เนื้อเพลง Livin’ On The Edge คำอ่านไทย Aerosmith

There’s somethin’ wrong with the world today
( แดร์ ซัมติน ร็อง วิฑ เดอะ เวิลด ทุเด)
I don’t know what it is
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส)
Something’s wrong with our eyes
(ซัมติง ร็อง วิฑ เอ๊า ไอ)

We’re seeing things in a different way
(เวีย ซีอิง ธิง ซิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท เว)
And God knows it ain’t His
(แอ็นด ก็อด โน ซิท เอน ฮิส)
It sure ain’t no surprise
(อิท ฌุร เอน โน เซิพไรส)

We’re livin’ on the edge
(เวีย ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
We’re livin’ on the edge
(เวีย ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
We’re livin’ on the edge
(เวีย ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
We’re livin’ on the edge
(เวีย ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)

There’s somethin’ wrong with the world today
(แดร์ ซัมติน ร็อง วิฑ เดอะ เวิลด ทุเด)
The light bulb’s gettin’ dim
(เดอะ ไลท บัลบ เกดดิน ดิม)
There’s meltdown in the sky
(แดร์ meltdown อิน เดอะ ซไค)

If you can judge a wise man
(อิฟ ยู แค็น จัจ อะ ไวส แม็น)
By the color of his skin
(ไบ เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ฮิส ซคิน)
Then mister you’re a better man that I
(เด็น มีซเทอะ ยัวร์ อะ เบทเทอะ แม็น แดท ไอ)

We’re livin’ on the edge
(เวีย ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t help yourself from fallin’
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ ฟร็อม แฟลลิน)
Livin’ on the edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t help yourself at all
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ แอ็ท ดอร์)
Livin’ on the edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t stop yourself from fallin’
(ยู แค็นท ซท็อพ ยุรเซลฟ ฟร็อม แฟลลิน)
Livin’ on the edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)

Tell me what you think about your sit-u-a-tion
(เท็ล มี ว็อท ยู ธิงค อะเบาท ยุร ซิท ยู อะ ฌัน)
Complication – aggravation
(คอมพลิเคฌัน แอกระเฝฌัน)
Is getting to you
(อีส เกดดดิ้ง ทู ยู)

If chicken little tells you that the sky is fallin’
(อิฟ ชีคเค็น ลิ๊ทเทิ่ล เท็ล ยู แดท เดอะ ซไค อีส แฟลลิน)
Even if it wasn’t would you still come crawlin’
(อีเฝ็น อิฟ อิท วอสซึ้น เวิด ยู ซทิล คัม คราวลิน)
Back again?
(แบ็ค อะเกน)
I bet you would my friend
(ไอ เบ็ท ยู เวิด มาย ฟเร็นด)
Again & again & again & again & again
(อะเกน & อะเกน & อะเกน & อะเกน & อะเกน)

Tell me what you think about your sit-u-a-tion
(เท็ล มี ว็อท ยู ธิงค อะเบาท ยุร ซิท ยู อะ ฌัน)
Complication – aggravation
(คอมพลิเคฌัน แอกระเฝฌัน)
Is getting to you
(อีส เกดดดิ้ง ทู ยู)

If chicken little tells you that the sky is fallin’
(อิฟ ชีคเค็น ลิ๊ทเทิ่ล เท็ล ยู แดท เดอะ ซไค อีส แฟลลิน)
Even if it was would would you still come crawlin’
(อีเฝ็น อิฟ อิท วอส เวิด เวิด ยู ซทิล คัม คราวลิน)
Back again?
(แบ็ค อะเกน)
I bet you would my friend
(ไอ เบ็ท ยู เวิด มาย ฟเร็นด)
Again & again & again & again
(อะเกน & อะเกน & อะเกน & อะเกน)

There’s something right with the world today
(แดร์ ซัมติง ไรท วิฑ เดอะ เวิลด ทุเด)
And everybody knows it’s wrong
(แอ็นด เอวี่บอดี้ โน อิทซ ร็อง)
But we can tell ’em no or we could let it go
(บัท วี แค็น เท็ล เอ็ม โน ออ วี เคิด เล็ท ดิธ โก)
But I would rather be a hanging on
(บัท ไอ เวิด ราฑเออะ บี อะ แฮงอิง ออน)

Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t help yourself from fallin’
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ ฟร็อม แฟลลิน)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t help yourself at all
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ แอ็ท ดอร์)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t stop yourself from fallin’
(ยู แค็นท ซท็อพ ยุรเซลฟ ฟร็อม แฟลลิน)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t help yourself from fallin’
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ ฟร็อม แฟลลิน)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t help yourself at all
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ แอ็ท ดอร์)
Livin’ on the edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t stop yourself from fallin’
(ยู แค็นท ซท็อพ ยุรเซลฟ ฟร็อม แฟลลิน)
Livin’ on the edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
Livin’ on the edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t help yourself
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ)
You can’t help yourself
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t help yourself at all
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ แอ็ท ดอร์)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t help yourself
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ)
You can’t help yourself
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t help yourself
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ)
You can’t help yourself
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
You can’t help yourself from fallin’
(ยู แค็นท เฮ็ลพ ยุรเซลฟ ฟร็อม แฟลลิน)
Livin’ On the Edge
(ลีฝอิน ออน ดิ เอ็จ)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, you got to that now
(เย่ , ยู ก็อท ทู แดท เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Livin’ On The Edge คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น