เนื้อเพลง Emergency คำอ่านไทย Paramore

I think we have an emergency
( ไอ ธิงค วี แฮ็ฝ แอน อิเมอเจ็นซิ)
I think we have an emergency
(ไอ ธิงค วี แฮ็ฝ แอน อิเมอเจ็นซิ)
If you thought I’d leave then you were wrong
(อิฟ ยู ธอท อาย ลีฝ เด็น ยู เวอ ร็อง)
Cause I won’t stop holding on
(คอส ไอ ว็อนท ซท็อพ โฮลดิง ออน)
So are you listening?
(โซ อาร์ ยู ลิเซินนิง)
So are you watching me?
(โซ อาร์ ยู วัทชิง มี)
If you thought I’d leave then you were wrong
(อิฟ ยู ธอท อาย ลีฝ เด็น ยู เวอ ร็อง)
Cause I won’t stop holding on
(คอส ไอ ว็อนท ซท็อพ โฮลดิง ออน)
This is an emergency, so are you listening?
(ดีซ ซิส แอน อิเมอเจ็นซิ , โซ อาร์ ยู ลิเซินนิง)
And I can’t pretend that I don’t see this
(แอ็นด ดาย แค็นท พริเทนด แดท ไอ ด้อนท์ ซี ดีซ)

It’s really not your fault
(อิทซ ริแอ็ลลิ น็อท ยุร ฟอลท)
No one cares to talk about it
(โน วัน แค ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
To talk about it
(ทู ทอค อะเบาท ดิธ)

Cause I’ve seen love die way too many times
(คอส แอฝ ซีน ลัฝ ได เว ทู เมนอิ ไทม)
When it deserves to be alive
(ฮเว็น หนิด ดิเสิฝ ทู บี อะไลฝ)
[When it deserves to be alive]
([ ฮเว็น หนิด ดิเสิฝ ทู บี อะไลฝ ])
I’ve seen you cry way too many times
(แอฝ ซีน ยู คไร เว ทู เมนอิ ไทม)
When you deserve to be alive
(ฮเว็น ยู ดิเสิฝ ทู บี อะไลฝ)
Alive
(อะไลฝ)

So you give up every chance you get
(โซ ยู กิฝ อัพ เอฝริ ชานซ ยู เก็ท)
Just to feel new again
(จัซท ทู ฟีล นยู อะเกน)
I think we have an emergency
(ไอ ธิงค วี แฮ็ฝ แอน อิเมอเจ็นซิ)
I think we have an emergency
(ไอ ธิงค วี แฮ็ฝ แอน อิเมอเจ็นซิ)
And you do your best to show me love
(แอ็นด ยู ดู ยุร เบ็ซท ทู โฌ มี ลัฝ)
But you don’t know what love is
(บัท ยู ด้อนท์ โน ว็อท ลัฝ อีส)
So are you listening?
(โซ อาร์ ยู ลิเซินนิง)
So are you watching me?
(โซ อาร์ ยู วัทชิง มี)
Well, I can’t pretend that I don’t see this
(เว็ล , ไอ แค็นท พริเทนด แดท ไอ ด้อนท์ ซี ดีซ)

It’s really not your fault
(อิทซ ริแอ็ลลิ น็อท ยุร ฟอลท)
No one cares to talk about it
(โน วัน แค ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
To talk about it
(ทู ทอค อะเบาท ดิธ)

Cause I’ve seen love die way too many times
(คอส แอฝ ซีน ลัฝ ได เว ทู เมนอิ ไทม)
When it deserves to be alive
(ฮเว็น หนิด ดิเสิฝ ทู บี อะไลฝ)
[When it deserves to be alive]
([ ฮเว็น หนิด ดิเสิฝ ทู บี อะไลฝ ])
I’ve seen you cry way too many times
(แอฝ ซีน ยู คไร เว ทู เมนอิ ไทม)
When you deserve to be alive
(ฮเว็น ยู ดิเสิฝ ทู บี อะไลฝ)
Alive
(อะไลฝ)

These scars, they will not fade away
(ฑิส ซคา , เด วิล น็อท เฝด อะเว)

No one cares to talk about it
(โน วัน แค ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
To talk about it
(ทู ทอค อะเบาท ดิธ)

Cause I’ve seen love die way too many times
(คอส แอฝ ซีน ลัฝ ได เว ทู เมนอิ ไทม)
When it deserves to be alive
(ฮเว็น หนิด ดิเสิฝ ทู บี อะไลฝ)
[When it deserves to be alive]
([ ฮเว็น หนิด ดิเสิฝ ทู บี อะไลฝ ])
I’ve seen you cry way too many times
(แอฝ ซีน ยู คไร เว ทู เมนอิ ไทม)
When you deserve to be alive
(ฮเว็น ยู ดิเสิฝ ทู บี อะไลฝ)
Alive
(อะไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Emergency คำอ่านไทย Paramore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น