เนื้อเพลง Put on a Happy Face คำอ่านไทย Tony Bennett feat James Taylor

Gray skies are gonna clear up,
( กเร สกาย แซร์ กอนนะ คเลีย อัพ ,)
Put on a happy face;
(พัท ออน อะ แฮพพิ เฟซ 😉
Brush off the clouds and cheer up,
(บรัฌ ออฟฟ เดอะ คเลาด แซน เชีย อัพ ,)
Put on a happy face.
(พัท ออน อะ แฮพพิ เฟซ)

Take off the gloomy mask of tragedy,
(เทค ออฟฟ เดอะ กลูมอิ มาซค อ็อฝ ทแรจเอะดิ ,)
It’s not your style;
(อิทซ น็อท ยุร ซไทล 😉
You’ll look so good that you’ll be glad
(โยว ลุค โซ เกิด แดท โยว บี กแล็ด)
Ya’ decide to smile!
(ยา ดิไซด ทู ซไมล !)

Pick out a pleasant outlook,
(พิค เอ้า ดา เพลสแอ็นท เอาทลุค ,)
Stick out that noble chin;
(ซทิค เอ้า แดท โน๊เบิ้ล ชิน 😉
Wipe off that ” full of doubt ” look,
(ไวพ ออฟฟ แดท ” ฟูล อ็อฝ เดาท ” ลุค ,)
Slap on a happy grin!
(ซแล็พ ออน อะ แฮพพิ กริน !)

And spread sunshine all over the place,
(แอ็นด ซพเร็ด ซันชาย ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ ,)
Just put on a happy face!
(จัซท พัท ออน อะ แฮพพิ เฟซ !)
Put on a happy face
(พัท ออน อะ แฮพพิ เฟซ)
Put on a happy face
(พัท ออน อะ แฮพพิ เฟซ)

And if you’re feeling cross and bitterish
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง คร็อซ แซน bitterish)
Don’t sit and whine
(ด้อนท์ ซิท แอ็นด ฮไวน)
Think of banana split and licorice
(ธิงค อ็อฝ บะแนนอะ ซพลิท แอ็นด ลีคโอะริซ)
And you’ll feel fine
(แอ็นด โยว ฟีล ไฟน)

I knew a girl so gloomy
(ไอ นยู อะ เกิล โซ กลูมอิ)
She’d never laugh or sing
(ชี เนฝเวอะ ลาฟ ออ ซิง)
She wouldn’t listen to me
(ชี วูดดึ่น ลิ๊สซึ่น ทู มี)
Now she’s a mean old thing
(เนา ชี ซา มีน โอลด ธิง)

So spread sunshine all over the place
(โซ ซพเร็ด ซันชาย ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ)
Just put on a happy face
(จัซท พัท ออน อะ แฮพพิ เฟซ)
So, put on a happy face
(โซ , พัท ออน อะ แฮพพิ เฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Put on a Happy Face คำอ่านไทย Tony Bennett feat James Taylor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น