เนื้อเพลง Why’d You Lie To Me คำอ่านไทย Anastacia

Why did you lie to me?
( ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี)
Can’t be trusted, good for nothing type of brother
(แค็นท บี ทรัซท , เกิด ฟอ นัธอิง ไทพ อ็อฝ บรัฑเออะ)
Everything you claimed to be was a lie, lie
(เอ๊วี่ติง ยู คเลม ทู บี วอส ซา ไล , ไล)
Why did you lie to me?
(ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี)
You’ve been creepin’, sneekin’, sleepin’ with another
(ยู๊ฟ บีน คลีพปิน , sneekin , สลีฟปิน วิฑ แอะนัธเออะ)
Messed up, it’s time to leave, so bye, bye
(เม็ซ อัพ , อิทซ ไทม ทู ลีฝ , โซ ไบ , ไบ)

Used to treat me like a queen
(ยูซ ทู ทรีท มี ไลค เก ควีน)
Said I was your everything
(เซ็ด ดาย วอส ยุร เอ๊วี่ติง)
Promised me that you would never cheat, on me
(พรอมอิซ มี แดท ยู เวิด เนฝเวอะ ชีท , ออน มี)
But I found a number on the floor
(บัท ไอ เฟานด อะ นัมเบอะ ออน เดอะ ฟโล)
And I won’t take it no more
(แอ็นด ดาย ว็อนท เทค อิท โน โม)
Baby it feels so crazy thinkin’ you’d be true to me, yeah
(เบบิ อิท ฟีล โซ คเรสิ ติ้งกิน ยูต บี ทรู ทู มี , เย่)

[tell me baby] Did you really think?
([ เท็ล มี เบบิ ] ดิด ยู ริแอ็ลลิ ธิงค)
[I would maybe] I turn the other cheak and
([ ไอ เวิด เมบี ] ไอ เทิน ดิ อัฑเออะ cheak แอ็นด)
[and let you play me]
([ แอ็นด เล็ท ยู พเล มี ])
I thought you were different but your like the rest it’s true
(ไอ ธอท ยู เวอ ดีฟเฟอะเร็นท บัท ยุร ไลค เดอะ เร็ซท อิทซ ทรู)

Why did you lie to me?
(ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี)
Can’t be trusted, good for nothing type of brother
(แค็นท บี ทรัซท , เกิด ฟอ นัธอิง ไทพ อ็อฝ บรัฑเออะ)
Everything you claimed to be was a lie, lie
(เอ๊วี่ติง ยู คเลม ทู บี วอส ซา ไล , ไล)
Why did you lie to me?
(ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี)
You’ve been creepin’, sneekin’, sleepin’ with another
(ยู๊ฟ บีน คลีพปิน , sneekin , สลีฟปิน วิฑ แอะนัธเออะ)
Messed up, it’s time to leave, so bye, bye
(เม็ซ อัพ , อิทซ ไทม ทู ลีฝ , โซ ไบ , ไบ)
Yeah
(เย่)

Ooh, last time you played me like a fool
(อู้ , ลาซท ไทม ยู พเล มี ไลค เก ฟูล)
Now it’s time I loose my cool
(เนา อิทซ ไทม ไอ ลูซ มาย คูล)
Ain’t no way you’ll ever get another chance
(เอน โน เว โยว เอฝเออะ เก็ท แอะนัธเออะ ชานซ)
Why did you just claimed to be so true
(ฮไว ดิด ยู จัซท คเลม ทู บี โซ ทรู)
When I gave my world to you
(ฮเว็น นาย เกฝ มาย เวิลด ทู ยู)
All you wanna do is hang on the edge of the line
(ออล ยู วอนนา ดู อีส แฮ็ง ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ เดอะ ไลน)

[tell me baby] Did you really think?
([ เท็ล มี เบบิ ] ดิด ยู ริแอ็ลลิ ธิงค)
[I would maybe] I turn the other cheak and
([ ไอ เวิด เมบี ] ไอ เทิน ดิ อัฑเออะ cheak แอ็นด)
[and let you play me] Ooh, but I flipped it all for you
([ แอ็นด เล็ท ยู พเล มี ] อู้ , บัท ไอ ฟริพทฺ ดิท ออล ฟอ ยู)

[Why did you lie to me?] Uh
([ ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี ] อา)
Can’t be trusted, good for nothing type of brother
(แค็นท บี ทรัซท , เกิด ฟอ นัธอิง ไทพ อ็อฝ บรัฑเออะ)
Everything you claimed to be [was a lie, lie] It was a lie, lie yeah
(เอ๊วี่ติง ยู คเลม ทู บี [ วอส ซา ไล , ไล ] อิท วอส ซา ไล , ไล เย่)
[Why did you lie to me?] Ooooh oooh
([ ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี ] อู้ อู้)
You’ve been creepin’, [sneekin’, sleepin’ with another] Hey yeah ooh
(ยู๊ฟ บีน คลีพปิน , [ sneekin , สลีฟปิน วิฑ แอะนัธเออะ ] เฮ เย่ อู้)
[Messed up, it’s time to leave], so bye, bye
([ เม็ซ อัพ , อิทซ ไทม ทู ลีฝ ] , โซ ไบ , ไบ)

