เนื้อเพลง Drop The World คำอ่านไทย Lil Wayne feat Eminem

[Lil Wayne]
( [ ลิล เวยอิน ])
I got ice in my veins, blood in my eyes
(ไอ ก็อท ไอซ อิน มาย เฝน , บลัด อิน มาย ไอ)
Hate in my heart, love in my mind
(เฮท อิน มาย ฮาท , ลัฝ อิน มาย ไมนด)
I seen nights full of pain, days are the same
(ไอ ซีน ไนท ฟูล อ็อฝ เพน , เด แซร์ เดอะ เซม)
You keep the sunshine, save me the rain
(ยู คีพ เดอะ ซันชาย , เซฝ มี เดอะ เรน)
I search but never find, hurt but never cry
(ไอ เซิช บัท เนฝเวอะ ไฟนด , เฮิท บัท เนฝเวอะ คไร)
I work and forever try but I’m cursed so never mind
(ไอ เวิค แอ็นด เฟาะเรฝเออะ ทไร บัท แอม เคิซ โซ เนฝเวอะ ไมนด)
And it’s worse but better times seem further and beyond
(แอ็นด อิทซ เวิซ บัท เบทเทอะ ไทม ซีม เฟอเฑอะ แอ็นด บิยอนด)
The top gets higher, the more that I climb
(เดอะ ท็อพ เก็ท ไฮเออะ , เดอะ โม แดท ไอ คไลม)
The spot gets smaller, and I get bigger
(เดอะ สพอท เก็ท สเมลเลอ , แอ็นด ดาย เก็ท บี๊กเกอร์)
Tryin to get in where I fit in, no room for a n*gga
(ทายอิน ทู เก็ท อิน ฮแว ไอ ฟิท อิน , โน รุม ฟอ รา เอ็น *gga)
But, soon for a n*gga it be on muh’f*cker
(บัท , ซูน ฟอ รา เอ็น *gga อิท บี ออน muhf*cker)
Cause, all this bullsh*t done made me strong muh’f*cker!
(คอส , ออล ดีซ bullsh*ที ดัน เมด มี ซทร็อง muhf*cker !)
So I
(โซ ไอ)

[Chorus: Lil Wayne]
([ โครัซ : ลิล เวยอิน ])
Pick the world up and I’ma DROP it on yo’ f*ckin head, yeah
(พิค เดอะ เวิลด อัพ แอ็นด แอมอา ดร็อพ อิท ออน โย เอฟ *ckin เฮ็ด , เย่)
B*tch I’ma pick the world up and I’ma DROP it on yo’ f*ckin head, yeah
(บี *tch แอมอา พิค เดอะ เวิลด อัพ แอ็นด แอมอา ดร็อพ อิท ออน โย เอฟ *ckin เฮ็ด , เย่)
And I could die now, rebirth motherf*cker
(แอ็นด ดาย เคิด ได เนา , รีเบิธ motherf*cker)
Hop up in my spaceship and leave Earth motherf*cker
(ฮ็อพ อัพ อิน มาย สเปรสชิพ แอ็นด ลีฝ เอิธ motherf*cker)
I’m gone.. motherf*cker I’m gone
(แอม กอน motherf*cker แอม กอน)

