เนื้อเพลง Yellow Brick Road คำอ่านไทย Eminem

[Intro]
( [ อินโทร ])
What we have to do is deal with it when these idividuals are young enough. If you wish to be
(ว็อท วี แฮ็ฝ ทู ดู อีส ดีล วิฑ อิท ฮเว็น ฑิส idividuals แซร์ ยัง อินัฟ อิฟ ยู วิฌ ทู บี)
saved, not in a religious sense but not to constitute what this country at times calls if or
(เซฝ , น็อท อิน อะ ริลีจอัซ เซ็นซ บัท น็อท ทู คอนสทิทยูท ว็อท ดีซ คันทริ แอ็ท ไทม คอล อิฟ ออ)
which over. We seem to be approaching an age of the gross. We all have this idea that we should
(ฮวิช โอเฝอะ วี ซีม ทู บี แอพโพซชิง แอน เอจ อ็อฝ เดอะ กโรซ วี ออล แฮ็ฝ ดีซ ไอดีอะ แดท วี เชิด)
move up from our parents station and each generation should do a little bit better.
(มูฝ อัพ ฟร็อม เอ๊า แพเร็นท ซเทฌัน แอ็นด อีช เจเนอะเรฌัน เชิด ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท เบทเทอะ)

[Verse 1- Eminem]
([ เฝิซ วัน เอมมีนเอม ])
Come on, let’s cut the bullsh*t enough
(คัมมอน , เล็ท คัท เดอะ bullsh*ที อินัฟ)
Let’s get it started, let’s start addressing this issue and open it up
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท , เล็ท ซทาท addressings ดีซ อีฌยุ แอ็นด โอเพ็น หนิด อัพ)
Let’s take this sh*t back to bassmint
(เล็ท เทค ดีซ ฌะ *ที แบ็ค ทู bassmint)
And we can disscuss statements thats made on this tape
(แอ็นด วี แค็น disscuss ซเททเม็นท แด๊ท เมด ออน ดีซ เทพ)
And its whole origin of the music that we all know and love
(แอ็นด อิทซ โฮล อ๊อริจิ้น อ็อฝ เดอะ มยูสิค แดท วี ออล โน แอ็นด ลัฝ)
The music that we all enjoy the music you all accuse me of tryna destroy
(เดอะ มยูสิค แดท วี ออล เอ็นจอย เดอะ มยูสิค ยู ออล แอ็คยูส มี อ็อฝ ทายนา ดิซทรอย)
Let’s rewind it to 89 when I was a boy on the east side of Detroit
(เล็ท รีไวนด ดิท ทู 89 ฮเว็น นาย วอส ซา บอย ออน ดิ อีซท ไซด อ็อฝ ดีทอยดฺ)
Crossin 8 Mile in the border in the hate territory
(ครอสซิน เอ๊ก ไมล อิน เดอะ บอเดอะ อิน เดอะ เฮท เทริโทริ)
I’d like to share a story, this is my story and cant no body tell it for me
(อาย ไลค ทู แฌ อะ ซโทริ , ดีซ ซิส มาย ซโทริ แอ็นด แค็นท โน บอดอิ เท็ล อิท ฟอ มี)
You will well inform me, I am well aware that I don’t belong here
(ยู วิล เว็ล อินฟอม มี , ไอ แอ็ม เว็ล อะแว แดท ไอ ด้อนท์ บิลอง เฮียร)
You’ve made that perfectly clear, I get my ass kicked damn near everywhere
(ยู๊ฟ เมด แดท เพอเฟ็คทลิ คเลีย , ไอ เก็ท มาย อาซ คิด แด็ม เนีย เอวี่แวร์)
>From Bel-Air shopping center just for stopping in there
(>ฟร็อม เบ็ล แอ ชอปปิ้ง เซนเทอะ จัซท ฟอ ซทอพพิง อิน แดร์)
>From the black side all the way to the white side
(>ฟร็อม เดอะ บแล็ค ไซด ออล เดอะ เว ทู เดอะ ฮไวท ไซด)
Okay there’s a bright side a day that I might slide
