เนื้อเพลง Scream & Shout คำอ่านไทย Will.I.Am feat Britney Spears

Bring the action
( บริง ดิ แอคฌัน)

When you hear this in the club
(ฮเว็น ยู เฮีย ดีซ ซิน เดอะ คลับ)
You’re gonna turn the sh*t up
(ยัวร์ กอนนะ เทิน เดอะ ฌะ *ที อัพ)
You’re gonna turn the sh*t up
(ยัวร์ กอนนะ เทิน เดอะ ฌะ *ที อัพ)
You’re gonna turn the sh*t up
(ยัวร์ กอนนะ เทิน เดอะ ฌะ *ที อัพ)
When we up in the club
(ฮเว็น วี อัพ อิน เดอะ คลับ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)

See the boys in the club
(ซี เดอะ บอย ซิน เดอะ คลับ)
They watching us
(เด วัทชิง อัซ)
They watching us
(เด วัทชิง อัซ)
They watching us
(เด วัทชิง อัซ)

Everybody in the club
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)

I wanna scream and shout, and let it all out
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ ดอร์ เอ้า)
And scream, and shout, and let it out
(แอ็นด ซครีม , แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ เอ้า)
We saying, oh wee oh wee oh wee oh
(วี เซอิง , โอ วี โอ วี โอ วี โอ)
We saying, oh wee oh wee oh wee oh
(วี เซอิง , โอ วี โอ วี โอ วี โอ)

I wanna scream and shout, and let it all out
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ ดอร์ เอ้า)
And scream, and shout, and let it out
(แอ็นด ซครีม , แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ เอ้า)
We saying, oh wee oh wee oh wee oh
(วี เซอิง , โอ วี โอ วี โอ วี โอ)

You are now, now rocking with Will.I.Am and Britney b*tch
(ยู อาร์ เนา , เนา รอคกิง วิฑ วิล ไอ แอ็ม แอ็นด บริทนี่ บี *tch)

Oh, yeah [3x]
(โอ , เย่ [ 3x ])

[Bring the action]
([ บริง ดิ แอคฌัน ])

Rock and roll, everybody let’s lose control
(ร็อค แอ็นด โรล , เอวี่บอดี้ เล็ท ลูส ค็อนทโรล)
On the bottom we let it go
(ออน เดอะ บอตตัม วี เล็ท ดิธ โก)
Going fast, we ain’t going slow, no, no
(โกอิ้ง ฟัซท , วี เอน โกอิ้ง ซโล , โน , โน)
Hey! Yo, hear the beat, now let’s hit the floor
(เฮ ! โย , เฮีย เดอะ บีท , เนา เล็ท ฮิท เดอะ ฟโล)
Drink it up, and then drink some more
(ดริงค อิท อัพ , แอ็นด เด็น ดริงค ซัม โม)
Light it up, and let’s let it blow, blow, blow
(ไลท ดิธ อัพ , แอ็นด เล็ท เล็ท ดิธ บโล , บโล , บโล)

Hey! Yo, rock it out, rockin’ now
(เฮ ! โย , ร็อค อิท เอ้า , รอคกิน เนา)
If you know what we talking ’bout
(อิฟ ยู โน ว็อท วี ทอคอิง เบาท)
Turn it up, and burn down the house, ho-house
(เทิน หนิด อัพ , แอ็นด เบิน เดาน เดอะ เฮาซ , โฮ เฮาซ)
Hey! Yo, turn it up, and don’t turn it down
(เฮ ! โย , เทิน หนิด อัพ , แอ็นด ด้อนท์ เทิน หนิด เดาน)
Here we go, we gon’ shake the ground
(เฮียร วี โก , วี ก็อน เฌค เดอะ กเรานด)
Cause everywhere that we go we, bring the action
(คอส เอวี่แวร์ แดท วี โก วี , บริง ดิ แอคฌัน)

