เนื้อเพลง Ha (Hot Boy Remix) คำอ่านไทย Juvenile

[Juvenile]
( [ จูฝิไนล ])
Hmm… You better run for it, run for it, run!
(อึม ยู เบทเทอะ รัน ฟอ อิท , รัน ฟอ อิท , รัน !)
Run for it, run for it, run!
(รัน ฟอ อิท , รัน ฟอ อิท , รัน !)
Run for it, run for it, run!
(รัน ฟอ อิท , รัน ฟอ อิท , รัน !)

You been known for f*ckin it up, ha
(ยู บีน โนน ฟอ เอฟ *ckin หนิด อัพ , ฮา)
Them bad-ass 20’s on your truck, ha, cost seven and up, ha
(เฑ็ม แบ็ด อาซ 20s ออน ยุร ทรัค , ฮา , ค็อซท เซฝเอ็น แอ็นด อัพ , ฮา)
You tryin’ to stay from out that place, ha
(ยู ทายอิน ทู ซเท ฟร็อม เอ้า แดท พเลซ , ฮา)
Make sure you got your money straight ha, before it’s too late ha
(เมค ฌุร ยู ก็อท ยุร มันอิ ซทเรท ฮา , บิโฟ อิทซ ทู เลท ฮา)
You want your Momma livin good ha
(ยู ว็อนท ยุร มอมมาลีฝอิน เกิด ฮา)
Move your children out the hood ha, to up in the woods, ha
(มูฝ ยุร ชีลดเร็น เอ้า เดอะ ฮุด ฮา , ทู อัพ อิน เดอะ วู๊ด , ฮา)
Baby post seventy off the hook, ha
(เบบิ โพซท เซฝเอ็นทิ ออฟฟ เดอะ ฮุค , ฮา)
Manny Fresh has possession, supposed to be up in the book, ha
(Manny ฟเร็ฌ แฮ็ส พ็อสเสฌอัน , ซัพโพส ทู บี อัพ อิน เดอะ เบิค , ฮา)
Juvenile got them looks, ha; but you too scared to f*ck with him
(จูฝิไนล ก็อท เฑ็ม ลุค , ฮา ; บัท ยู ทู ซคา ทู เอฟ *ck วิฑ ฮิม)
cause he be runnin with them crooks, ha
(คอส ฮี บี รูนนิน วิฑ เฑ็ม ครุค , ฮา)
I’m the one, ha
(แอม ดิ วัน , ฮา)
Stick a fork in that n*gga cause he’s done, ha
(ซทิค กา ฟอค อิน แดท เอ็น *gga คอส อีส ดัน , ฮา)
for flippin the tounge, ha
(ฟอ ฟริพพิน เดอะ ทอง , ฮา)
You got a probation hole, ha
(ยู ก็อท ดา พโระเบฌัน โฮล , ฮา)
You got money for bail so now you ready to roll, ha
(ยู ก็อท มันอิ ฟอ เบล โซ เนา ยู เรดอิ ทู โรล , ฮา)
You bout to buy you a car ha, a ninety-nine ha
(ยู เบาท ทู ไบ ยู อะ คา ฮา , อะ ไนนทิ ไนน ฮา)
One that look somethin like mine ha
(วัน แดท ลุค ซัมติน ไลค ไมน ฮา)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
You a paper chaser, you got your block on fire
(ยู อะ เพเพอะ เชเซอร์ , ยู ก็อท ยุร บล็อค ออน ไฟร)
Remainin a G.. until the moment you expire
(Remainin อะ จี อันทีล เดอะ โมเม็นท ยู เอ็คซไพร)
You know what it is.. to make.. nothin out of somethin
(ยู โน ว็อท ดิธ อีส ทู เมค นอทติน เอ้า อ็อฝ ซัมติน)
You handle your biz, and don’t be cryin and sufferin
(ยู แฮ๊นเดิ้ล ยุร บิซ , แอ็นด ด้อนท์ บี คายอิน แอ็นด ซัฟเฟอลิน)

