เนื้อเพลง Everyone’s at It คำอ่านไทย Lily Allen

I don’t know much,
( ไอ ด้อนท์ โน มัช ,)
But I know this for certain,
(บัท ไอ โน ดีซ ฟอ เซอทิน ,)
That is the sun,
(แดท อีส เดอะ ซัน ,)
Poking its head round the curtain.
(พุคกิง อิทซ เฮ็ด เรานด เดอะ เคอทิน)

Now please can we leave,
(เนา พลีส แค็น วี ลีฝ ,)
I’d like to go to bed now.
(อาย ไลค ทู โก ทู เบ็ด เนา)
It’s not just the sun,
(อิทซ น็อท จัซท เดอะ ซัน ,)
That is hurting my head now.
(แดท อีส เฮอดิง มาย เฮ็ด เนา)

I’m not trying to say,
(แอม น็อท ทไรอิง ทู เซ ,)
That I’m smelling of roses,
(แดท แอม สเมลลิง อ็อฝ โรส ,)
But when will we tire,
(บัท ฮเว็น วิล วี ไทร ,)
Of putting sh*t up our noses.
(อ็อฝ พูทดิง ฌะ *ที อัพ เอ๊า โนส)

I don’t like staying up,
(ไอ ด้อนท์ ไลค สเตย์ยิ่ง อัพ ,)
Staying up past the sunlight.
(สเตย์ยิ่ง อัพ พาซท เดอะ ซันไลท์)
It’s meant to be fun,
(อิทซ เม็นท ทู บี ฟัน ,)
And this just doesn’t feel right.
(แอ็นด ดีซ จัซท ดัสอินท ฟีล ไรท)

Why can’t we all,
(ฮไว แค็นท วี ออล ,)
All just be honest,
(ออล จัซท บี ออนเอ็ซท ,)
Admit to ourselves,
(แอ็ดมีท ทู เอารเซลฝส ,)
That everyone’s on it.
(แดท เอ๊วี่วัน ออน หนิด)

From grown politicians,
(ฟร็อม กโรน พอลิทีฌแอ็น ,)
To young adolescents,
(ทู ยัง แอโดะเลซเซ็นท ,)
Prescribing themselves,
(Prescribings เฑ็มเซลฝส ,)
Anti-depressants.
(แอนทิ depressants)

How can we start to tackle the problem,
(เฮา แค็น วี ซทาท ทู แท๊คเคิ่ล เดอะ พรอบเล็ม ,)
If you don’t put your hands up,
(อิฟ ยู ด้อนท์ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ,)
And admit that you’re on them.
(แอ็นด แอ็ดมีท แดท ยัวร์ ออน เฑ็ม)

The kids are in danger,
(เดอะ คิด แซร์ อิน เดนเจอะ ,)
They’re all getting habits,
(เดรว ออล เกดดดิ้ง แฮบอิท ,)
Because from what I can see,
(บิคอส ฟร็อม ว็อท ไอ แค็น ซี ,)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)

I get involved,
(ไอ เก็ท อินฝอลฝ ,)
But I’m not advocating.
(บัท แอม น็อท advocatings)
Got an opinion,
(ก็อท แอน โอะพีนยัน ,)
Yeah, you’re well up for slating.
(เย่ , ยัวร์ เว็ล อัพ ฟอ slatings)

So you’ve got a prescription,
(โซ ยู๊ฟ ก็อท ดา พริซครีพฌัน ,)
And that makes it legal.
(แอ็นด แดท เมค ซิท ลีแก็ล)
I find the excuses,
(ไอ ไฟนด ดิ เอ็คซคยูซ ,)
Overwhelmingly feeble.
(Overwhelmingly ฟีเบิล)

You go to the doctor,
(ยู โก ทู เดอะ ดอคเทอะ ,)
You need pills to sleep in.
(ยู นีด พิล ทู ซลีพ อิน)
Well if you can convince him,
(เว็ล อิฟ ยู แค็น ค็อนฝีนซ ฮิม ,)
Then I guess that’s not cheating.
(เด็น นาย เก็ซ แด๊ท น็อท ชีดิง)

So your daughter’s depressed,
(โซ ยุร ดอเทอะ ดิพเรซ ,)
We’ll get her straight on the prozac.
(เว็ล เก็ท เฮอ ซทเรท ออน เดอะ prozac)
But little do you know,
(บัท ลิ๊ทเทิ่ล ดู ยู โน ,)
She already takes crack.
(ชี ออลเรดอิ เทค คแร็ค)

Why can’t we all,
(ฮไว แค็นท วี ออล ,)
All just be honest,
(ออล จัซท บี ออนเอ็ซท ,)
Admit to ourselves,
(แอ็ดมีท ทู เอารเซลฝส ,)
That everyone’s on it.
(แดท เอ๊วี่วัน ออน หนิด)

From grown politicians,
(ฟร็อม กโรน พอลิทีฌแอ็น ,)
To young adolescents,
(ทู ยัง แอโดะเลซเซ็นท ,)
Prescribing themselves,
(Prescribings เฑ็มเซลฝส ,)
Anti-depressants.
(แอนทิ depressants)

How can we start to tackle the problem,
(เฮา แค็น วี ซทาท ทู แท๊คเคิ่ล เดอะ พรอบเล็ม ,)
If you don’t put your hands up,
(อิฟ ยู ด้อนท์ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ,)
And admit that you’re on them.
(แอ็นด แอ็ดมีท แดท ยัวร์ ออน เฑ็ม)

The kids are in danger,
(เดอะ คิด แซร์ อิน เดนเจอะ ,)
They’re all getting habits,
(เดรว ออล เกดดดิ้ง แฮบอิท ,)
Because from what I can see,
(บิคอส ฟร็อม ว็อท ไอ แค็น ซี ,)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)

Why can’t we all,
(ฮไว แค็นท วี ออล ,)
All just be honest,
(ออล จัซท บี ออนเอ็ซท ,)
Admit to ourselves,
(แอ็ดมีท ทู เอารเซลฝส ,)
That everyone’s on it.
(แดท เอ๊วี่วัน ออน หนิด)

From grown politicians,
(ฟร็อม กโรน พอลิทีฌแอ็น ,)
To young adolescents,
(ทู ยัง แอโดะเลซเซ็นท ,)
Prescribing themselves,
(Prescribings เฑ็มเซลฝส ,)
Anti-depressants.
(แอนทิ depressants)

How can we start to tackle the problem,
(เฮา แค็น วี ซทาท ทู แท๊คเคิ่ล เดอะ พรอบเล็ม ,)
If you don’t put your hands up,
(อิฟ ยู ด้อนท์ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ,)
And admit that you’re on them.
(แอ็นด แอ็ดมีท แดท ยัวร์ ออน เฑ็ม)

The kids are in danger,
(เดอะ คิด แซร์ อิน เดนเจอะ ,)
They’re all getting habits,
(เดรว ออล เกดดดิ้ง แฮบอิท ,)
Because from what I can see,
(บิคอส ฟร็อม ว็อท ไอ แค็น ซี ,)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)
Everyone’s at it.
(เอ๊วี่วัน แอ็ท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyone’s at It คำอ่านไทย Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น