(โอเค แดร์ ซา ไบร๊ท ไซด อะ เด แดท ไอ ไมท ซไลด)
You may call it a past I call it haulin my ass
(ยู เม คอล อิท ดา พาซท ไอ คอล อิท haulin มาย อาซ)
Through that patch of grass over them railroad tracks
(ธรู แดท แพ็ช อ็อฝ กราซ โอเฝอะ เฑ็ม เรแอวโหลด ทแรค)
Oh them railroad tracks, them old railroad tracks
(โอ เฑ็ม เรแอวโหลด ทแรค , เฑ็ม โอลด เรแอวโหลด ทแรค)
Them good old notorious oh well known tracks
(เฑ็ม เกิด โอลด โนะโทเรียซ โอ เว็ล โนน ทแรค)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
Come on lets go back
(คัมมอน เล็ท โก แบ็ค)
Follow the yellow brick road as we go on another episode
(ฟอลโล เดอะ เยลโล บริค โรด แอ็ส วี โก ออน แอะนัธเออะ เอพอิดซด)
Journey with me as I take you through this nifty little place
(เจอนิ วิฑ มี แอ็ส ซาย เทค ยู ธรู ดีซ นีฟทิ ลิ๊ทเทิ่ล พเลซ)
I once used to call home sweet home
(ไอ วันซ ยูซ ทู คอล โฮม สวี้ท โฮม)

[Verse 2- Eminem]
([ เฝิซ ทู เอมมีนเอม ])
I roam the streets so much they call me a drifter
(ไอ โรม เดอะ ซทรีท โซ มัช เด คอล มี อะ ดรีฟเทอะ)
Sometimes I stick up a thumb just to hitch hike
(ซัมไทม์ ซาย ซทิค อัพ อะ ธัม จัซท ทู ฮิช ไฮค)
Just to get picked up to get me a lift to 8 mile and Van Dyke
(จัซท ทู เก็ท พิค อัพ ทู เก็ท มี อะ ลิฟท ทู เอ๊ก ไมล แอ็นด แฝ็น ไดค)
And steal a god damn bike from somebody’s backyard
(แอ็นด ซทีล อะ ก็อด แด็ม ไบค ฟร็อม ซัมบอดี้ แบคคีหยาด)
And drop it off at the park that was the half way mark
(แอ็นด ดร็อพ อิท ออฟฟ แอ็ท เดอะ พาค แดท วอส เดอะ ฮาล์ฟ เว ม๊าร์ค)
To meet Kim had to walk back to her mama’s them dramas after dark
(ทู มีท คิม แฮ็ด ทู วอค แบ็ค ทู เฮอ มามะ เฑ็ม ดรามะ อาฟเทอะ ดาค)
To sneak me in the house when I’m kicked out my mom’s
(ทู ซนีค มี อิน เดอะ เฮาซ ฮเว็น แอม คิด เอ้า มาย มัม)
Thats about the time I first met Proof when poof he’d carry on the set
(แด๊ท อะเบาท เดอะ ไทม ไอ เฟิซท เม็ท พรูฟ ฮเว็น พุฟ ฮีด แคริ ออน เดอะ เซ็ท)
Set eyes born in and out some flyers, he was doin some talent shows
(เซ็ท ไอ บอน อิน แอ็นด เอ้า ซัม ฟไลเออะ , ฮี วอส โดย ซัม แทลเอ็นท โฌ)
At center line, I had told him to stop by and check this out sometime
(แอ็ท เซนเทอะ ไลน , ไอ แฮ็ด โทลด ฮิม ทู ซท็อพ ไบ แอ็นด เช็ค ดีซ เอ้า ซัมไทม์)
He looked at me like I’m out my mind shook his head like white boys dont know how to rhyme
(ฮี ลุค แอ็ท มี ไลค แอม เอ้า มาย ไมนด ฌุค ฮิส เฮ็ด ไลค ฮไวท บอย ด้อนท์ โน เฮา ทู ไรม)
I spit out a line and rhymed birthday with first place
(ไอ ซพิท เอ้า ดา ไลน แอ็นด ไรม เบริ์ดเดย์ วิฑ เฟิซท พเลซ)
And we both had the same rhymes that sound alike
(แอ็นด วี โบธ แฮ็ด เดอะ เซม ไรม แดท เซานด อะไลค)
We was on the same sh*t that Big Daddy Kane sh*t with compound syllables sound combined