[Turk]
([ เทิค ])
We got this thing locked, ha
(วี ก็อท ดีซ ธิง ล็อค , ฮา)
Cash Money can’t be stopped ha, them Hot Boys too hot, ha
(แค็ฌ มันอิ แค็นท บี สต๊อปพฺ ฮา , เฑ็ม ฮ็อท บอย ทู ฮ็อท , ฮา)
And you like my Rolex watch, ha
(แอ็นด ยู ไลค มาย โรเหล็ก ว็อช , ฮา)
And the way I hit the block ha, in camouflage with glocks, ha
(แอ็นด เดอะ เว ไอ ฮิท เดอะ บล็อค ฮา , อิน แคมอุฟลาฉ วิฑ คล็อก , ฮา)
And you like it when we stunt, ha
(แอ็นด ยู ไลค อิท ฮเว็น วี ซทันท , ฮา)
Smokin blunts, ha
(สโมกิน บลันท , ฮา)
You be lovin them gold fronts, ha
(ยู บี ลัฝวิน เฑ็ม โกลด ฟรันท , ฮา)
We millionaires, ha
(วี มิลยะแน , ฮา)
Not far from billionaires, ha
(น็อท ฟา ฟร็อม บีลยะแน , ฮา)
Got different broads everywhere, ha
(ก็อท ดีฟเฟอะเร็นท บรอด เอวี่แวร์ , ฮา)

[Lil’ Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
You heard ’bout Lil’ Wayne, H-O-T B-O-Y, ha
(ยู เฮิด เบาท ลิล เวยอิน , เฮส โอ ที บี โอ วาย , ฮา)
Shorty with the braids for Cash Money gon’ pop, ha-uh
(ชอร์ทดิง วิฑ เดอะ บเรด ฟอ แค็ฌ มันอิ ก็อน พ็อพ , ฮา อา)
I burn, ha, the hammer sits, ha, here come the blitz, ha
(ไอ เบิน , ฮา , เดอะ แฮมเมอะ ซิท , ฮา , เฮียร คัม เดอะ บลิทซ , ฮา)
A remix, ha, they from the Nolia I’m from the Grove, ha
(อะ รีมิก , ฮา , เด ฟร็อม เดอะ โนลีอา แอม ฟร็อม เดอะ กโรฝ , ฮา)
And you can catch me with Tolie and Mario, ha
(แอ็นด ยู แค็น แค็ช มี วิฑ Tolie แอ็นด มารีโอ, ฮา)
I represent the 2.. uh 2-6, ha
(ไอ เรพริเสนท เดอะ ทู อา ทู ซิก , ฮา)
It’s guaranteed to be… foolish, ha
(อิทซ แกเร็นที ทู บี ฟูลอิฌ , ฮา)

[Chorus [Repeat]]
([ โครัซ [ ริพีท ] ])

