เนื้อเพลง Get That Money คำอ่านไทย Birdman and Lil Wayne

[Birdman]
( [ เบิดแม็น ])
Y’all already know what it do n*gga?
(ยอล ออลเรดอิ โน ว็อท ดิธ ดู เอ็น *gga)
Theres money over here, Cash Money over here, n*gga
(แดร์ มันอิ โอเฝอะ เฮียร , แค็ฌ มันอิ โอเฝอะ เฮียร , เอ็น *gga)
Me and the little J.R., Like that homeboy
(มี แอ็นด เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เจ อาร์ , ไลค แดท โฮมบอย)
We on the grind n*gga, got some muscle n*gga, shine n*gga, like father like son n*gga
(วี ออน เดอะ ไกรนด เอ็น *gga , ก็อท ซัม มั๊สเคิ่ล เอ็น *gga , ไฌน เอ็น *gga , ไลค ฟาเฑอะ ไลค ซัน เอ็น *gga)
Hey we drive shiver, headlights like a light bulb, that means the cars expensive you stupid f*ck, keep a n*gga pimpin now n*gga
(เฮ วี ดไรฝ ฌีฝเออะ , เฮดไลท์ ไลค เก ไลท บัลบ , แดท มีน เดอะ คา เอ็คซเพนซิฝ ยู ซทยูทิด เอฟ *ck , คีพ อะ เอ็น *gga พิมปิน เนา เอ็น *gga)

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
I know some n*ggas that’ll murk ya for a quarter birdy
(ไอ โน ซัม เอ็น *ggas แธดิลเมิค ยา ฟอ รา ควอเทอะ birdy)
You b*tch ass n*gga just be lucky that the boy ain’t hurt me
(ยู บี *tch อาซ เอ็น *gga จัซท บี ลัคคิ แดท เดอะ บอย เอน เฮิท มี)
I got the money to lag, and I got that swager workin
(ไอ ก็อท เดอะ มันอิ ทู แล็ก , แอ็นด ดาย ก็อท แดท swager เวิคกิน)
I’m smokin some I can’t pronounce, but I’m behind them phantom curtain
(แอม สโมกิน ซัม ไอ แค็นท พโระเนานซ , บัท แอม บิไฮนด เฑ็ม แฟนทัม เคอทิน)
What is you hiding b*tch?
(ว็อท อีส ยู ไฮดอิง บี *tch)
I’m on some paper sh*t
(แอม ออน ซัม เพเพอะ ฌะ *ที)
She wants to make me dinner
(ชี ว็อนท ทู เมค มี ดีนเนอะ)
I tell her, ” Make me rich. ”
(ไอ เท็ล เฮอ , ” เมค มี ริช “)
Your f*ckin with a winner
(ยุร เอฟ *ckin วิฑ อะ วีนเนอะ)
But I come from the litter
(บัท ไอ คัม ฟร็อม เดอะ ลีทเทอะ)
Woke up out of bed and I can that dirt and turn that sh*t to glitter
(โวค อัพ เอ้า อ็อฝ เบ็ด แอ็นด ดาย แค็น แดท เดิท แอ็นด เทิน แดท ฌะ *ที ทู กลีทเทอะ)
I leave the work with her
(ไอ ลีฝ เดอะ เวิค วิฑ เฮอ)
yeah, she my baby sitter
(เย่ , ชี มาย เบบิ ซีทเทอะ)
And if I find out she’s stealin
(แอ็นด อิฟ ฟาย ไฟนด เอ้า ชี สติลลิน)
For reala I’ma kill her
(ฟอ ลีเอวล่า แอมอา คิล เฮอ)
I’m just a money man
(แอม จัซท ดา มันอิ แม็น)
So where the dollars at?
(โซ ฮแว เดอะ ดอลเลอะ แอ็ท)
Some around back, Ima work until them flowers black
(ซัม อะเรานด แบ็ค , แอมอา เวิค อันทีล เฑ็ม ฟเลาเออะ บแล็ค)
She wanna ride on this
(ชี วอนนา ไรด ออน ดีซ)
I make her ride with that
(ไอ เมค เฮอ ไรด วิฑ แดท)
Her pistol and her celly, thats her survival pack
(เฮอ พิ๊สท่อล แอ็นด เฮอ เซลลี่ , แด๊ท เฮอ เซอะไฝฝแอ็ล แพ็ค)
And do I love her? Naahhh
(แอ็นด ดู ไอ ลัฝ เฮอ Naahhh)
Man I just love the spirit
(แม็น นาย จัซท ลัฝ เดอะ ซพีริท)
Blind, deaf or crazy, its money over b*tches
(บไลนด , เด็ฟ ออ คเรสิ , อิทซ มันอิ โอเฝอะ บี *tches)

