เนื้อเพลง Migrate คำอ่านไทย Mariah Carey feat T-Pain

Bounce, bounce, bounce, bounce
( เบานซ , เบานซ , เบานซ , เบานซ)
Keep it movin… Bounce
(คีพ อิท มูฝวิน เบานซ)
Keep it movin… Bounce
(คีพ อิท มูฝวิน เบานซ)
Keep it movin… Bounce
(คีพ อิท มูฝวิน เบานซ)
Keep it movin… Bounce
(คีพ อิท มูฝวิน เบานซ)

Once again nothin’ jumpin’ up in yo place,
(วันซ อะเกน นอทติน จัมปิน อัพ อิน โย พเลซ ,)
Sick of your berry buzzin’ all in my face,
(ซิค อ็อฝ ยุร เบริ บรัซซิน ออล อิน มาย เฟซ ,)
Way too much to tolerate,
(เว ทู มัช ทู ทอลเออะเรท ,)
Time to roll,
(ไทม ทู โรล ,)
Y’all know I gots to migrate.
(ยอล โน ไอ ก็อท ทู ไมกเรท)

Speed dial connecting me to Rae-Rae [Hey]
(ซพีด ไดแอ็ล ค็อนเน็คทิง มี ทู เร เร [ เฮ ])
Click in Shawntae and Mae-Mae [Hey]
(คลิค อิน Shawntae แอ็นด เม เม [ เฮ ])
Treat it as a holiday,
(ทรีท ดิธ แอ็ส ซา ฮอลอิเด ,)
Cause he’s a wrap,
(คอส อีส ซา แร็พ ,)
Y’all know I had to migrate.
(ยอล โน ไอ แฮ็ด ทู ไมกเรท)

See I’m on my way home,
(ซี แอม ออน มาย เว โฮม ,)
Cause my jeans, yeah they fit,
(คอส มาย จีน , เย่ เด ฟิท ,)
But it might benefit
(บัท ดิธ ไมท เบนอิฟิท)
Me to throw something on,
(มี ทู ธโร ซัมติง ออน ,)
To feature my hips,
(ทู ฟีเชอะ มาย ฮิพ ,)
Accentuate my ****
(แอ็คเซนชิวเอท มาย ****)
And steal the show.
(แอ็นด ซทีล เดอะ โฌ)

Soon as we walk through the door,
(ซูน แอ็ส วี วอค ธรู เดอะ โด ,)
Fellas be grabbin’ at us like yo,
(เฟลลา บี กราบบิน แอ็ท อัซ ไลค โย ,)
Tryin’ to get us going off the Patron,
(ทายอิน ทู เก็ท อัซ โกอิ้ง ออฟฟ เดอะ เพทรัน ,)
We sippin’ Grigio… slow.
(วี ซิบปิ่น Grigio ซโล)

If your neck and your wrist coordinate,
(อิฟ ยุร เน็ค แอ็นด ยุร ริซท โคะออดิเน็ท ,)
Hair braided or faded okay,
(แฮ บเรด ออ แฟ็ด โอเค ,)
We can move this back to my place,
(วี แค็น มูฝ ดีซ แบ็ค ทู มาย พเลซ ,)
It’s time to migrate.
(อิทซ ไทม ทู ไมกเรท)

From my car into the club we migrate,
(ฟร็อม มาย คา อีนทุ เดอะ คลับ วี ไมกเรท ,)
From the bar to V.I.P. we migrate,
(ฟร็อม เดอะ บา ทู วี ไอ พี วี ไมกเรท ,)
From the party to the after party, migrate,
(ฟร็อม เดอะ พาทิ ทู ดิ อาฟเทอะ พาทิ , ไมกเรท ,)
After party to hotel, migrate.
(อาฟเทอะ พาทิ ทู โฮเทล , ไมกเรท)

