เนื้อเพลง Hey Lady คำอ่านไทย Obie Trice feat Eminem

[Obie Trice]
([ โครัซ ทู เฝด ] [ โอบี ทไรซ ])
Can we re- can we re-enact Biggie’s song?
(แค็น วี รี แค็น วี รี เอะแนคท บิ๊กกี้ ซ็อง)
C-can you sh*t on me?
(ซี แค็น ยู ฌะ *ที ออน มี)
I just want you to sh*t on me
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู ฌะ *ที ออน มี)

[Hook – Eminem [singing]]
([ ฮุค เอมมีนเอม [ ซิงกิง ] ])
Hey lady, hey darlin’, hey baby
(เฮ เลดิ , เฮ ดาร์ลิน , เฮ เบบิ)
I’m sorry but I can’t be your boyfriend
(แอม ซอริ บัท ไอ แค็นท บี ยุร บอยเฟรน)
If you toy with my motherf*ckin’ emotions
(อิฟ ยู ทอย วิฑ มาย motherf*ckin อิโมฌัน)
I’ll kill you
(แอล คิล ยู)
B*tch I’m f*ckin’
(บี *tch แอม เอฟ *ckin)
For real I’ll make you suffer like I suffered
(ฟอ ริแอ็ล แอล เมค ยู ซัฟเฟอะ ไลค ไก ซัฟเฟอะ)
If you f*ck me then I’ll make you fall in love
(อิฟ ยู เอฟ *ck มี เด็น แอล เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)

[in the background of the hook]
([ อิน เดอะ แบ็คกราว อ็อฝ เดอะ ฮุค ])
Hey lady, hey lady
(เฮ เลดิ , เฮ เลดิ)
I don’t think you really wanna be my girl
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู ริแอ็ลลิ วอนนา บี มาย เกิล)
[be my girl, be my girl, be my girl]
([ บี มาย เกิล , บี มาย เกิล , บี มาย เกิล ])
F*ckin’ with me can be dangerous [dangerous, dangerous]
(เอฟ *ckin วิฑ มี แค็น บี เดนเจอะรัซ [ เดนเจอะรัซ , เดนเจอะรัซ ])
You never know what I really [be like, be like]
(ยู เนฝเวอะ โน ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ [ บี ไลค , บี ไลค ])
[be like, be like, I’m your type]
([ บี ไลค , บี ไลค , แอม ยุร ไทพ ])
[And might even get a little bit crazy]
([ แอ็นด ไมท อีเฝ็น เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท คเรสิ ])

