เนื้อเพลง Memory Song (Hello Hello) คำอ่านไทย Robert Plant

On my mind All my talk
( ออน มาย ไมนด ออล มาย ทอค)
From the lips of so many memories,
(ฟร็อม เดอะ ลิพ อ็อฝ โซ เมนอิ เมรโมรี ,)
Sun, beaks the cool
(ซัน , บีค เดอะ คูล)
Are you lost without a clue?
(อาร์ ยู ล็อซท วิเฑาท ดา คลู)
Stars still shine Winds will howl
(ซทา ซทิล ไฌน วินด วิล เฮาล)
All my friends [Oh, my friend] Sense you now
(ออล มาย ฟเร็นด [ โอ , มาย ฟเร็นด ] เซ็นซ ยู เนา)
Now. Strange, so very strange
(เนา ซทเรนจ , โซ เฝริ ซทเรนจ)
Ooh, yeah On my mind All my talk
(อู้ , เย่ ออน มาย ไมนด ออล มาย ทอค)
From the lips of so many memories,
(ฟร็อม เดอะ ลิพ อ็อฝ โซ เมนอิ เมรโมรี ,)
Sun, breaks the cool Are you lost without the clue?
(ซัน , บเรค เดอะ คูล อาร์ ยู ล็อซท วิเฑาท เดอะ คลู)
Remain devided, we had our day
(ริเมน ดีไฝดํ , วี แฮ็ด เอ๊า เด)
The help provided the sad display
(เดอะ เฮ็ลพ พโระไฝด เดอะ แซ็ด ดิซพเล)
Hello hello hello I saw you once before
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล ไอ ซอ ยู วันซ บิโฟ)
In my dreams you’ve come to call
(อิน มาย ดรีม ยู๊ฟ คัม ทู คอล)
You are my friend, you are my friend
(ยู อาร์ มาย ฟเร็นด , ยู อาร์ มาย ฟเร็นด)
You touch my soul Ooh, ooh,
(ยู ทั๊ช มาย โซล อู้ , อู้ ,)
You touch my soul, oh-whoo Hello, hello, hello-oh
(ยู ทั๊ช มาย โซล , โอ ฮู เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล โอ)
Ooh, hello, hello, hello-oh. Oh, yeah yeah yeah yeah yeah
(อู้ , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล โอ โอ , เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
Oh, yeah, yeah, yeah, Oh So strange,
(โอ , เย่ , เย่ , เย่ , โอ โซ ซทเรนจ ,)
So very strange, now-ah
(โซ เฝริ ซทเรนจ , เนา อา)
Come on, come on, come on, come on …
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
Oh-ho-hoo Come on, ooh yeah
(โอ โฮ ฮู คัมมอน , อู้ เย่)
You are my friend, you are my friend, ooh Ooh-ooh-ooh
(ยู อาร์ มาย ฟเร็นด , ยู อาร์ มาย ฟเร็นด , อู้ อู้ อู้ อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Memory Song (Hello Hello) คำอ่านไทย Robert Plant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น