินเทอะเจคฌัน อ็อฝ ” ยอล กอน มิซ มี ” ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Y’all Gone Miss Me คำอ่านไทย Snoop Dogg feat KoKane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น