[Obie Trice]
([ โอบี ทไรซ ])
Baby I’m extra large [huge] in magnitude
(เบบิ แอม เอ๊กซทร่า ลาจ [ ฮยูจ ] อิน แมกนิทยูด)
And Magnums to lubrication that I use
(แอ็นด แมกนัม ทู ลยูบริเคฌัน แดท ไอ ยูซ)
To chose which hole on a ho I abuse [yes]
(ทู โชส ฮวิช โฮล ออน อะ โฮ ไอ อับยูซ [ เย็ซ ])
Have ’em confused, can’t tell who is who
(แฮ็ฝ เอ็ม ค็อนฟยูส , แค็นท เท็ล ฮู อีส ฮู)
When I f*ck the sh*t out you, then the next date [b*tch]
(ฮเว็น นาย เอฟ *ck เดอะ ฌะ *ที เอ้า ยู , เด็น เดอะ เน็คซท เดท [ บี *tch ])
I rush the sh*t out you off my two-way [ooh wait]
(ไอ รัฌ เดอะ ฌะ *ที เอ้า ยู ออฟฟ มาย ทู เว [ อู้ เวท ])
You wanna cuddle, emotional hustle up on Pocono’s
(ยู วอนนา เคเดว , อิโมฌะแน็ล เฮสเซล อัพ ออน Poconos)
Poke ya nose in and outta Obie’s own
(โพค ยา โนส อิน แอ็นด เอ๊าตา โอบี โอน)
No, I’m in and out your home
(โน , แอม อิน แอ็นด เอ้า ยุร โฮม)
And this in and out your tone
(แอ็นด ดีซ ซิน แอ็นด เอ้า ยุร โทน)
I ain’t the n*gga that settles ’em down
(ไอ เอน เดอะ เอ็น *gga แดท เซ็ทเทิ่ล เอ็ม เดาน)
Put ’em in nice homes and floss ’em around [nah]
(พัท เอ็ม อิน ไน๊ซ์ โฮม แซน ฟล็อซ เอ็ม อะเรานด [ นาห์ ])
I bounce ’em around
(ไอ เบานซ เอ็ม อะเรานด)
Camcord the sex and sell ’em around town
(Camcord เดอะ เซ็คซ แอ็นด เซ็ล เอ็ม อะเรานด ทาวน์)
How that sound?
(เฮา แดท เซานด)
If I was in love witcha, now you wanna clown
(อิฟ ฟาย วอส ซิน ลัฝ วิทชา , เนา ยู วอนนา คเลาน)
F*ck with them clowns until I pound on your crown
(เอฟ *ck วิฑ เฑ็ม คเลาน อันทีล ไอ เพานด ออน ยุร คเราน)
Bust a few rounds and the cops come and get me
(บัซท ดา ฟยู เรานด แซน เดอะ ค็อพ คัม แอ็นด เก็ท มี)
Bad mouth a n*gga just to convince a jury
(แบ็ด เมาธ อะ เอ็น *gga จัซท ทู ค็อนฝีนซ อะ จูริ)
You don’t want it with me, you just horny as me
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ดิธ วิฑ มี , ยู จัซท ฮอนิ แอ็ส มี)
You want a nut, nuttin’ but what is you be
(ยู ว็อนท ดา นัท , นัทดินบัท ว็อท อีส ยู บี)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I’m internationally known baby but actually
(แอม อินเทอะแนฌอะแน็ล โนน เบบิ บัท แอคชัวลิ)
There are few people who know how I am naturally
(แดร์ อาร์ ฟยู พี๊เพิ่ล ฮู โน เฮา ไอ แอ็ม แนชแร็ลลิ)
All you know is that I can act irrationally
(ออล ยู โน อีส แดท ไอ แค็น แอ็คท irrationally)
When you shove a puppet up in my face on national TV
(ฮเว็น ยู ฌัฝ อะ พัพเพ็ท อัพ อิน มาย เฟซ ออน แนฌอะแน็ล ทีวี)
So they label me this crazed loony rap bully
(โซ เด เลเบ็ล มี ดีซ คเรส ลูนอิ แร็พ บุลลิ)
But truthfully that ain’t the truth
(บัท ทรูธฟุลิ แดท เอน เดอะ ทรูธ)
And if you believe in that sh*t
(แอ็นด อิฟ ยู บิลีฝ อิน แดท ฌะ *ที)
Then you’ll believe anything’s true
(เด็น โยว บิลีฝ เอนอิธิง ทรู)
And you’re too stupid to ever get to know me personally
(แอ็นด ยัวร์ ทู ซทยูทิด ทู เอฝเออะ เก็ท ทู โน มี เพอซแน็ลลิ)
But personally that actually works for me
(บัท เพอซแน็ลลิ แดท แอคชัวลิ เวิค ฟอ มี)
Cuz the last thing that I need’s a string attached to me
(คัซ เดอะ ลาซท ธิง แดท ไอ นีด ซา ซทริง แอ็ทแทช ทู มี)
I’ma bachelor b*tch and I ain’t in no fast fury
(แอมอา แบชเลอะ บี *tch แอ็นด ดาย เอน อิน โน ฟัซท ฟยูริ)
To run out and find a new Mrs. Mathers
(ทู รัน เอ้า แอ็นด ไฟนด อะ นยู มีซซิซ แมตเดอสฺ)
Cuz see, technically me and Kim ain’t back fully
(คัซ ซี , เทคนิแค็ลลิ มี แอ็นด คิม เอน แบ็ค ฟูลลิ)
But we do still make booty calls occasionally
(บัท วี ดู ซทิล เมค บูทิ คอล อ็อคเคฉะแน็ลลิ)
But be damned if I end up back in that pad
(บัท บี แด็ม อิฟ ฟาย เอ็นด อัพ แบ็ค อิน แดท แพ็ด)
And we end up back at that god damn tavern
(แอ็นด วี เอ็นด อัพ แบ็ค แกท แดท ก็อด แด็ม แทฝเอิน)
And havin’ another d้jเ vu, we seein’ security
(แอ็นด เฮฝวิน แอะนัธเออะ d้jเ vu , วี ซีอินซิคยูริทิ)
Pass my p*ssy around like it’s Ja Rule’s jewelry
(เพซ มาย พี *ssy อะเรานด ไลค อิทซ จา รูล จูเอ็ลริ)
I got news for you b*tch, your news curfew’s early
(ไอ ก็อท นยู ฟอ ยู บี *tch , ยุร นยู เคอฟยู เออลิ)
You ain’t home by 2:30 [gunshot]
(ยู เอน โฮม ไบ ทู : 30 [ กันชอทพฺ ])