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Uhh, I know what they don’t wanna tell you
(อา , ไอ โน ว็อท เด ด้อนท์ วอนนา เท็ล ยู)
Just hope you’re heaven-sent, and you’re hell-proof
(จัซท โฮพ ยัวร์ เฮฝเอ็น เซ็นท , แอ็นด ยัวร์ เฮ็ล พรูฟ)
I-I walk up in the world and cut the lights off
(ไอ ไอ วอค อัพ อิน เดอะ เวิลด แอ็นด คัท เดอะ ไลท ออฟฟ)
And confidence is a stain they can’t wipe off
(แอ็นด คอนฟิเด็นซ อีส ซา ซเทน เด แค็นท ไวพ ออฟฟ)
Huh, my word is my pride
(ฮู , มาย เวิด อีส มาย พไรด)
But wisdom is bleak and that’s a word from the wise
(บัท วีสดัม อีส บลีค แอ็นด แด๊ท ซา เวิด ฟร็อม เดอะ ไวส)
Served to survive, murdered and bribed
(เซิฝ ทู เซอะไฝฝ , เมอเดอะ แอ็นด บไรบ)
And when it got too heavy I put my burdens aside
(แอ็นด ฮเว็น หนิด ก็อท ทู เฮฝอิ ไอ พัท มาย เบ๊อรํเด้น อะไซด)
So I could
(โซ ไอ เคิด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I’m gone… I’m gone, I’m gone
(แอม กอน แอม กอน , แอม กอน)
It hurts but I never show, this pain you’ll never know
(อิท เฮิท บัท ไอ เนฝเวอะ โฌ , ดีซ เพน โยว เนฝเวอะ โน)
If only you could see just how lonely and how cold
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด ซี จัซท เฮา โลนลิ แอ็นด เฮา โคลด)
And frostbit I’ve become, my back’s against the wall
(แอ็นด frostbit แอฝ บิคัม , มาย แบ็ค อะเกนซท เดอะ วอล)
When push come to shove I just stand up and scream f*ck ’em all
(ฮเว็น พุฌ คัม ทู ฌัฝ ไอ จัซท ซแท็นด อัพ แอ็นด ซครีม เอฟ *ck เอ็ม ออล)
Man it feels like these walls are closin in, this roof is cavin in
(แม็น หนิด ฟีล ไลค ฑิส วอล แซร์ โคลซิน อิน , ดีซ รูฟ อีส เคฝวิน อิน)
Up it’s time to raise it then, your days are numbered like pagers and
(อัพ อิทซ ไทม ทู เรส อิท เด็น , ยุร เด แซร์ นัมเบอะ ไลค เฝน แซน)
My book of rhymes got ’em cookin boy, this crooked mind of mines
(มาย เบิค อ็อฝ ไรม ก็อท เอ็ม คุ๊คกิน บอย , ดีซ ครุค ไมนด อ็อฝ ไมน)
got ’em all shook and scared to look in my eyes
(ก็อท เอ็ม ออล ฌุค แอ็นด ซคา ทู ลุค อิน มาย ไอ)
I stole that f*ckin clock I took the time
(ไอ ซโทล แดท เอฟ *ckin คล็อค ไอ ทุค เดอะ ไทม)
And I, came up from behind and pretty much snuck up and b*tt-f*cked this game up
(แอ็นด ดาย , เคม อัพ ฟร็อม บิไฮนด แอ็นด พรีททิ มัช สนักคฺ อัพ แอ็นด บี *tt เอฟ *cked ดีซ เกม อัพ)
Better be careful when you bring my name up, f*ck this fame that ain’t what
(เบทเทอะ บี แคฟุล ฮเว็น ยู บริง มาย เนม อัพ , เอฟ *ck ดีซ เฟม แดท เอน ว็อท)
I came to claim but the game ain’t gonna be the same on the day that I leave it
(ไอ เคม ทู คเลม บัท เดอะ เกม เอน กอนนะ บี เดอะ เซม ออน เดอะ เด แดท ไอ ลีฝ อิท)
But I swear one way or another I’ma make these f*ckin haters believe it
(บัท ไอ ซแว วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอมอา เมค ฑิส เอฟ *ckin เฮเดอ บิลีฝ อิท)
I swear to God, won’t spare the rod
(ไอ ซแว ทู ก็อด , ว็อนท ซแพ เดอะ ร็อด)
I’m a man of my words so your f*ckin heads better nod
(แอม มา แม็น อ็อฝ มาย เวิด โซ ยุร เอฟ *ckin เฮ็ด เบทเทอะ น็อด)
Or I’ma f*ck around in this b*tch and roast everybody
(ออ แอมอา เอฟ *ck อะเรานด อิน ดีซ บี *tch แอ็นด โรซท เอวี่บอดี้)
Sleep on me that pillow is where your head’ll lie
(ซลีพ ออน มี แดท พีลโล อีส ฮแว ยุร headll ไล)
Permanently b*tch it’s beddy-bye
(เพอมะเน็นทลิ บี *tch อิทซ beddy ไบ)
This world is my Easter egg, yeah prepare to die!
(ดีซ เวิลด อีส มาย อีซเทอะ เอ็ก , เย่ พริแพ ทู ได !)
My head is swole, my confidence is up, this stage is my pedestal
(มาย เฮ็ด อีส swole , มาย คอนฟิเด็นซ อีส อัพ , ดีซ ซเทจ อีส มาย เพดเอ็ซแท็ล)
I’m unstoppable, incredible, hoe you’re trapped in my medicine ball
(แอม อันสตอพปาเบิล , อินเคร๊ดิเบิ้ล , โฮ ยัวร์ แทร๊พ อิน มาย เมดอิซิน บอล)
I could run circles around you so fast your f*ckin head’ll spin dawg
(ไอ เคิด รัน เซ๊อร์เคิ้ล อะเรานด ยู โซ ฟัซท ยุร เอฟ *ckin headll ซพิน ดาว)
I’ll split your cabbage and your lettuce and olives
(แอล ซพลิท ยุร แคบบิจ แอ็นด ยุร เลททิซ แอ็นด olives)
I’ll f*ckin
(แอล เอฟ *ckin)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I’m gone… I’m gone, I’m gone
(แอม กอน แอม กอน , แอม กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drop The World คำอ่านไทย Lil Wayne feat Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น