เนื้อเพลง Sad Songs (Say So Much) คำอ่านไทย Elton John

Guess there are times when we all need to share a little pain
( เก็ซ แดร์ อาร์ ไทม ฮเว็น วี ออล นีด ทู แฌ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เพน)
And ironing out the rough spots
(แอ็นด ironings เอ้า เดอะ รัฟ สพอท)
Is the hardest part when memories remain
(อีส เดอะ ฮาร์เดท พาท ฮเว็น เมรโมรี ริเมน)
And it’s times like these when we all need to hear the radio
(แอ็นด อิทซ ไทม ไลค ฑิส ฮเว็น วี ออล นีด ทู เฮีย เดอะ เรดิโอ)
Cause from the lips of some old singer
(คอส ฟร็อม เดอะ ลิพ อ็อฝ ซัม โอลด ซีงเออะ)
We can share the troubles we already know
(วี แค็น แฌ เดอะ ทรั๊บเบิ้ล วี ออลเรดอิ โน)

Turn them on, turn them on
(เทิน เฑ็ม ออน , เทิน เฑ็ม ออน)
Turn on those sad songs
(เทิน ออน โฑส แซ็ด ซ็อง)
When all hope is gone
(ฮเว็น ออล โฮพ อีส กอน)
Why don’t you tune in and turn them on
(ฮไว ด้อนท์ ยู ทยูน อิน แอ็นด เทิน เฑ็ม ออน)

They reach into your room
(เด รีช อีนทุ ยุร รุม)
Just feel their gentle touch
(จัซท ฟีล แด เจ๊นเทิ่ล ทั๊ช)
When all hope is gone
(ฮเว็น ออล โฮพ อีส กอน)
Sad songs say so much
(แซ็ด ซ็อง เซ โซ มัช)

If someone else is suffering enough to write it down
(อิฟ ซัมวัน เอ็ลซ อีส ซัฟเฟอะริง อินัฟ ทู ไรท อิท เดาน)
When every single word makes sense
(ฮเว็น เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เวิด เมค เซ็นซ)
Then it’s easier to have those songs around
(เด็น อิทซ อีสไซน์ ทู แฮ็ฝ โฑส ซ็อง อะเรานด)
The kick inside is in the line that finally gets to you
(เดอะ คิด อีนไซด อีส ซิน เดอะ ไลน แดท ไฟแน็ลลิ เก็ท ทู ยู)
and it feels so good to hurt so bad
(แอ็นด ดิท ฟีล โซ เกิด ทู เฮิท โซ แบ็ด)
And suffer just enough to sing the blues
(แอ็นด ซัฟเฟอะ จัซท อินัฟ ทู ซิง เดอะ บลู)

Sad songs, they say
(แซ็ด ซ็อง , เด เซ)
Sad songs, they say
(แซ็ด ซ็อง , เด เซ)
Sad songs, they say
(แซ็ด ซ็อง , เด เซ)
Sad songs, they say so much
(แซ็ด ซ็อง , เด เซ โซ มัช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sad Songs (Say So Much) คำอ่านไทย Elton John

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น