[Hook – Eminem [singing]]
([ ฮุค เอมมีนเอม [ ซิงกิง ] ])
Hey lady, hey darlin’, hey baby
(เฮ เลดิ , เฮ ดาร์ลิน , เฮ เบบิ)
I’m sorry but I can’t be your boyfriend
(แอม ซอริ บัท ไอ แค็นท บี ยุร บอยเฟรน)
If you toy with my motherf*ckin’ emotions
(อิฟ ยู ทอย วิฑ มาย motherf*ckin อิโมฌัน)
I’ll kill you
(แอล คิล ยู)
B*tch I’m f*ckin’
(บี *tch แอม เอฟ *ckin)
For real I’ll make you suffer like I suffered
(ฟอ ริแอ็ล แอล เมค ยู ซัฟเฟอะ ไลค ไก ซัฟเฟอะ)
If you f*ck me then I’ll make you fall in love
(อิฟ ยู เอฟ *ck มี เด็น แอล เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)

[in the background of the hook]
([ อิน เดอะ แบ็คกราว อ็อฝ เดอะ ฮุค ])
Hey lady, hey lady
(เฮ เลดิ , เฮ เลดิ)
I don’t think you really wanna be my girl
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู ริแอ็ลลิ วอนนา บี มาย เกิล)
[be my girl, be my girl, be my girl]
([ บี มาย เกิล , บี มาย เกิล , บี มาย เกิล ])
F*ckin’ with me can be dangerous [dangerous, dangerous]
(เอฟ *ckin วิฑ มี แค็น บี เดนเจอะรัซ [ เดนเจอะรัซ , เดนเจอะรัซ ])
You never know what I really [be like, be like]
(ยู เนฝเวอะ โน ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ [ บี ไลค , บี ไลค ])
[be like, be like, I’m your type]
([ บี ไลค , บี ไลค , แอม ยุร ไทพ ])
[And might even get a little bit crazy]
([ แอ็นด ไมท อีเฝ็น เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท คเรสิ ])