When you hear this in the club
(ฮเว็น ยู เฮีย ดีซ ซิน เดอะ คลับ)
You’re gonna turn the sh*t up
(ยัวร์ กอนนะ เทิน เดอะ ฌะ *ที อัพ)
You’re gonna turn the sh*t up
(ยัวร์ กอนนะ เทิน เดอะ ฌะ *ที อัพ)
You’re gonna turn the sh*t up
(ยัวร์ กอนนะ เทิน เดอะ ฌะ *ที อัพ)

When we up in the club
(ฮเว็น วี อัพ อิน เดอะ คลับ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)

You see them girls in the club
(ยู ซี เฑ็ม เกิล ซิน เดอะ คลับ)
They looking at us
(เด ลุคอิง แอ็ท อัซ)
They looking at us
(เด ลุคอิง แอ็ท อัซ)
They looking at us
(เด ลุคอิง แอ็ท อัซ)

Everybody in the club
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)
All eyes on us
(ออล ไอ ออน อัซ)

I wanna scream and shout, and let it all out
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ ดอร์ เอ้า)
And scream, and shout, and let it out
(แอ็นด ซครีม , แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ เอ้า)
We saying, oh wee oh wee oh wee oh
(วี เซอิง , โอ วี โอ วี โอ วี โอ)
We saying, oh wee oh wee oh wee oh
(วี เซอิง , โอ วี โอ วี โอ วี โอ)

I wanna scream and shout, and let it all out
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ ดอร์ เอ้า)
And scream, and shout, and let it out
(แอ็นด ซครีม , แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ เอ้า)
We saying, oh wee oh wee oh wee oh
(วี เซอิง , โอ วี โอ วี โอ วี โอ)

You are now, now rocking with Will.I.Am and Britney b*tch
(ยู อาร์ เนา , เนา รอคกิง วิฑ วิล ไอ แอ็ม แอ็นด บริทนี่ บี *tch)

Oh, yeah. [3x]
(โอ , เย่ [ 3x ])

It goes on and on and on and on
(อิท โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
When me and you party together
(ฮเว็น มี แอ็นด ยู พาทิ ทุเกฑเออะ)
I wish this night would last forever
(ไอ วิฌ ดีซ ไนท เวิด ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Cause I was feeling down, now I’m feeling better
(คอส ไอ วอส ฟีลอิง เดาน , เนา แอม ฟีลอิง เบทเทอะ)

And maybe it goes on and on and on and on
(แอ็นด เมบี อิท โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
When me and you party together
(ฮเว็น มี แอ็นด ยู พาทิ ทุเกฑเออะ)
I wish this night would last forever, ever, ever, ever, ever, ever
(ไอ วิฌ ดีซ ไนท เวิด ลาซท เฟาะเรฝเออะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ , เอฝเออะ)

I wanna scream and shout, and let it all out
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ ดอร์ เอ้า)
And scream, and shout, and let it out
(แอ็นด ซครีม , แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ เอ้า)
We saying, oh wee oh wee oh wee oh
(วี เซอิง , โอ วี โอ วี โอ วี โอ)
We saying, oh wee oh wee oh wee oh
(วี เซอิง , โอ วี โอ วี โอ วี โอ)

I wanna scream and shout, and let it all out
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ ดอร์ เอ้า)
And scream, and shout, and let it out
(แอ็นด ซครีม , แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ เอ้า)
We saying, oh wee oh wee oh wee oh
(วี เซอิง , โอ วี โอ วี โอ วี โอ)
We saying, oh wee oh wee oh wee oh
(วี เซอิง , โอ วี โอ วี โอ วี โอ)

I wanna scream and shout, and let it all out
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ ดอร์ เอ้า)
And scream and shout, and let it out
(แอ็นด ซครีม แอ็นด เฌาท , แอ็นด เล็ท ดิธ เอ้า)
We saying, oh wee oh wee oh wee oh
(วี เซอิง , โอ วี โอ วี โอ วี โอ)

You are now, now rocking with Will.I.Am and Britney b*tch
(ยู อาร์ เนา , เนา รอคกิง วิฑ วิล ไอ แอ็ม แอ็นด บริทนี่ บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scream & Shout คำอ่านไทย Will.I.Am feat Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น