เนื้อเพลง Champs Elysees คำอ่านไทย NOFX

I was walking [strolling] on the avenue,the heart opened to the unknown
( ไอ วอส วอคกิง [ สโตวลิง ] ออน ดิ แอฝอินยู , เดอะ ฮาท โอเพ็น ทู ดิ อันโนน)
I wanted to say hello to anyone
(ไอ ว็อนท ทู เซ เฮ็ลโล ทู เอนอิวัน)
Anyone and that was you,i told you anything,
(เอนอิวัน แอ็นด แดท วอส ยู , ไอ โทลด ยู เอนอิธิง ,)
Just hadda talk to you,to tame [win over] you.
(จัซท hadda ทอค ทู ยู , ทู เทม [ วิน โอเฝอะ ] ยู)

On the champselys้es,on the champselys้es
(ออน เดอะ champselys้es , ออน เดอะ champselys้es)
Under the sun,under the rain,at midday or midnight,
(อันเดอะ เดอะ ซัน , อันเดอะ เดอะ เรน , แอ็ท มิดเด ออ มิดไนท์ ,)
There’s whatever you want on the champselys้es
(แดร์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท ออน เดอะ champselys้es)

You saidi have rendez vous in a basement[underground]
(ยู saidi แฮ็ฝ รานเด็ก วูฝ ซิน อะ เบซเม็นท [ อันเดิกเรานด ])
With mad[crazy]guys who live with guitar in the hand,
(วิฑ แม็ด [ คเรสิ ] ไก ฮู ไลฝ วิฑ กิทา อิน เดอะ แฮ็นด ,)
From evening til’ morning
(ฟร็อม อีฝนิง ทิล มอนิง)
So,I’ve accompanied you [came with you],we sang,we danced
(โซ , แอฝ แอ็คคัมพะนิ ยู [ เคม วิฑ ยู ] , วี แซ็ง , วี ดานซ)
And we even not thought about kissin’[embracin’]
(แอ็นด วี อีเฝ็น น็อท ธอท อะเบาท คิซซิน [ เอมแบซิน ])

On the champselys้es,on the champselys้es
(ออน เดอะ champselys้es , ออน เดอะ champselys้es)
Under the sun,under the rain,at midday or midnight,
(อันเดอะ เดอะ ซัน , อันเดอะ เดอะ เรน , แอ็ท มิดเด ออ มิดไนท์ ,)
There’s whatever you want on the champselys้es
(แดร์ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท ออน เดอะ champselys้es)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Champs Elysees คำอ่านไทย NOFX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น