[Chorus:] [2x]
([ โครัซ : ] [ 2x ])
Now errbody that I’m knowin get that money baby
(เนา errbody แดท แอม โนว์อิน เก็ท แดท มันอิ เบบิ)
And we aint worried bout them hoes, get that money baby
(แอ็นด วี เอน เวอริ เบาท เฑ็ม โฮ , เก็ท แดท มันอิ เบบิ)
You get that cook or that blow you are called a baller
(ยู เก็ท แดท คุ๊ค ออ แดท บโล ยู อาร์ คอล อะ บอลเลอ)
If you aint talkin about that dough, homie what you talkin?
(อิฟ ยู เอน ทอคกิ่น อะเบาท แดท โด , โฮมี ว็อท ยู ทอคกิ่น)

[Birdman]
([ เบิดแม็น ])
So get your game up
(โซ เก็ท ยุร เกม อัพ)
Take a b*tch, break a b*tch
(เทค เก บี *tch , บเรค กา บี *tch)
Strap her down with work, and tell her dont trip, take a trip
(ซทแร็พ เฮอ เดาน วิฑ เวิค , แอ็นด เท็ล เฮอ ด้อนท์ ทริพ , เทค เก ทริพ)
Get your hustle up
(เก็ท ยุร เฮสเซล อัพ)
The money’s what you make of it
(เดอะ มันอิ ว็อท ยู เมค อ็อฝ อิท)
These n*ggas wanna cook down they clothes, they close down the bakery
(ฑิส เอ็น *ggas วอนนา คุ๊ค เดาน เด คโลฑ , เด คโลส เดาน เดอะ เบคเออะริ)
So stop stuntin homie, false promotin
(โซ ซท็อพ สตันดิน โฮมี , ฟอลซ โพรโมดิน)
It aint about what you make
(อิท เอน อะเบาท ว็อท ยู เมค)
Its about what you told em
(อิทซ อะเบาท ว็อท ยู โทลด เอ็ม)
Burn him up and leave him naked
(เบิน ฮิม อัพ แอ็นด ลีฝ ฮิม เนคิด)
Bring him back to his wiiifffee
(บริง ฮิม แบ็ค ทู ฮิส wiiifffee)
The b*tch aint even cry cuz he was living that liiifffee
(เดอะ บี *tch เอน อีเฝ็น คไร คัซ ฮี วอส ลีฝอิง แดท liiifffee)
These n*ggas think I’m slippin cuz I’m fallin back
(ฑิส เอ็น *ggas ธิงค แอม สลิปพิน คัซ แอม แฟลลิน แบ็ค)
B*tch, I got money and a wall for that
(บี *tch , ไอ ก็อท มันอิ แอ็นด อะ วอล ฟอ แดท)
When you get it from the ground homie
(ฮเว็น ยู เก็ท ดิธ ฟร็อม เดอะ กเรานด โฮมี)
And hold the hood down
(แอ็นด โฮลด เดอะ ฮุด เดาน)
And don’t make a sound if the people swing around
(แอ็นด ด้อนท์ เมค เก เซานด อิฟ เดอะ พี๊เพิ่ล ซวิง อะเรานด)
B*tch, do ya thing hoe
(บี *tch , ดู ยา ธิง โฮ)
Hussle, try to stay low
(Hussle , ทไร ทู ซเท โล)
This is for my old school g’s who aint around this b*tch
(ดีซ ซิส ฟอ มาย โอลด ซคูล จีส ฮู เอน อะเรานด ดีซ บี *tch)
But shorty, they aint f*ckin with pops
(บัท ชอร์ทดิง , เด เอน เอฟ *ckin วิฑ พ็อพ)
Let them n*ggas chase that p*ssy, we gonna follow tha guap
(เล็ท เฑ็ม เอ็น *ggas เชซ แดท พี *ssy , วี กอนนะ ฟอลโล ท่า guap)