[Obie Trice]
([ โอบี ทไรซ ])
See you lookin’ at the life, you lookin’ at the lights [lights]
(ซี ยู ลุคกิน แอ็ท เดอะ ไลฟ , ยู ลุคกิน แอ็ท เดอะ ไลท [ ไลท ])
You lookin’ at the ice [ice] you ain’t lookin’ at the Trice [right]
(ยู ลุคกิน แอ็ท ดิ ไอซ [ ไอซ ] ยู เอน ลุคกิน แอ็ท เดอะ ทไรซ [ ไรท ])
You should look at some advice when I see he ain’t nice [nope]
(ยู เชิด ลุค แกท ซัม แอ็ดไฝซ ฮเว็น นาย ซี ฮี เอน ไน๊ซ์ [ โนพ ])
Despite the fact you think you the feisty type
(ดิซไพท เดอะ แฟ็คท ยู ธิงค ยู เดอะ feisty ไทพ)
O love to fight [uh] I love the drama [yeah]
(โอ ลัฝ ทู ไฟท [ อา ] ไอ ลัฝ เดอะ ดรามะ [ เย่ ])
Love when my b*tch get to cussin’ out Yolanda [f*ck you b*tch]
(ลัฝ ฮเว็น มาย บี *tch เก็ท ทู cussin เอ้า Yolanda [ เอฟ *ck ยู บี *tch ])
Find the Obie condom on the counter
(ไฟนด ดิ โอบี คอนดอม ออน เดอะ เคานเทอะ)
Swingin’ her weave, can’t breathe like I can’t believe
(สวิงกิน เฮอ วีฝ , แค็นท บรีฑ ไลค ไก แค็นท บิลีฝ)
Least I ain’t deceieve and try to mislead
(ลีซท ไอ เอน deceieve แอ็นด ทไร ทู มีซลีด)
And sell a dream just to get you on my team
(แอ็นด เซ็ล อะ ดรีม จัซท ทู เก็ท ยู ออน มาย ทีม)
I came clean to keep down the beef
(ไอ เคม คลีน ทู คีพ เดาน เดอะ บีฟ)
Keep down my reach, you can keep all your teeth
(คีพ เดาน มาย รีช , ยู แค็น คีพ ออล ยุร ทีท)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
What we do under the covers should stay between the covers
(ว็อท วี ดู อันเดอะ เดอะ คัฝเออะ เชิด ซเท บีทวิน เดอะ คัฝเออะ)
And the two of us and we ain’t gotta be news coverage
(แอ็นด เดอะ ทู อ็อฝ อัซ แซน วี เอน กอททะ บี นยู คัฝเออะริจ)
On the front page cover of ” Buzz’s New Lovers ”
(ออน เดอะ ฟรันท เพจ คัฝเออะ อ็อฝ ” บัส นยู ลัฝเออะ “)
And this is when the b*tch get to showin’ the true colors
(แอ็นด ดีซ ซิส ฮเว็น เดอะ บี *tch เก็ท ทู โชว์วินเดอะ ทรู คัลเออะ)
Cuz the truth of it, everything that I do’s public
(คัซ เดอะ ทรูธ อ็อฝ อิท , เอ๊วี่ติง แดท ไอ โดซพับลิค)
And you’d love it if you could run and tell all your friends
(แอ็นด ยูต ลัฝ อิท อิฟ ยู เคิด รัน แอ็นด เท็ล ออล ยุร ฟเร็นด)
Guess who you just screwed, assume just me and you’ve done it
(เก็ซ ฮู ยู จัซท ซครู , แอ็ซยูม จัซท มี แอ็นด ยู๊ฟ ดัน อิท)
And say that you was rubbered and show ’em the proof of it
(แอ็นด เซ แดท ยู วอส รับเบอะ แอ็นด โฌ เอ็ม เดอะ พรูฟ อ็อฝ อิท)
But I guess it’s do unto others as you’d have ’em do unto you
(บัท ไอ เก็ซ อิทซ ดู อันทู อัฑเออะ แอ็ส ยูต แฮ็ฝ เอ็ม ดู อันทู ยู)
But you better be careful of who you’re doin’ it to
(บัท ยู เบทเทอะ บี แคฟุล อ็อฝ ฮู ยัวร์ โดย หนิด ทู)
Cuz you never know when the shoe
(คัซ ยู เนฝเวอะ โน ฮเว็น เดอะ ฌู)
Could end up on the other foot and it backfires on you
(เคิด เอ็นด อัพ ออน ดิ อัฑเออะ ฟุท แอ็นด ดิท แบคไฟล์ ออน ยู)
Cuz you think you want it then you want me, then you get me
(คัซ ยู ธิงค ยู ว็อนท ดิธ เด็น ยู ว็อนท มี , เด็น ยู เก็ท มี)
Then you got me and you’re f*cked cuz you’ll be stuck with me
(เด็น ยู ก็อท มี แอ็นด ยัวร์ เอฟ *cked คัซ โยว บี ซทัค วิฑ มี)
For the rest of your life cuz if I get attached to you
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ คัซ อิฟ ฟาย เก็ท แอ็ทแทช ทู ยู)
We’ll be joined at the hip, I’ll be so latched to you
(เว็ล บี จอยน แอ็ท เดอะ ฮิพ , แอล บี โซ แล็ซ ทู ยู)
You’ll be walkin’ out the house and I’ll run up and tackle you
(โยว บี วอคกิน เอ้า เดอะ เฮาซ แอ็นด แอล รัน อัพ แอ็นด แท๊คเคิ่ล ยู)
Chain your ass up to the bed and shackle you
(เชน ยุร อาซ อัพ ทู เดอะ เบ็ด แอ็นด shackle ยู)
You don’t think you’re leavin’ this house in that, do you?
(ยู ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ เลวิน ดีซ เฮาซ อิน แดท , ดู ยู)
Not till I brand my name in your ass and tattoo you
(น็อท ทิล ไอ บแร็นด มาย เนม อิน ยุร อาซ แซน แท็ททู ยู)
And have you walkin’ out this b*tch in turtleneck sweaters
(แอ็นด แฮ็ฝ ยู วอคกิน เอ้า ดีซ บี *tch อิน turtleneck ซเวทเออะ)
Scarves and full leathers in 90 degree weather
(ซคาฝส แซน ฟูล เลฑเออะ ซิน 90 ดิกรี เวฑเออะ)
Front on me? Never
(ฟรันท ออน มี เนฝเวอะ)
Cuz we gonna be together forever
(คัซ วี กอนนะ บี ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ)
Right b*tch? [gun cock]
(ไรท บี *tch [ กัน ค็อค ])
Right b*tch? [gun cock, shot]
(ไรท บี *tch [ กัน ค็อค , ฌ็อท ])