(วี วอส ออน เดอะ เซม ฌะ *ที แดท บิก แดดดิ เคน ฌะ *ที วิฑ คอมเพานด เซเลเบิลสฺ เซานด คอมไบน)
From that day we was down to ride somehow we knew we’d meet again somewhere down the line
(ฟร็อม แดท เด วี วอส เดาน ทู ไรด ซัมฮาว วี นยู เว็ด มีท อะเกน ซัมแวร์ เดาน เดอะ ไลน)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
Come on lets go back
(คัมมอน เล็ท โก แบ็ค)
Follow the yellow brick road as we go on another episode
(ฟอลโล เดอะ เยลโล บริค โรด แอ็ส วี โก ออน แอะนัธเออะ เอพอิดซด)
Journey with me as I take you through this nifty little place
(เจอนิ วิฑ มี แอ็ส ซาย เทค ยู ธรู ดีซ นีฟทิ ลิ๊ทเทิ่ล พเลซ)
I once used to call home sweet home
(ไอ วันซ ยูซ ทู คอล โฮม สวี้ท โฮม)

[Verse 3- Eminem]
([ เฝิซ ที เอมมีนเอม ])
My first year in 9th grade, can’t forget that day at school
(มาย เฟิซท เยีย อิน 9th กเรด , แค็นท เฟาะเกท แดท เด แอ็ท ซคูล)
It was cool till your man MC Sham came through
(อิท วอส คูล ทิล ยุร แม็น เอมซี แฌ็ม เคม ธรู)
And said that Boom was the brain cuz the clan makes troops
(แอ็นด เซ็ด แดท บูม วอส เดอะ บเรน คัซ เดอะ คแล็น เมค ทรูพ)
It was rumors but man god damned they flew
(อิท วอส รูเมอะ บัท แม็น ก็อด แด็ม เด ฟลู)
Musta been true because man we done banned they shoes
(มาซดา บีน ทรู บิคอส แม็น วี ดัน แบ็นด เด ฌู)
I had the new ones the Cool J, Ice land swayed too
(ไอ แฮ็ด เดอะ นยู วัน เดอะ คูล เจ , ไอซ แล็นด ซเว ทู)
And we just through them in the trash like they yesterday’s news
(แอ็นด วี จัซท ธรู เฑ็ม อิน เดอะ ทแร็ฌ ไลค เด เยซเทอะดิ นยู)
Guess who came through next, X clam debut
(เก็ซ ฮู เคม ธรู เน็คซท , เอ๊กซฺ คแล็ม เดะบือ)
Professor X and glorious exists in a state of red, black, and green
(พโระเฟฌเซอะ เอ๊กซฺ แอ็นด กโลเรียซ เอ็กสีซท ซิน อะ ซเทท อ็อฝ เร็ด , บแล็ค , แอ็นด กรีน)
With a key sissies now with this bein a new trend
(วิฑ อะ คี sissies เนา วิฑ ดีซ บีนโพลอะ นยู ทเร็นด)
We don’t fit in crackas is out with Cactus albums
(วี ด้อนท์ ฟิท อิน crackas ซิส เอ้า วิฑ แคคทัซ แอลบัม)
Blackness is in, African symbols and medallions
(บแล็คแน็ซ ซิส ซิน , แอฟริแค็น ซีมบัล แซน มิแดลยัน)
Represents black power and we ain’t know what it meant
(เรพริเสนท บแล็ค เพาเออะ แอ็นด วี เอน โน ว็อท ดิธ เม็นท)
Me and my man Howard and would go to the mall with ’em
(มี แอ็นด มาย แม็น Howard แอ็นด เวิด โก ทู เดอะ มอล วิฑ เอ็ม)
All over our necks like we’re showin ’em off not knowin at all
(ออล โอเฝอะ เอ๊า เน็ค ไลค เวีย โชว์วินเอ็ม ออฟฟ น็อท โนว์อิน แอ็ท ดอร์)
We was bein laughed at you ain’t even half black
(วี วอส บีนโพลลาฟ แอ็ท ยู เอน อีเฝ็น ฮาล์ฟ บแล็ค)
You ain’t supposed to have that homie let me grab that
(ยู เอน ซัพโพส ทู แฮ็ฝ แดท โฮมี เล็ท มี กแร็บ แดท)
And that Flavor Flave clock we gon’ have to snatch that