[Chorus:] [2x]
([ โครัซ : ] [ 2x ])
Now errbody that I’m knowin get that money baby
(เนา errbody แดท แอม โนว์อิน เก็ท แดท มันอิ เบบิ)
And we aint worried bout them hoes, get that money baby
(แอ็นด วี เอน เวอริ เบาท เฑ็ม โฮ , เก็ท แดท มันอิ เบบิ)
You get that cook or that blow you are called a baller
(ยู เก็ท แดท คุ๊ค ออ แดท บโล ยู อาร์ คอล อะ บอลเลอ)
If you aint talkin about that dough, homie what you talkin?
(อิฟ ยู เอน ทอคกิ่น อะเบาท แดท โด , โฮมี ว็อท ยู ทอคกิ่น)

[Birdman]
([ เบิดแม็น ])
50 stacks in the garden and the backyard
(50 ซแท็ค ซิน เดอะ ก๊าร์เด้น แอ็นด เดอะ แบคคีหยาด)
Youngin talkin, turn a key into a crack charge
(ยังงิน ทอคกิ่น , เทิน อะ คี อีนทุ อะ คแร็ค ชาจ)
Y’all n*ggas aint eatin how we eatin
(ยอล เอ็น *ggas เอน อีดิน เฮา วี อีดิน)
F*ck how we used to be
(เอฟ *ck เฮา วี ยูซ ทู บี)
Now we how we need to be
(เนา วี เฮา วี นีด ทู บี)
If they aint with us
(อิฟ เด เอน วิฑ อัซ)
They must be against us
(เด มัซท บี อะเกนซท อัซ)
We shoot em in the head, cuz the act like they sistas
(วี ฌูท เอ็ม อิน เดอะ เฮ็ด , คัซ ดิ แอ็คท ไลค เด sistas)
If you aint gettin bread, n*gga keep ya distance
(อิฟ ยู เอน เกดดิน บเร็ด , เอ็น *gga คีพ ยา ดีซแท็นซ)
Sharks over here, n*gga keep on fishin
(ฌาค โอเฝอะ เฮียร , เอ็น *gga คีพ ออน ฟิซชิน)

[Lil Wayne:]
([ ลิล เวยอิน : ])
Money, money, money, is my intuition
(มันอิ , มันอิ , มันอิ , อีส มาย อินทิวอีฌอัน)
Money over b*tches, such an easy decision
(มันอิ โอเฝอะ บี *tches , ซัช แอน อีสอิ ดิซีฉอัน)
Young money, money men, monster militia
(ยัง มันอิ , มันอิ เม็น , มอนซเทอะ มิลีฌอะ)
Hard body, these n*ggas is a box of tissue
(ฮาด บอดอิ , ฑิส เอ็น *ggas ซิส ซา บ็อคซ อ็อฝ ทีฌยู)
That nina will kiss ya
(แดท นี้นา วิล คิซ ยา)
That chopper will twist ya
(แดท ชอปเพอ วิล ทวิซท ยา)
380 snap shots, now smile for the pictures
(380 ซแน็พ ฌ็อท , เนา ซไมล ฟอ เดอะ พีคเชอะ)
Wheezy motherf*ckin baby, pay me
(ฮวีสอิ motherf*ckin เบบิ , เพ มี)
A 9 to 5 is over rated
(อะ นาย ทู ไฟท์ อีส โอเฝอะ แร็ท)
I’m on that grind hoe
(แอม ออน แดท ไกรนด โฮ)

[Chorus:] [2x]
([ โครัซ : ] [ 2x ])
Now errbody that I’m knowin get that money baby
(เนา errbody แดท แอม โนว์อิน เก็ท แดท มันอิ เบบิ)
And we aint worried bout them hoes, get that money baby
(แอ็นด วี เอน เวอริ เบาท เฑ็ม โฮ , เก็ท แดท มันอิ เบบิ)
You get that cook or that blow you are called a baller
(ยู เก็ท แดท คุ๊ค ออ แดท บโล ยู อาร์ คอล อะ บอลเลอ)
If you aint talkin about that dough, homie what you talkin?
(อิฟ ยู เอน ทอคกิ่น อะเบาท แดท โด , โฮมี ว็อท ยู ทอคกิ่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get That Money คำอ่านไทย Birdman and Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น