เนื้อเพลง Dream Lover คำอ่านไทย Bobby Darin

Every night I hope and pray
( เอฝริ ไนท ไอ โฮพ แอ็นด พเร)
A dream lover will come my way
(อะ ดรีม ลัฝเออะ วิล คัม มาย เว)
A girl to hold in my arms
(อะ เกิล ทู โฮลด อิน มาย อาม)
And know the magic of her charms.
(แอ็นด โน เดอะ แมจอิค อ็อฝ เฮอ ชาม)

cause I want … yeah … yeah, yeah
(คอส ไอ ว็อนท เย่ เย่ , เย่)
A girl … yeah … yeah, yeah
(อะ เกิล เย่ เย่ , เย่)
To call … yeah … yeah, yeah
(ทู คอล เย่ เย่ , เย่)
My own … yeah … yeah
(มาย โอน เย่ เย่)
I want a dream lover
(ไอ ว็อนท ดา ดรีม ลัฝเออะ)
So I don’t have to dream alone.
(โซ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ดรีม อะโลน)

Dream lover where are you?
(ดรีม ลัฝเออะ ฮแว อาร์ ยู)
With a love, oh, so true
(วิฑ อะ ลัฝ , โอ , โซ ทรู)
And a hand that I can hold
(แอ็นด อะ แฮ็นด แดท ไอ แค็น โฮลด)
To feel you near as I grow old.
(ทู ฟีล ยู เนีย แอ็ส ซาย กโร โอลด)

cause I want … yeah … yeah, yeah
(คอส ไอ ว็อนท เย่ เย่ , เย่)
A girl … yeah … yeah, yeah
(อะ เกิล เย่ เย่ , เย่)
To call … yeah … yeah, yeah
(ทู คอล เย่ เย่ , เย่)
My own … yeah … yeah
(มาย โอน เย่ เย่)
I want a dream lover
(ไอ ว็อนท ดา ดรีม ลัฝเออะ)
So I don’t have to dream alone.
(โซ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ดรีม อะโลน)

Someday, I don’t know how
(ซัมเดย์ , ไอ ด้อนท์ โน เฮา)
I hope she’ll hear my plea
(ไอ โฮพ เฌ็ล เฮีย มาย พลี)
Someway, I don’t know how
(ซัมเวย์ , ไอ ด้อนท์ โน เฮา)
She’ll bring her love to me.
(เฌ็ล บริง เฮอ ลัฝ ทู มี)

Dream lover until then
(ดรีม ลัฝเออะ อันทีล เด็น)
I’ll go to sleep and dream again
(แอล โก ทู ซลีพ แอ็นด ดรีม อะเกน)
That’s the only thing to do
(แด๊ท ดิ โอ๊นลี่ ธิง ทู ดู)
‘til all my lover’s dreams come true.
(ทิล ออล มาย ลัฝเออะ ดรีม คัม ทรู)

cause I want … yeah … yeah, yeah
(คอส ไอ ว็อนท เย่ เย่ , เย่)
A girl … yeah…yeah, yeah
(อะ เกิล เย่ เย่ , เย่)
To call … yeah … yeah, yeah
(ทู คอล เย่ เย่ , เย่)
My own … yeah … yeah
(มาย โอน เย่ เย่)
I want a dream lover
(ไอ ว็อนท ดา ดรีม ลัฝเออะ)
So I don’t have to dream alone.
(โซ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ดรีม อะโลน)

Dream lover until then
(ดรีม ลัฝเออะ อันทีล เด็น)
I’ll go to sleep and dream again
(แอล โก ทู ซลีพ แอ็นด ดรีม อะเกน)
That’s the only thing to do
(แด๊ท ดิ โอ๊นลี่ ธิง ทู ดู)
til all my lover’s dreams come true.
(ทิล ออล มาย ลัฝเออะ ดรีม คัม ทรู)

cause I want … yeah … yeah, yeah
(คอส ไอ ว็อนท เย่ เย่ , เย่)
A girl … yeah … yeah, yeah
(อะ เกิล เย่ เย่ , เย่)
To call … yeah … yeah, yeah
(ทู คอล เย่ เย่ , เย่)
My own … yeah … yeah
(มาย โอน เย่ เย่)
I want a dream lover
(ไอ ว็อนท ดา ดรีม ลัฝเออะ)
So I don’t have to dream alone.
(โซ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ดรีม อะโลน)

Please don’t make me dream alone …
(พลีส ด้อนท์ เมค มี ดรีม อะโลน)
I beg you don’t make me dream alone …
(ไอ เบ็ก ยู ด้อนท์ เมค มี ดรีม อะโลน)
No, I don’t wanna dream alone …
(โน , ไอ ด้อนท์ วอนนา ดรีม อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dream Lover คำอ่านไทย Bobby Darin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น