เนื้อเพลง A Boy Needs A Bike (Ride Away) คำอ่านไทย Jewel

Pop works in the shop til eight
( พ็อพ เวิค ซิน เดอะ ฌ็อพ ทิล เอท)
Mom’s on the phone and she’s kind of irate
(มัม ออน เดอะ โฟน แอ็นด ชี ไคนด อ็อฝ ไอเรท)
Sally’s doing summersaults on the lawn
(แซลลิ ดูอิง ซัมเมอะซอลท ออน เดอะ ลอน)
Pop slams open the front screen door
(พ็อพ ซแล็ม โอเพ็น เดอะ ฟรันท ซครีน โด)
Just to scare mom
(จัซท ทู ซแค มัม)
She says, ” What the hell did you do that for? ”
(ชี เซ , ” ว็อท เดอะ เฮ็ล ดิด ยู ดู แดท ฟอ “)
He washes his dirty hands in the sink
(ฮี ว๊าดเชช ฮิส เดอทิ แฮ็นด ซิน เดอะ ซิงค)
And things around the table are kind of rough
(แอ็นด ธิง อะเรานด เดอะ เท๊เบิ้ล อาร์ ไคนด อ็อฝ รัฟ)
Mom says it’s pa
(มัม เซ อิทซ พา)
Pa says, ” The times are just tough ”
(พา เซ , ” เดอะ ไทม แซร์ จัซท ทั๊ฟ “)
And me and Sally don’t say much of nothing at all
(แอ็นด มี แอ็นด แซลลิ ด้อนท์ เซ มัช อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
The garage door light brightens up the night
(เดอะ กะราฉ โด ไลท ไบท์อึน อัพ เดอะ ไนท)
Pa always works on cars when he gets in a fight
(พา ออลเว เวิค ออน คา ฮเว็น ฮี เก็ท ซิน อะ ไฟท)
As though he could figure out that woman by working on that
(แอ็ส โธ ฮี เคิด ฟีกยุร เอ้า แดท วูมเอิน ไบ เวิคกิง ออน แดท)
old car
(โอลด คา)
He said a car can cure any problem at all
(ฮี เซ็ด อะ คา แค็น คิวเร เอนอิ พรอบเล็ม แอ็ท ดอร์)
Cause of looking at all them parts makes a fight look so small
(คอส อ็อฝ ลุคอิง แอ็ท ดอร์ เฑ็ม พาท เมค ซา ไฟท ลุค โซ ซมอล)
But I wish he’d just put me and Sally in the backseat and
(บัท ไอ วิฌ ฮีด จัซท พัท มี แอ็นด แซลลิ อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ แอ็นด)
drive us away
(ดไรฝ อัซ อะเว)
That’s when he sits me down
(แด๊ท ฮเว็น ฮี ซิท มี เดาน)
He says he’s gonna teach me about life
(ฮี เซ อีส กอนนะ ทีช มี อะเบาท ไลฟ)
He said, ” A man needs a car and a boy needs a bike ”
(ฮี เซ็ด , ” อะ แม็น นีด ซา คา แอ็นด อะ บอย นีด ซา ไบค “)
I got my first taste of freedom beneath the light of the moon
(ไอ ก็อท มาย เฟิซท เทซท อ็อฝ ฟรีดัม บินีธ เดอะ ไลท อ็อฝ เดอะ มูน)
But if it were me
(บัท อิฟ อิท เวอ มี)
I’d have the guts to put to test those bolts and nuts
(อาย แฮ็ฝ เดอะ กัท ทู พัท ทู เท็ซท โฑส โบลท แซน นัท)
And I’d Ride Away so fast, so far
(แอ็นด อาย ไรด อะเว โซ ฟัซท , โซ ฟา)
Ride Away… So fast, so far
(ไรด อะเว โซ ฟัซท , โซ ฟา)
Put away our tools
(พัท อะเว เอ๊า ทูล)
We go back inside
(วี โก แบ็ค อีนไซด)
Mom feels left out and now she’s starting to cry
(มัม ฟีล เล็ฟท เอ้า แอ็นด เนา ชี ซทาททิง ทู คไร)
I wonder if all girls are crazy this way
(ไอ วันเดอะ อิฟ ออล เกิล แซร์ คเรสิ ดีซ เว)
I wish pops would just get a spine
(ไอ วิฌ พ็อพ เวิด จัซท เก็ท ดา ซไพน)
I said I know it’s kind of small but you can borrow mine
(ไอ เซ็ด ดาย โน อิทซ ไคนด อ็อฝ ซมอล บัท ยู แค็น บอโร ไมน)
He just smiled and said, ” Your mom means well son ”
(ฮี จัซท ซไมล แอ็นด เซ็ด , ” ยุร มัม มีน เว็ล ซัน “)
Most times are good it’s just some that are lean
(โมซท ไทม แซร์ เกิด อิทซ จัซท ซัม แดท อาร์ ลีน)
But it’s love that makes up for those times in between
(บัท อิทซ ลัฝ แดท เมค อัพ ฟอ โฑส ไทม ซิน บีทวิน)
He got a tear in his eye as he took mamma’s hand
(ฮี ก็อท ดา เทีย อิน ฮิส ไอ แอ็ส ฮี ทุค มะมา แฮ็นด)
said one day I’d understand
(เซ็ด วัน เด อาย อันเดิซแทนด)
But if it were me
(บัท อิฟ อิท เวอ มี)
I’d have the guts to put to test those bolts and nuts
(อาย แฮ็ฝ เดอะ กัท ทู พัท ทู เท็ซท โฑส โบลท แซน นัท)
And I’d Ride Away so far, so fast
(แอ็นด อาย ไรด อะเว โซ ฟา , โซ ฟัซท)
Ride Away so fast so far
(ไรด อะเว โซ ฟัซท โซ ฟา)
Ride Away
(ไรด อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Boy Needs A Bike (Ride Away) คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น