เนื้อเพลง Damaged คำอ่านไทย Danity Kane

[Shannon:]
( [ Shannon : ])
Do-do you got a first aid kit handy
(ดู ดู ยู ก็อท ดา เฟิซท เอด คิท แฮนดิ)
Do-do you know how to patch up a wound
(ดู ดู ยู โน เฮา ทู แพ็ช อัพ อะ วูนด)
Tell me, are you patient, understanding?
(เท็ล มี , อาร์ ยู เพเฌ็นท , อันเดิซแทนดิง)
Cause I might need some time to clear the hole in my heart and I
(คอส ไอ ไมท นีด ซัม ไทม ทู คเลีย เดอะ โฮล อิน มาย ฮาท แอ็นด ดาย)

I’ve tried every remedy and nothing seems to work for me
(แอฝ ทไร เอฝริ เรมอิดิ แอ็นด นัธอิง ซีม ทู เวิค ฟอ มี)

[D. Woods:]
([ ดี วู๊ด : ])
Baby, this situation’s driving me crazy
(เบบิ , ดีซ ซิชิวเอฌัน ดรายวิง มี คเรสิ)
And I really wanna be your lady
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ วอนนา บี ยุร เลดิ)
But the one before you left me so
(บัท ดิ วัน บิโฟ ยู เล็ฟท มี โซ)

[Chorus 1:]
([ โครัซ วัน : ])
Damaged, Damaged
(แดมอิจ , แดมอิจ)
I thought that I should let you know
(ไอ ธอท แดท ไอ เชิด เล็ท ยู โน)
That my heart is Damaged
(แดท มาย ฮาท อีส แดมอิจ)
So Damaged
(โซ แดมอิจ)
And you can blame the one before
(แอ็นด ยู แค็น บเลม ดิ วัน บิโฟ)

[Chorus 2:]
([ โครัซ ทู : ])
So how you gonna fix it, fix it, fix it
(โซ เฮา ยู กอนนะ ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท)
How you gonna fix it, fix it, fix it
(เฮา ยู กอนนะ ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท)
Baby I gotta know
(เบบิ ไอ กอททะ โน)
What are you gonna do
(ว็อท อาร์ ยู กอนนะ ดู)

[Aundrea:]
([ Aundrea : ])
Do-do you got a first aid kit handy
(ดู ดู ยู ก็อท ดา เฟิซท เอด คิท แฮนดิ)
Do-do you know how to patch up a wound tell me
(ดู ดู ยู โน เฮา ทู แพ็ช อัพ อะ วูนด เท็ล มี)
Are you-Are you patient, understanding?
(อาร์ ยู อาร์ ยู เพเฌ็นท , อันเดิซแทนดิง)
Cause I might need some time to clear the hold on my heart and I
(คอส ไอ ไมท นีด ซัม ไทม ทู คเลีย เดอะ โฮลด ออน มาย ฮาท แอ็นด ดาย)

[Aubrey:]
([ Aubrey : ])
You try to gain my trust
(ยู ทไร ทู เกน มาย ทรัซท)
Talking is not enough
(ทอคอิง อีส น็อท อินัฟ)
Actions speak louder than words
(แอคฌัน ซพีค ลาวเดอ แฑ็น เวิด)
You gotta show me something
(ยู กอททะ โฌ มี ซัมติง)
My heart is missing some pieces
(มาย ฮาท อีส มีซซิง ซัม พีซ)
I need this puzzle put together again
(ไอ นีด ดีซ พั๊ซเซิ่ล พัท ทุเกฑเออะ อะเกน)

[Chorus 1]
([ โครัซ วัน ])
[Chorus 2]
([ โครัซ ทู ])

[D. Woods:]
([ ดี วู๊ด : ])
Can you fix my h-e-a-r-t
(แค็น ยู ฟิคซ มาย เฮส อี อะ อาร์ ที)
Cause it’s d-a-m-a-g-e-d
(คอส อิทซ ดี อะ เอ็ม มา จี อี ดี)
Can you fix my h-e-a-r-t
(แค็น ยู ฟิคซ มาย เฮส อี อะ อาร์ ที)

[Aundrea:]
([ Aundrea : ])
Tell me are you up for the challenge
(เท็ล มี อาร์ ยู อัพ ฟอ เดอะ แชลเล็นจ)
Cause my heart is damaged
(คอส มาย ฮาท อีส แดมอิจ)

[Chorus 1]
([ โครัซ วัน ])
[Chorus 1]
([ โครัซ วัน ])

So how you gonna fix it, fix it, fix it
(โซ เฮา ยู กอนนะ ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท)
How you gonna fix it, fix it, fix it
(เฮา ยู กอนนะ ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท)
How you gonna fix it, fix it, fix it
(เฮา ยู กอนนะ ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท)
How you gonna fix it, fix it, fix it
(เฮา ยู กอนนะ ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท , ฟิคซ อิท)

[Aubrey:]
([ Aubrey : ])
My heart is damaged, damaged, damaged
(มาย ฮาท อีส แดมอิจ , แดมอิจ , แดมอิจ)
My heart is damaged, damaged, damaged
(มาย ฮาท อีส แดมอิจ , แดมอิจ , แดมอิจ)
My heart is damaged, damaged, damaged
(มาย ฮาท อีส แดมอิจ , แดมอิจ , แดมอิจ)
My heart is damaged, damaged, damaged
(มาย ฮาท อีส แดมอิจ , แดมอิจ , แดมอิจ)
My heart is damaged [less]
(มาย ฮาท อีส แดมอิจ [ เลซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Damaged คำอ่านไทย Danity Kane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น