As we proceed getting buzzed,
(แอ็ส วี พโระซีด เกดดดิ้ง บัส ,)
The envious ones,
(ดิ เอนเฝียซ วัน ,)
Hatin’ but they can’t take they eyes off us,
(แฮดดิน บัท เด แค็นท เทค เด ไอ ออฟฟ อัซ ,)
But we don’t see none of that,
(บัท วี ด้อนท์ ซี นัน อ็อฝ แดท ,)
They playin’ my jam,
(เด เพลย์ยิน มาย แจ็ม ,)
And the floor is packed,
(แอ็นด เดอะ ฟโล อีส แพ็ค ,)
So ya’ll need to migrate up out the door.
(โซ ยอล นีด ทู ไมกเรท อัพ เอ้า เดอะ โด)

We clickin’ glasses,
(วี clickin กลาซซิส ,)
Compliments of the club,
(คอมพลิเม็นท อ็อฝ เดอะ คลับ ,)
Raise they status,
(เรส เด ซเททัซ ,)
So you know they show us love,
(โซ ยู โน เด โฌ อัซ ลัฝ ,)
Everywhere we go,
(เอวี่แวร์ วี โก ,)
They gon’ flock,
(เด ก็อน ฟล็อค ,)
Them boys migrate to where it’s hot.
(เฑ็ม บอย ไมกเรท ทู ฮแว อิทซ ฮ็อท)
[It’s hot, it’s hot]
([ อิทซ ฮ็อท , อิทซ ฮ็อท ])

Soon as we walk through the door,
(ซูน แอ็ส วี วอค ธรู เดอะ โด ,)
Fellas be grabbin’ at us like yo,
(เฟลลา บี กราบบิน แอ็ท อัซ ไลค โย ,)
Tryin’ to get us going off the Patron,
(ทายอิน ทู เก็ท อัซ โกอิ้ง ออฟฟ เดอะ เพทรัน ,)
We sippin’ Grigio… slow.
(วี ซิบปิ่น Grigio ซโล)

If you’re inked up, thuggin’
(อิฟ ยัวร์ อิงค อัพ , ตั๊กกิน)
That’s what I like,
(แด๊ท ว็อท ไอ ไลค ,)
Face body and Lamborghini outside,
(เฟซ บอดอิ แอ็นด ลัมโบกีนี่ เอาทไซด ,)
Obviously boy you’re qualified,
(ออบเฝียซลิ บอย ยัวร์ ควอลอิไฟด ,)
Otherwise, migrate.
(อัฑเออะไวส , ไมกเรท)

From my car into the club we migrate,
(ฟร็อม มาย คา อีนทุ เดอะ คลับ วี ไมกเรท ,)
From the bar to V.I.P. we migrate,
(ฟร็อม เดอะ บา ทู วี ไอ พี วี ไมกเรท ,)
From the party to the after party, migrate,
(ฟร็อม เดอะ พาทิ ทู ดิ อาฟเทอะ พาทิ , ไมกเรท ,)
After party to hotel, migrate.
(อาฟเทอะ พาทิ ทู โฮเทล , ไมกเรท)

[T-Pain: Rap]
([ ที เพน : แร็พ ])
This is where it begins
(ดีซ ซิส ฮแว อิท บีกีน)
And ends at the very same time,
(แอ็นด เอ็นด แอ็ท เดอะ เฝริ เซม ไทม ,)
T-Pain the main man of the hour,
(ที เพน เดอะ เมน แม็น อ็อฝ เดอะ เอาร ,)
Got a flow that’ll flex yo tire,
(ก็อท ดา ฟโล แธดิลฟเล็คซ โย ไทร ,)
Got stacks plus I’m back with Mariah.
(ก็อท ซแท็ค พลัซ แอม แบ็ค วิฑ มารายห์)
[Mariah laughs]
([ มารายห์ ลาฟ ])

[? ]
([ ])

