เนื้อเพลง Ruff Ryders’ Anthem คำอ่านไทย DMX

[Chorus[2x]:]
( [ โครัซ [ 2x ] : ])
Stop, drop, shut ’em down open up shop
(ซท็อพ , ดร็อพ , ฌัท เอ็ม เดาน โอเพ็น อัพ ฌ็อพ)
Oh, no
(โอ , โน)
That’s how Ruff Ryders roll
(แด๊ท เฮา รัฟ ไรเดอสฺ โรล)

[DMX:]
([ DMX : ])

N*ggaz wanna try, n*ggaz wanna lie
(เอ็น *ggaz วอนนา ทไร , เอ็น *ggaz วอนนา ไล)
Then n*ggaz wonder why, n*ggaz wanna die
(เด็น เอ็น *ggaz วันเดอะ ฮไว , เอ็น *ggaz วอนนา ได)
All I know is pain
(ออล ไอ โน อีส เพน)
All I feel is rain
(ออล ไอ ฟีล อีส เรน)
How can I maintain, with madd sh*t on my brain
(เฮา แค็น นาย เมนเทน , วิฑ แม๊ด ฌะ *ที ออน มาย บเรน)
I resort to violence, my n*ggaz move in silence
(ไอ ริสอท ทู ไฝโอะเล็นซ , มาย เอ็น *ggaz มูฝ อิน ไซเล็นซ)
Like you don’t know what are style is
(ไลค ยู ด้อนท์ โน ว็อท อาร์ ซไทล อีส)
New York n*ggaz the wildest
(นยู ยอค เอ็น *ggaz เดอะ วายเดรส)
My n*ggaz is wit’ it
(มาย เอ็น *ggaz อีส วิท ดิธ)
You want it? come and get it
(ยู ว็อนท ดิธ คัม แอ็นด เก็ท ดิธ)
Took it then we split it
(ทุค อิท เด็น วี ซพลิท ดิธ)
You f*ckin’ right we did it
(ยู เอฟ *ckin ไรท วี ดิด ดิท)
What the f*ck you gonna do, when we run up on you
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู กอนนะ ดู , ฮเว็น วี รัน อัพ ออน ยู)
f*ckin’ wit’ the wrong crew, don’t know what we goin’ thru
(เอฟ *ckin วิท เดอะ ร็อง ครู , ด้อนท์ โน ว็อท วี โกอิน ธรู)
I’ma have ta show n*ggaz how easily we blow n*ggaz
(แอมอา แฮ็ฝ ทา โฌ เอ็น *ggaz เฮา อีสอิลิ วี บโล เอ็น *ggaz)
When you find out there’s somemore n*ggas, that’s runnin with your n*ggaz
(ฮเว็น ยู ไฟนด เอ้า แดร์ somemore เอ็น *ggas , แด๊ท รูนนิน วิฑ ยุร เอ็น *ggaz)
Nothin’ we can’t handle, break it up and dismantle, light it up like a candle
(นอทติน วี แค็นท แฮ๊นเดิ้ล , บเรค อิท อัพ แอ็นด dismantle , ไลท ดิธ อัพ ไลค เก แค๊นเดิ้ล)
just cause I can’t stand you
(จัซท คอส ไอ แค็นท ซแท็นด ยู)
Put my sh*t on tapes, like you bussin’ grapes
(พัท มาย ฌะ *ที ออน เทพ , ไลค ยู บัสซิน กเรพ)
Think you holdin weight? Then you haven’t met the Apes
(ธิงค ยู โฮดดิน เวท เด็น ยู แฮฟเวน เม็ท ดิ เอพ)

[Chorus[2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])