[B.G.]
([ บี จี ])
You n*ggaz know I’m bout my biz, ha
(ยู เอ็น *ggaz โน แอม เบาท มาย บิซ , ฮา)
You n*ggaz scared for me to be in the presence of your b*tch, ha
(ยู เอ็น *ggaz ซคา ฟอ มี ทู บี อิน เดอะ พเรสเอ็นซ อ็อฝ ยุร บี *tch , ฮา)
You know I would raw d*ck her ha, take naked pictures ha
(ยู โน ไอ เวิด รอ d*ck เฮอ ฮา , เทค เนคิด พีคเชอะ ฮา)
then call up my clique and straight flip her ha
(เด็น คอล อัพ มาย คลีค แอ็นด ซทเรท ฟลิพ เฮอ ฮา)
You know my click number-one stunters, ha
(ยู โน มาย คลิค นัมเบอะ วัน stunters , ฮา)
You know we ’bout it, flexin Lex’s, Benz’s, and Hummers, ha
(ยู โน วี เบาท ดิธ , เฟกซิน Lexs , เบนซฺ, แอ็นด ฮัมเมอร์ , ฮา)
You know you f*ck with me, you’re dead, ha
(ยู โน ยู เอฟ *ck วิฑ มี , ยัวร์ เด็ด , ฮา)
But don’t lie, I f*cked your baby-momma, and you feel played, ha
(บัท ด้อนท์ ไล , ไอ เอฟ *cked ยุร เบบิ มอมมา, แอ็นด ยู ฟีล พเล , ฮา)
You know that jailhouse is somethin, ha
(ยู โน แดท เจโลเฮาส์ อีส ซัมติน , ฮา)
B*tch n*ggaz buckin, but when it go down, they run to the b*tton, ha
(บี *tch เอ็น *ggaz buckin , บัท ฮเว็น หนิด โก เดาน , เด รัน ทู เดอะ บี *tton , ฮา)
You know the B.G. ain’t right ha; you love you hoe,
(ยู โน เดอะ บี จี เอน ไรท ฮา ; ยู ลัฝ ยู โฮ ,)
but she don’t wanna get it right, and keep it right, ha
(บัท ชี ด้อนท์ วอนนา เก็ท ดิธ ไรท , แอ็นด คีพ อิท ไรท , ฮา)
It’s goin’ down in ’99, ha
(อิทซ โกอิน เดาน อิน 99 , ฮา)
You know fo’ sho’ that it Cash Money time to shine, ha
(ยู โน โฟ โช แดท ดิธ แค็ฌ มันอิ ไทม ทู ไฌน , ฮา)
You know I play the game raw, ha
(ยู โน ไอ พเล เดอะ เกม รอ , ฮา)
You know you slip up, I’ma take this beef sh*t too far, ha
(ยู โน ยู ซลิพ อัพ , แอมอา เทค ดีซ บีฟ ฌะ *ที ทู ฟา , ฮา)

[Chorus [Repeat]]
([ โครัซ [ ริพีท ] ])

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
Uh, uh, uh, uh, uh
(อา , อา , อา , อา , อา)
Let’s say you’re at a DJ, and them boys pullin’ guns
(เล็ท เซ ยัวร์ แอ็ท ดา ดีเจ , แอ็นด เฑ็ม บอย พลูลิน กัน)
You better run for it, run for it, run
(ยู เบทเทอะ รัน ฟอ อิท , รัน ฟอ อิท , รัน)
You in the Magnolia, and my people pullin’ guns
(ยู อิน เดอะ แม็กโนเลียะ , แอ็นด มาย พี๊เพิ่ล พลูลิน กัน)
You better run for it, run for it, run
(ยู เบทเทอะ รัน ฟอ อิท , รัน ฟอ อิท , รัน)
Run for it, run for it, run
(รัน ฟอ อิท , รัน ฟอ อิท , รัน)
Run for it, run for it, run
(รัน ฟอ อิท , รัน ฟอ อิท , รัน)
We’ll grab the MAC-11 when we march, n*gga, step
(เว็ล กแร็บ เดอะ แมค 11 ฮเว็น วี มาช , เอ็น *gga , ซเท็พ)
F*ck with CMR, we gon’ march, n*gga, step
(เอฟ *ck วิฑ CMR , วี ก็อน มาช , เอ็น *gga , ซเท็พ)
Play with Manny Fresh, we gon’ march, n*gga, step
(พเล วิฑ Manny ฟเร็ฌ , วี ก็อน มาช , เอ็น *gga , ซเท็พ)
Play with my n*gga, Baby, we gon’ march, n*gga, step
(พเล วิฑ มาย เอ็น *gga , เบบิ , วี ก็อน มาช , เอ็น *gga , ซเท็พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ha (Hot Boy Remix) คำอ่านไทย Juvenile

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น