เนื้อเพลง You’ll Never Be Alone คำอ่านไทย Anastacia

The world is changing
( เดอะ เวิลด อีส เช้งจิ้นส)
and time is spinning fast
(แอ็นด ไทม อีส สปินนิ่ง ฟัซท)
it’s so amazing how you came into my life
(อิทซ โซ อะเมสอิง เฮา ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ)
I know it seems all hope is gone
(ไอ โน อิท ซีม ซอร์ โฮพ อีส กอน)
I know you feel you can’t be strong
(ไอ โน ยู ฟีล ยู แค็นท บี ซทร็อง)
and once again the story ends with you and I
(แอ็นด วันซ อะเกน เดอะ ซโทริ เอ็นด วิฑ ยู แอ็นด ดาย)

And anytime you feel like you just can’t go on
(แอ็นด เอนี่ไทม์ ยู ฟีล ไลค ยู จัซท แค็นท โก ออน)
just hold on to my love
(จัซท โฮลด ออน ทู มาย ลัฝ)
and you’ll never be alone
(แอ็นด โยว เนฝเวอะ บี อะโลน)

Hold on
(โฮลด ออน)
we can make it through the fire
(วี แค็น เมค อิท ธรู เดอะ ไฟร)
and my love
(แอ็นด มาย ลัฝ)
I’m forever by your side
(แอม เฟาะเรฝเออะ ไบ ยุร ไซด)
and you know
(แอ็นด ยู โน)
if you should ever call my name
(อิฟ ยู เชิด เอฝเออะ คอล มาย เนม)
I’ll be right there
(แอล บี ไรท แดร์)
you’ll never be alone
(โยว เนฝเวอะ บี อะโลน)

Hopeless to describe
(โฮพเล็ซ ทู ดิซไครบ)
the way I feel for you
(เดอะ เว ไอ ฟีล ฟอ ยู)
no matter how I try
(โน แมทเทอะ เฮา ไอ ทไร)
words would never do
(เวิด เวิด เนฝเวอะ ดู)
I looked into your eyes to find
(ไอ ลุค อีนทุ ยุร ไอ ทู ไฟนด)
as long as love is alive
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ลัฝ อีส อะไลฝ)
there ain’t nothing we can’t make it through
(แดร์ เอน นัธอิง วี แค็นท เมค อิท ธรู)

Anytime, or only for a while
(เอนี่ไทม์ , ออ โอ๊นลี่ ฟอ รา ฮไวล)
don’t worry
(ด้อนท์ เวอริ)
make a wish
(เมค เก วิฌ)
I’ll be there to see you smile
(แอล บี แดร์ ทู ซี ยู ซไมล)
oooh
(อู้)

Hold on
(โฮลด ออน)
we can make it throught the fire
(วี แค็น เมค อิท ธรูดทฺ เดอะ ไฟร)
and my love
(แอ็นด มาย ลัฝ)
I’m forever by your side
(แอม เฟาะเรฝเออะ ไบ ยุร ไซด)
and you know
(แอ็นด ยู โน)
if you should ever call my name
(อิฟ ยู เชิด เอฝเออะ คอล มาย เนม)
I’ll be right there
(แอล บี ไรท แดร์)
you’ll never be alone
(โยว เนฝเวอะ บี อะโลน)

Through the fire, by your side
(ธรู เดอะ ไฟร , ไบ ยุร ไซด)
I will be there for you so I’m, don’t you worry
(ไอ วิล บี แดร์ ฟอ ยู โซ แอม , ด้อนท์ ยู เวอริ)
[and you know, I’ll be there]
([ แอ็นด ยู โน , แอล บี แดร์ ])
you’ll never be a… alone
(โยว เนฝเวอะ บี อะ อะโลน)
heya heyeaaaah
(heya heyeaaaah)

Hold on
(โฮลด ออน)
we can make it through the fire
(วี แค็น เมค อิท ธรู เดอะ ไฟร)
and my love
(แอ็นด มาย ลัฝ)

I’m forever by your side
(แอม เฟาะเรฝเออะ ไบ ยุร ไซด)
and you know
(แอ็นด ยู โน)
if you should ever call my name
(อิฟ ยู เชิด เอฝเออะ คอล มาย เนม)
I’ll be right there
(แอล บี ไรท แดร์)
oh baby, hold on
(โอ เบบิ , โฮลด ออน)

Hold on
(โฮลด ออน)
[we can make it through the fire]
([ วี แค็น เมค อิท ธรู เดอะ ไฟร ])
we can make it baby
(วี แค็น เมค อิท เบบิ)
and my love
(แอ็นด มาย ลัฝ)
said I’m forever by your side, yeah
(เซ็ด แอม เฟาะเรฝเออะ ไบ ยุร ไซด , เย่)
[and you know]
([ แอ็นด ยู โน ])
if you should ever call my name
(อิฟ ยู เชิด เอฝเออะ คอล มาย เนม)
said I’ll be, I’ll be right there
(เซ็ด แอล บี , แอล บี ไรท แดร์)
oh, oh, ooooh
(โอ , โอ , อู้)

Hold on
(โฮลด ออน)
yeah yeah
(เย่ เย่)
[we can make it through the fire]
([ วี แค็น เมค อิท ธรู เดอะ ไฟร ])
yeah yeah
(เย่ เย่)
oh no
(โอ โน)
[my love]
([ มาย ลัฝ ])
I know, and you know [I’m forever by your side]
(ไอ โน , แอ็นด ยู โน [ แอม เฟาะเรฝเออะ ไบ ยุร ไซด ])
yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
[and you know]
([ แอ็นด ยู โน ])
[if you should ever call my name]
([ อิฟ ยู เชิด เอฝเออะ คอล มาย เนม ])
[I’ll be right there]
([ แอล บี ไรท แดร์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’ll Never Be Alone คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น