เนื้อเพลง Some People คำอ่านไทย Alphaville

Some people seem to have it all
( ซัม พี๊เพิ่ล ซีม ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์)
Some people always have to crawl
(ซัม พี๊เพิ่ล ออลเว แฮ็ฝ ทู ครอล)
Some people pay to be abused
(ซัม พี๊เพิ่ล เพ ทู บี อับยูซ)
Some people end up destitute
(ซัม พี๊เพิ่ล เอ็นด อัพ เดซทิทยูท)
Some people search their souls for truth
(ซัม พี๊เพิ่ล เซิช แด โซล ฟอ ทรูธ)
Some people try to be of use
(ซัม พี๊เพิ่ล ทไร ทู บี อ็อฝ ยูซ)
Some people pray before they kill
(ซัม พี๊เพิ่ล พเร บิโฟ เด คิล)
Some people kill just for the thrill
(ซัม พี๊เพิ่ล คิล จัซท ฟอ เดอะ ธริล)

Some people follow one man’s vision, some others die on television
(ซัม พี๊เพิ่ล ฟอลโล วัน แม็น ฝีฉอัน , ซัม อัฑเออะ ได ออน เทลิฝีฉอัน)
Some people build their homes on sand, some people live in garbage cans
(ซัม พี๊เพิ่ล บิลด แด โฮม ออน แซ็นด , ซัม พี๊เพิ่ล ไลฝ อิน กาบิจ แค็น)

Some people think that live is dear, some people hope the end is near
(ซัม พี๊เพิ่ล ธิงค แดท ไลฝ อีส เดีย , ซัม พี๊เพิ่ล โฮพ ดิ เอ็นด อีส เนีย)
Some people fight for right to life, some people hate to stay alive
(ซัม พี๊เพิ่ล ไฟท ฟอ ไรท ทู ไลฟ , ซัม พี๊เพิ่ล เฮท ทู ซเท อะไลฝ)
Some people dream of life on mars, some people end their life in cars
(ซัม พี๊เพิ่ล ดรีม อ็อฝ ไลฟ ออน มา , ซัม พี๊เพิ่ล เอ็นด แด ไลฟ อิน คา)
Some people throw their lives away, some others go on holidays
(ซัม พี๊เพิ่ล ธโร แด ไลฝ อะเว , ซัม อัฑเออะ โก ออน ฮอลอิเด)

Some people live and love in vain, some people don’t and go insane
(ซัม พี๊เพิ่ล ไลฝ แอ็นด ลัฝ อิน เฝน , ซัม พี๊เพิ่ล ด้อนท์ แอ็นด โก อินเซน)
Some people always need to win, some other people love to sin
(ซัม พี๊เพิ่ล ออลเว นีด ทู วิน , ซัม อัฑเออะ พี๊เพิ่ล ลัฝ ทู ซิน)

Some people breaking all their vows, some people slashing sacred cows
(ซัม พี๊เพิ่ล บเรคคิง ออล แด เฝา , ซัม พี๊เพิ่ล ซแลฌอิง เซคเร็ด เคา)
Some people like to worship stars, some people think the world’s a farce
(ซัม พี๊เพิ่ล ไลค ทู เวอฌิพ ซทา , ซัม พี๊เพิ่ล ธิงค เดอะ เวิลด ซา ฟาซ)
Some people try to make ends meet, some others end up kissing feet
(ซัม พี๊เพิ่ล ทไร ทู เมค เอ็นด มีท , ซัม อัฑเออะ เอ็นด อัพ คิสซิงฟีท)
Some people find their holy grail, some other people go to hell
(ซัม พี๊เพิ่ล ไฟนด แด โฮลิ กเรล , ซัม อัฑเออะ พี๊เพิ่ล โก ทู เฮ็ล)

Some people never catch their breath, some people drink themselves to death
(ซัม พี๊เพิ่ล เนฝเวอะ แค็ช แด บเร็ธ , ซัม พี๊เพิ่ล ดริงค เฑ็มเซลฝส ทู เด็ธ)
Some people seem to have it all, some people always have to crawl
(ซัม พี๊เพิ่ล ซีม ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์ , ซัม พี๊เพิ่ล ออลเว แฮ็ฝ ทู ครอล)
Some people pay to be abused, some people end up destitute
(ซัม พี๊เพิ่ล เพ ทู บี อับยูซ , ซัม พี๊เพิ่ล เอ็นด อัพ เดซทิทยูท)
Some people search their souls for truth
(ซัม พี๊เพิ่ล เซิช แด โซล ฟอ ทรูธ)
Some people try to be of use
(ซัม พี๊เพิ่ล ทไร ทู บี อ็อฝ ยูซ)
Some people
(ซัม พี๊เพิ่ล)
!
(!)

Gold/ocean/1994
(โกลด /โอแฌ็น /1994)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Some People คำอ่านไทย Alphaville

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น