[Hook – Eminem [singing]]
([ ฮุค เอมมีนเอม [ ซิงกิง ] ])
Hey lady, hey darlin’, hey baby
(เฮ เลดิ , เฮ ดาร์ลิน , เฮ เบบิ)
I’m sorry but I can’t be your boyfriend
(แอม ซอริ บัท ไอ แค็นท บี ยุร บอยเฟรน)
If you toy with my motherf*ckin’ emotions
(อิฟ ยู ทอย วิฑ มาย motherf*ckin อิโมฌัน)
I’ll kill you
(แอล คิล ยู)
B*tch I’m f*ckin’
(บี *tch แอม เอฟ *ckin)
For real I’ll make you suffer like I suffered
(ฟอ ริแอ็ล แอล เมค ยู ซัฟเฟอะ ไลค ไก ซัฟเฟอะ)
If you f*ck me then I’ll make you fall in love
(อิฟ ยู เอฟ *ck มี เด็น แอล เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)

[in the background of the hook]
([ อิน เดอะ แบ็คกราว อ็อฝ เดอะ ฮุค ])
Hey lady, hey lady
(เฮ เลดิ , เฮ เลดิ)
I don’t think you really wanna be my girl
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู ริแอ็ลลิ วอนนา บี มาย เกิล)
[be my girl, be my girl, be my girl]
([ บี มาย เกิล , บี มาย เกิล , บี มาย เกิล ])
F*ckin’ with me can be dangerous [dangerous, dangerous]
(เอฟ *ckin วิฑ มี แค็น บี เดนเจอะรัซ [ เดนเจอะรัซ , เดนเจอะรัซ ])
You never know what I really [be like, be like]
(ยู เนฝเวอะ โน ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ [ บี ไลค , บี ไลค ])
[be like, be like, I’m your type]
([ บี ไลค , บี ไลค , แอม ยุร ไทพ ])
[And might even get a little bit crazy]
([ แอ็นด ไมท อีเฝ็น เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท คเรสิ ])

[fall in love] [crazy]
([ ฟอล อิน ลัฝ ] [ คเรสิ ])
[fall in love] [crazy]
([ ฟอล อิน ลัฝ ] [ คเรสิ ])
[fall in love] [crazy]
([ ฟอล อิน ลัฝ ] [ คเรสิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Lady คำอ่านไทย Obie Trice feat Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น