เนื้อเพลง I Just Don’t Know What To Do With Myself คำอ่านไทย Nicky Holland

I just don’t know what to do with myself
( ไอ จัซท ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู วิฑ ไมเซลฟ)
Don’t know just what to do with myself
(ด้อนท์ โน จัซท ว็อท ทู ดู วิฑ ไมเซลฟ)
I’m so used to doing everything with you
(แอม โซ ยูซ ทู ดูอิง เอ๊วี่ติง วิฑ ยู)
Planning everything for two
(แพลนนิง เอ๊วี่ติง ฟอ ทู)
And now that we’re through
(แอ็นด เนา แดท เวีย ธรู)

I just don’t know what to do with my time
(ไอ จัซท ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู วิฑ มาย ไทม)
I’m so lonesome for you it’s a crime
(แอม โซ โลนซัม ฟอ ยู อิทซ ซา คไรม)
Going to a movie only makes me sad
(โกอิ้ง ทู อะ มูวี่ โอ๊นลี่ เมค มี แซ็ด)
Parties make me feel as bad
(พาร์ที เมค มี ฟีล แอ็ส แบ็ด)
When I’m not with you
(ฮเว็น แอม น็อท วิฑ ยู)
I just don’t know what else to do
(ไอ จัซท ด้อนท์ โน ว็อท เอ็ลซ ทู ดู)

Like a summer rose
(ไลค เก ซัมเมอะ โรส)
It needs the sun and rain
(อิท นีด เดอะ ซัน แอ็นด เรน)
I need your sweet love to ease all the pain
(ไอ นีด ยุร สวี้ท ลัฝ ทู อีส ออล เดอะ เพน)
I just don’t know what to do with myself [x2]
(ไอ จัซท ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู วิฑ ไมเซลฟ [ x2 ])
Baby if your new love ever turns you down
(เบบิ อิฟ ยุร นยู ลัฝ เอฝเออะ เทิน ยู เดาน)
Come back I will be around
(คัม แบ็ค ไอ วิล บี อะเรานด)
Just waiting for you
(จัซท เวททิง ฟอ ยู)
I don’t know what else to do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท เอ็ลซ ทู ดู)

I don’t know just what to do with myself [x2]
(ไอ ด้อนท์ โน จัซท ว็อท ทู ดู วิฑ ไมเซลฟ [ x2 ])
Baby if your new love ever turns you down
(เบบิ อิฟ ยุร นยู ลัฝ เอฝเออะ เทิน ยู เดาน)
Come on back I will be around
(คัมมอน แบ็ค ไอ วิล บี อะเรานด)
Just waiting for you
(จัซท เวททิง ฟอ ยู)
I’m still so crazy for you
(แอม ซทิล โซ คเรสิ ฟอ ยู)

No No No No
(โน โน โน โน)
I just don’t know what else to do [x3]
(ไอ จัซท ด้อนท์ โน ว็อท เอ็ลซ ทู ดู [ x3 ])
I’m still so crazy for you
(แอม ซทิล โซ คเรสิ ฟอ ยู)
No No No No
(โน โน โน โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Just Don’t Know What To Do With Myself คำอ่านไทย Nicky Holland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น