(แอ็นด แดท ฟเลเฝอะ Flave คล็อค วี ก็อน แฮ็ฝ ทู ซแน็ช แดท)
All I remember is meetin back at Manix’s basement
(ออล ไอ ริเมมเบอะ อีส meetin แบ็ค แกท Manixs เบซเม็นท)
Sayin how we hate this, our races wit dope the x clan take this
(เซย์อิน เฮา วี เฮท ดีซ , เอ๊า เรซ วิท โดพ เดอะ เอ๊กซฺ คแล็น เทค ดีซ)
Which reminds me back in 89 me and Kim broke up for the first time
(ฮวิช ริไมนด มี แบ็ค อิน 89 มี แอ็นด คิม บโรค อัพ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
She was tryna two time me and there was this black girl
(ชี วอส ทายนา ทู ไทม มี แอ็นด แดร์ วอส ดีซ บแล็ค เกิล)
At our school who thought I was cool cuz I rapped so she was kinda eyein me
(แอ็ท เอ๊า ซคูล ฮู ธอท ไอ วอส คูล คัซ ไอ ราบทฺ โซ ชี วอส กินดา อายอิน มี)
And oh the irony guess what her name was ain’t even gon’ say it plus
(แอ็นด โอ ดิ ไอโระนิ เก็ซ ว็อท เฮอ เนม วอส เอน อีเฝ็น ก็อน เซ อิท พลัซ)
The same color hair as hers was and blue contacts and a pair of jugs
(เดอะ เซม คัลเออะ แฮ แอ็ส เฮอ วอส แซน บลู คอนแท็คท แซน อะ แพ อ็อฝ จัก)
The bombest god damn girl in our whole school if I could pull it
(เดอะ bombest ก็อด แด็ม เกิล อิน เอ๊า โฮล ซคูล อิฟ ฟาย เคิด พุล อิท)
Not only would I become more popular but I would be able to piss Kim off at the same time
(น็อท โอ๊นลี่ เวิด ดาย บิคัม โม พอพอิวเลอะ บัท ไอ เวิด บี เอ๊เบิ้ล ทู พิซ คิม ออฟฟ แอ็ท เดอะ เซม ไทม)
But it backfired I was supposed to dump her but she dumped me for this black guy
(บัท ดิธ แบคไฟล์ ดาย วอส ซัพโพส ทู ดัมพ เฮอ บัท ชี ดัมพ มี ฟอ ดีซ บแล็ค ไก)
And thats the last I ever seen or heard or spoke to the oh foolish pride girl
(แอ็นด แด๊ท เดอะ ลาซท ไอ เอฝเออะ ซีน ออ เฮิด ออ ซโพค ทู ดิ โอ ฟูลอิฌ พไรด เกิล)
But I’ve heard people say they heard the tape and it ain’t that bad
(บัท แอฝ เฮิด พี๊เพิ่ล เซ เด เฮิด เดอะ เทพ แอ็นด ดิท เอน แดท แบ็ด)
But it was I singled out a whole race and for that apologize
(บัท ดิธ วอส ซาย ซิ๊งเกิ้ล เอ้า ดา โฮล เรซ แอ็นด ฟอ แดท อะพอลโอะไจส)
I was wrong cuz no matter what color a girl is she still a [b*tch?]
(ไอ วอส ร็อง คัซ โน แมทเทอะ ว็อท คัลเออะ รา เกิล อีส ชี ซทิล อะ [ บี *tch ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
Come on lets go back
(คัมมอน เล็ท โก แบ็ค)
Follow the yellow brick road as we go on another episode
(ฟอลโล เดอะ เยลโล บริค โรด แอ็ส วี โก ออน แอะนัธเออะ เอพอิดซด)
Journey with me as I take you through this nifty little place
(เจอนิ วิฑ มี แอ็ส ซาย เทค ยู ธรู ดีซ นีฟทิ ลิ๊ทเทิ่ล พเลซ)
I once used to call home sweet home
(ไอ วันซ ยูซ ทู คอล โฮม สวี้ท โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yellow Brick Road คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น