Is ya’ll n*ggaz crazy?
(อีส ยอล เอ็น *ggaz คเรสิ)
I’ll buss you and be swazy
(แอล บัซ ยู แอ็นด บี swazy)
Stop actin’ like a baby, mind your business lady
(ซท็อพ แอสติน ไลค เก เบบิ , ไมนด ยุร บีสเน็ซ เลดิ)
Nosy people get it too, when you see me spit at you
(โนสอิ พี๊เพิ่ล เก็ท ดิธ ทู , ฮเว็น ยู ซี มี ซพิท แอ็ท ยู)
you know I’m tryin’ ta get rid of you
(ยู โน แอม ทายอิน ทา เก็ท ริด อ็อฝ ยู)
Ya I know it’s pitiful
(ยา ไอ โน อิทซ พีทอิฟุล)
That’s how n*ggaz get down
(แด๊ท เฮา เอ็น *ggaz เก็ท เดาน)
Watch why n*ggaz spit round
(ว็อช ฮไว เอ็น *ggaz ซพิท เรานด)
Make ya’ll n*ggaz kiss ground, just for talkin’ sh*t clown
(เมค ยอล เอ็น *ggaz คิซ กเรานด , จัซท ฟอ ทอคกิ่น ฌะ *ที คเลาน)
Oh you think it’s funny then you don’t know me money
(โอ ยู ธิงค อิทซ ฟันนิ เด็น ยู ด้อนท์ โน มี มันอิ)
It’s about to get ugly, f*ck it dog I’m hungry
(อิทซ อะเบาท ทู เก็ท อักลิ , เอฟ *ck อิท ด็อก แอม ฮังกริ)
I guess you know what that mean, come up off that green
(ไอ เก็ซ ยู โน ว็อท แดท มีน , คัม อัพ ออฟฟ แดท กรีน)
Five n*ggaz or a fiend, don’t make it a murder scene
(ไฟฝ เอ็น *ggaz ออ รา ฟีนด , ด้อนท์ เมค อิท ดา เมอเดอะ ซีน)
Give a dog a bone, leave a dog alone
(กิฝ อะ ด็อก อะ บอน , ลีฝ อะ ด็อก อะโลน)
let a dog roam and he’ll find his way home
(เล็ท ดา ด็อก โรม แอ็นด เฮ็ล ไฟนด ฮิส เว โฮม)
Home of the brave, my home is a cage
(โฮม อ็อฝ เดอะ บเรฝ , มาย โฮม อีส ซา เคจ)
and yo I’ma slave til’ my home is a grave
(แอ็นด โย แอมอา ซเลฝ ทิล มาย โฮม อีส ซา กแรฝ)
I’ma pull paper, it’s all about the papers
(แอมอา พุล เพเพอะ , อิทซ ซอร์ อะเบาท เดอะ เพเพอะ)
B*tches talkin’ paper then how they wanna rape us
(บี *tches ทอคกิ่น เพเพอะ เด็น เฮา เด วอนนา เรพ อัซ)

[Chorus[2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])

Look what you dun started,
(ลุค ว็อท ยู ดัน ซทาท ,)
Asked for it, you got it
(อาซค ฟอ อิท , ยู ก็อท ดิธ)
had it, should have shot it
(แฮ็ด ดิท , เชิด แฮ็ฝ ฌ็อท ดิธ)
Now your dearly departed
(เนา ยุร เดียลิ ดิพาท)
Get at me dog, did I rip sh*t with this one here I flip sh*t
(เก็ท แอ็ท มี ด็อก , ดิด ดาย ริพ ฌะ *ที วิฑ ดีซ วัน เฮียร ไอ ฟลิพ ฌะ *ที)
N*ggaz know when I kick sh*t
(เอ็น *ggaz โน ฮเว็น นาย คิด ฌะ *ที)
It’s gonna be some slick sh*t
(อิทซ กอนนะ บี ซัม ซลิค ฌะ *ที)
What was that look for, when I walked in the door
(ว็อท วอส แดท ลุค ฟอ , ฮเว็น นาย วอค อิน เดอะ โด)
Oh you thought you was raw, boom not anymore
(โอ ยู ธอท ยู วอส รอ , บูม น็อท แอนนี่มอ)
Cause now you on the floor, wishin you never saw me walk
(คอส เนา ยู ออน เดอะ ฟโล , วิซชิน ยู เนฝเวอะ ซอ มี วอค)
through that door, with that 4 4
(ธรู แดท โด , วิฑ แดท โฟว 4)
Now it’s time for bed
(เนา อิทซ ไทม ฟอ เบ็ด)
Two more to the head, got the floor red
(ทู โม ทู เดอะ เฮ็ด , ก็อท เดอะ ฟโล เร็ด)
Yea that n*gga’s dead
(เย แดท เอ็น *ggas เด็ด)
Another unsolved mystery, It’s goin’ down in history
(แอะนัธเออะ unsolved มีซเทอะริ , อิทซ โกอิน เดาน อิน ฮีซโทะริ)
N*ggaz ain’t never did sh*t to me
(เอ็น *ggaz เอน เนฝเวอะ ดิด ฌะ *ที ทู มี)
B*tch ass n*ggaz can’t get to me
(บี *tch อาซ เอ็น *ggaz แค็นท เก็ท ทู มี)
Gots to make the move, got a point to prove
(ก็อท ทู เมค เดอะ มูฝ , ก็อท ดา พอยนท ทู พรูฝ)
Got a make’em grove, got’em all like ooh
(ก็อท ดา เมกคิง กโรฝ , gotem ออล ไลค อู้)
So to the next time, you hear this n*gga ryhme
(โซ ทู เดอะ เน็คซท ไทม , ยู เฮีย ดีซ เอ็น *gga ริมมี)
Try to keep your mind, on gettin p*ssy and crime
(ทไร ทู คีพ ยุร ไมนด , ออน เกดดิน พี *ssy แอ็นด คไรม)

[Chorus[1x]]
([ โครัซ [ 1x ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ruff Ryders’ Anthem คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น