But I gotta migrate to bar,
(บัท ไอ กอททะ ไมกเรท ทู บา ,)
From the bar to the flo’,
(ฟร็อม เดอะ บา ทู เดอะ โฟล ,)
From the flo’ to the car,
(ฟร็อม เดอะ โฟล ทู เดอะ คา ,)
From the car to the crib,
(ฟร็อม เดอะ คา ทู เดอะ คริบ ,)
Then back to the club,
(เด็น แบ็ค ทู เดอะ คลับ ,)
We can migrate it all night,
(วี แค็น ไมกเรท อิท ดอร์ ไนท ,)
And mini coupe sittin on dubs.
(แอ็นด มีนิ คูเพ ซิทดิน ออน ดับ)

Whatcha waitin’ on,
(วอทชา เว๊ทดิน ออน ,)
I can’t stand in one place,
(ไอ แค็นท ซแท็นด อิน วัน พเลซ ,)
I need that Patron and I,
(ไอ นีด แดท เพทรัน แอ็นด ดาย ,)
Hate when I don’t get it my way,
(เฮท ฮเว็น นาย ด้อนท์ เก็ท ดิธ มาย เว ,)
So don’t wait for me to buy drinks,
(โซ ด้อนท์ เวท ฟอ มี ทู ไบ ดริงค ,)
Or you gon’ dehydrate,
(ออ ยู ก็อน ดีไฮดเรท ,)
It’s time to migrate.
(อิทซ ไทม ทู ไมกเรท)

Soon as I’m walkin’ through the door,
(ซูน แอ็ส แอม วอคกิน ธรู เดอะ โด ,)
They know I’m from the 8-5-0,
(เด โน แอม ฟร็อม เดอะ เอ๊ก ไฟท์ 0 ,)
I need three bottles of that Patron,
(ไอ นีด ธรี บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ แดท เพทรัน ,)
I can make the Chevrolet grease up slow,
(ไอ แค็น เมค เดอะ Chevrolet กรีซ อัพ ซโล ,)
If your… and your… coordinate,
(อิฟ ยุร แอ็นด ยุร โคะออดิเน็ท ,)
Tell it to me like it ain’t OK,
(เท็ล อิท ทู มี ไลค อิท เอน โอเค ,)
We can move this back to my place,
(วี แค็น มูฝ ดีซ แบ็ค ทู มาย พเลซ ,)
Shawty best believe, it’s time to migrate.
(ชาวดี้ เบ็ซท บิลีฝ , อิทซ ไทม ทู ไมกเรท)

Soon as we walk through the door,
(ซูน แอ็ส วี วอค ธรู เดอะ โด ,)
Fellas be grabbin’ at us like yo,
(เฟลลา บี กราบบิน แอ็ท อัซ ไลค โย ,)
Tryin’ to get us going off the Patron,
(ทายอิน ทู เก็ท อัซ โกอิ้ง ออฟฟ เดอะ เพทรัน ,)
We sippin’ Grigio… slow.
(วี ซิบปิ่น Grigio ซโล)

If you’re inked up, thuggin’
(อิฟ ยัวร์ อิงค อัพ , ตั๊กกิน)
That’s what I like,
(แด๊ท ว็อท ไอ ไลค ,)
Face body and Lamborghini outside,
(เฟซ บอดอิ แอ็นด ลัมโบกีนี่ เอาทไซด ,)
Obviously boy you’re qualified,
(ออบเฝียซลิ บอย ยัวร์ ควอลอิไฟด ,)
Otherwise, Migrate.
(อัฑเออะไวส , ไมกเรท)
[Bye]
([ ไบ ])

Keep it movin… Bounce
(คีพ อิท มูฝวิน เบานซ)
Keep it movin… Bounce
(คีพ อิท มูฝวิน เบานซ)
Keep it movin… Bounce
(คีพ อิท มูฝวิน เบานซ)
Keep it movin… Bounce
(คีพ อิท มูฝวิน เบานซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Migrate คำอ่านไทย Mariah Carey feat T-Pain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น