เนื้อเพลง Whole World Around คำอ่านไทย Daniel Powter

Life’s been good, I can’t complain so far
( ไลฟ บีน เกิด , ไอ แค็นท ค็อมพเลน โซ ฟา)
Designer clothes, expensive caviar
(ดิไสนเนอะ คโลฑ , เอ็คซเพนซิฝ แคฝิอา)
And gated homes to keep the wolves at bay
(แอ็นด แกท โฮม ทู คีพ เดอะ วูลฝส แอ็ท เบ)
Tinted glass to hide my guilt and shame
(ทินท กลัซ ทู ไฮด มาย กิลท แอ็นด เฌม)

Neon signs and vagrants at the door
(นีอ็อน ไซน แซน เฝกแร็นท แอ็ท เดอะ โด)
Broken values, needles, liquor stores
(บโรเค็น แฝลยู , นี๊ดเดิ้ล , ลีคเออะ ซโท)
And won’t somebody help me to believe
(แอ็นด ว็อนท ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี ทู บิลีฝ)
Help me to deny the things I see
(เฮ็ลพ มี ทู ดิไน เดอะ ธิง ซาย ซี)

Now whatever comes your way
(เนา ฮว็อทเอฝเออะ คัม ยุร เว)
Sometimes you win, sometimes you lose
(ซัมไทม์ ยู วิน , ซัมไทม์ ยู ลูส)
But when it all comes down you make it through
(บัท ฮเว็น หนิด ออล คัม เดาน ยู เมค อิท ธรู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You got the whole world around
(ยู ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อะเรานด)
You got the whole world around
(ยู ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อะเรานด)
Something tells me not to make a scene
(ซัมติง เท็ล มี น็อท ทู เมค เก ซีน)
Open up yor heart and let me in
(โอเพ็น อัพ yor ฮาท แอ็นด เล็ท มี อิน)

I’ve traveled far enough to meet my own demise
(แอฝ ทแรฝแอ็ล ฟา อินัฟ ทู มีท มาย โอน ดิไมส)
Seems like every one I know still wears the same disguise
(ซีม ไลค เอฝริ วัน ไอ โน ซทิล แว เดอะ เซม ดิซไกส)
Take me, rape me, push me down
(เทค มี , เรพ มี , พุฌ มี เดาน)
As long as I’m understood
(แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม อันเดิซทูด)
Like the soldiers view from the bunkers to the towers on Park Avenue, yeah yeah yeah…
(ไลค เดอะ โซลเจอะ ฝยู ฟร็อม เดอะ บังเคอะ ทู เดอะ เท๊าเว่อร์ ออน พาค แอฝอินยู , เย่ เย่ เย่)

Something tells me not to make a scene
(ซัมติง เท็ล มี น็อท ทู เมค เก ซีน)
Open up yor heart and let me in
(โอเพ็น อัพ yor ฮาท แอ็นด เล็ท มี อิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You got the whole world around
(ยู ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อะเรานด)
You got the whole world around
(ยู ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อะเรานด)
Something tells me not to make a scene
(ซัมติง เท็ล มี น็อท ทู เมค เก ซีน)
Ah… open up yor heart and let me in
(อา โอเพ็น อัพ yor ฮาท แอ็นด เล็ท มี อิน)

You got the whole world around
(ยู ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อะเรานด)
You got the whole world around
(ยู ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อะเรานด)

You got the whole world around
(ยู ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อะเรานด)
You got the whole world around
(ยู ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อะเรานด)

[You got the]got the whole world around
([ ยู ก็อท เดอะ ] ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อะเรานด)
[You got the]You got the whole world around
([ ยู ก็อท เดอะ ] ยู ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อะเรานด)

[Yeah]You got the whole world around
([ เย่ ] ยู ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อะเรานด)

Yeah, open up yor heart and let me in!
(เย่ , โอเพ็น อัพ yor ฮาท แอ็นด เล็ท มี อิน !)
Don’t be…
(ด้อนท์ บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whole World Around คำอ่านไทย Daniel Powter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น