[tell me baby] Did you really think?
([ เท็ล มี เบบิ ] ดิด ยู ริแอ็ลลิ ธิงค)
[I would maybe] I turn the other cheak and
([ ไอ เวิด เมบี ] ไอ เทิน ดิ อัฑเออะ cheak แอ็นด)
[and let you play me] Ooh, but I flipped it all for you
([ แอ็นด เล็ท ยู พเล มี ] อู้ , บัท ไอ ฟริพทฺ ดิท ออล ฟอ ยู)

[why’d you… lie to me] Aah haa
([ วาย ยู ไล ทู มี ] อาอ้า haa)
[why’d you… lie to me] Oooh oooh ooh oh
([ วาย ยู ไล ทู มี ] อู้ อู้ อู้ โอ)
[why’d you, why’d you, why’d you, why’d you lie to me]
([ วาย ยู , วาย ยู , วาย ยู , วาย ยู ไล ทู มี ])
Why’d you… lie to me
(วาย ยู ไล ทู มี)
[why’d you, why’d you, why’d you, why’d you lie to me]
([ วาย ยู , วาย ยู , วาย ยู , วาย ยู ไล ทู มี ])
[why’d you… lie to me] Why’d you lie to me
([ วาย ยู ไล ทู มี ] วาย ยู ไล ทู มี)

Why did you lie to me?
(ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี)
Can’t be trusted, good for nothing type of brother
(แค็นท บี ทรัซท , เกิด ฟอ นัธอิง ไทพ อ็อฝ บรัฑเออะ)
Everything you claimed to be was a lie, lie
(เอ๊วี่ติง ยู คเลม ทู บี วอส ซา ไล , ไล)
Why did you lie to me?
(ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี)
You’ve been creepin’, sneekin’, sleepin’ with another
(ยู๊ฟ บีน คลีพปิน , sneekin , สลีฟปิน วิฑ แอะนัธเออะ)
Messed up, it’s time to leave, so bye, bye, yeah
(เม็ซ อัพ , อิทซ ไทม ทู ลีฝ , โซ ไบ , ไบ , เย่)

[Why did you lie to me?] You didn’t have to lie
([ ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี ] ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู ไล)
[Can’t be trusted, good for nothing type of brother]
([ แค็นท บี ทรัซท , เกิด ฟอ นัธอิง ไทพ อ็อฝ บรัฑเออะ ])
[Everything you claimed to be was a lie, lie]
([ เอ๊วี่ติง ยู คเลม ทู บี วอส ซา ไล , ไล ])
Ever claimed, it was a lie, lie, yeah
(เอฝเออะ คเลม , อิท วอส ซา ไล , ไล , เย่)
[Why did you lie to me?] Ooooh ooh
([ ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี ] อู้ อู้)
[You’ve been creepin’, sneekin’, sleepin’ with another]
([ ยู๊ฟ บีน คลีพปิน , sneekin , สลีฟปิน วิฑ แอะนัธเออะ ])
You’ve been creepin’… with another
(ยู๊ฟ บีน คลีพปิน วิฑ แอะนัธเออะ)
[Messed up, it’s time to leave, so bye, bye, yeah]
([ เม็ซ อัพ , อิทซ ไทม ทู ลีฝ , โซ ไบ , ไบ , เย่ ])
So, you messed up, you messed up with me
(โซ , ยู เม็ซ อัพ , ยู เม็ซ อัพ วิฑ มี)

[Why did you lie to me?] Don’t leave me
([ ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี ] ด้อนท์ ลีฝ มี)
[Can’t be trusted, good for nothing type of brother] Whooo ooooh ooh
([ แค็นท บี ทรัซท , เกิด ฟอ นัธอิง ไทพ อ็อฝ บรัฑเออะ ] ฮู อู้ อู้)
Everything you claimed to be was a lie, lie
(เอ๊วี่ติง ยู คเลม ทู บี วอส ซา ไล , ไล)
[Why did you lie to me?] Whoooo
([ ฮไว ดิด ยู ไล ทู มี ] ฮู)
You’ve been creepin’, sneekin’, sleepin’ with another
(ยู๊ฟ บีน คลีพปิน , sneekin , สลีฟปิน วิฑ แอะนัธเออะ)
[Messed up, it’s time to leave, so bye, bye] So bye, bye bye
([ เม็ซ อัพ , อิทซ ไทม ทู ลีฝ , โซ ไบ , ไบ ] โซ ไบ , ไบ ไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why’d You Lie To Me คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น