เนื้อเพลง E.T. (Extraterrestrial) คำอ่านไทย Outkast

Big boi:
( บิก บอย:)

Peep what I say
(พีพ ว็อท ไอ เซ)
Everyday–the sun sets just like clockwork
(เอวี่เดย์ เดอะ ซัน เซ็ท จัซท ไลค คอกเควิก)
Put the glock to work
(พัท เดอะ คล็อก ทู เวิค)
And puttin the body to standstlls
(แอ็นด พันดิน เดอะ บอดอิ ทู standstlls)
Man it kills me
(แม็น หนิด คิล มี)
Taking that life is like taking a sh*t
(เทคอิง แดท ไลฟ อีส ไลค เทคอิง อะ ฌะ *ที)
Hit or miss–n*ggas are playing god
(ฮิท ออ มิซ เอ็น *ggas แซร์ พเลนิ่ง ก็อด)
Trying to rob and steal
(ทไรอิง ทู ร็อบ แอ็นด ซทีล)
That’s why ya gotta guard ya grill
(แด๊ท ฮไว ยา กอททะ กาด ยา กริลล์)
Like a barbecue–cause them harming you
(ไลค เก บาบิคยู คอส เฑ็ม harmings ยู)
Are just like honeybees swarming you
(อาร์ จัซท ไลค honeybees swarmings ยู)
Vocally arming you was my responsibility
(โฝแค็ลลิ armings ยู วอส มาย ริซพอนซิบีลอิทิ)
It’s killing me–thinking that all these n*ggas
(อิทซ คีลลิง มี ติ้งกิง แดท ดอร์ ฑิส เอ็น *ggas)
See they fly sh*t–thinking they steven segall an
(ซี เด ฟไล ฌะ *ที ติ้งกิง เด steven segall แอน)
Balling–falling to the wayside when ya try to call
(บอลลิง ฟ๊อลิง ทู เดอะ เวย์ไซด์ ฮเว็น ยา ทไร ทู คอล)
I’ve fallen–when we was little nappy headed n*ggas in the projects
(แอฝ ฟอลเล็น ฮเว็น วี วอส ลิ๊ทเทิ่ล แนพพิ เฮ็ด เอ็น *ggas ซิน เดอะ พรอจเอ็คท)
But now they carjacks, wait on income tax and unsafe sex
(บัท เนา เด carjacks , เวท ออน อีนคัม แท็คซ แอ็นด unsafe เซ็คซ)
They get the tecs to flex–like solo for tha lo-lo
(เด เก็ท เดอะ tecs ทู ฟเล็คซ ไลค โซโล ฟอ ท่า โล โล)
Smoke same thing no-no–not this time
(ซโมค เซม ธิง โน โน น็อท ดีซ ไทม)
N*ggas around my way can rhyme
(เอ็น *ggas อะเรานด มาย เว แค็น ไรม)
So f*ck that country sh*t–we done a bunch of sh*t
(โซ เอฟ *ck แดท คันทริ ฌะ *ที วี ดัน อะ บันช อ็อฝ ฌะ *ที)
And yes ya heard of this–out of this world like e.t.
(แอ็นด เย็ซ ยา เฮิด อ็อฝ ดีซ เอ้า อ็อฝ ดีซ เวิลด ไลค อี ที)
Coming across ya t.v.
(คัมอิง อัครอซ ยา ที วี)
Extraterrestrial–straight from atl.
(เอ๊กเตเตอร์เรสเตียว ซทเรท ฟร็อม atl)

[know what I’m saying–like that–yeah]
([ โน ว็อท แอม เซอิง ไลค แดท เย่ ])

Chorus:
(โครัซ :)

Out of this world
(เอ้า อ็อฝ ดีซ เวิลด)
Are you alien?
(อาร์ ยู เอลเย็น)
[repeat 3x]
([ ริพีท 3x ])

Out of this world…….
(เอ้า อ็อฝ ดีซ เวิลด)

Andre:
(อันเดร:)

Right now I’m smiling
(ไรท เนา แอม ซไมลอิง)
Taking advantage of this moment
(เทคอิง แอ็ดฝานทิจ อ็อฝ ดีซ โมเม็นท)
Cause there might not be another soon
(คอส แดร์ ไมท น็อท บี แอะนัธเออะ ซูน)
Holding on to memories like roller coaster handle bars
(โฮลดิง ออน ทู เมรโมรี ไลค โรลเลอะ โคซเทอะ แฮ๊นเดิ้ล บา)
Tightly cause I’m slightly off my rocker–but to you
(ไททลิ คอส แอม ซไลทลิ ออฟฟ มาย รอคเคอะ บัท ทู ยู)
I may appear to be your average joe
(ไอ เม แอ็พเพีย ทู บี ยุร แอฝเออะริจ โจ)
But little do you know
(บัท ลิ๊ทเทิ่ล ดู ยู โน)
That even joe got problems that he gots to joust with
(แดท อีเฝ็น โจ ก็อท พรอบเล็ม แดท ฮี ก็อท ทู เจาซท วิฑ)
Floating in this game of life
(ฟโลทอิง อิน ดีซ เกม อ็อฝ ไลฟ)
Despite how out of place you may feel
(ดิซไพท เฮา เอ้า อ็อฝ พเลซ ยู เม ฟีล)
In this race oh you just can’t quit
(อิน ดีซ เรซ โอ ยู จัซท แค็นท ควิท)
Ain’t that a b*tch–that being heat
(เอน แดท ดา บี *tch แดท บีอิง ฮีท)
I’m on the beat like cops
(แอม ออน เดอะ บีท ไลค ค็อพ)
Only cultivate the stable dirt when I skeet my drops
(โอ๊นลี่ คัลทิเฝท เดอะ สเท๊เบิ้ล เดิท ฮเว็น นาย ซคีตทฺ มาย ดร็อพ)
No concentrating knocking other n*ggas out the box
(โน concentratings นอคกิง อัฑเออะ เอ็น *ggas เอ้า เดอะ บ็อคซ)
Why? –cause in a sense
(ฮไว คอส อิน อะ เซ็นซ)
See we all be kind of fly
(ซี วี ออล บี ไคนด อ็อฝ ฟไล)
Just can’t be scared to spread your wings
(จัซท แค็นท บี ซคา ทู ซพเร็ด ยุร วิง)
Head to better things
(เฮ็ด ทู เบทเทอะ ธิง)
Maybe the mockingbird and nightengale
(เมบี เดอะ mockingbird แอ็นด nightengale)
They want to sing–keeping this thing alive
(เด ว็อนท ทู ซิง คีพอิง ดีซ ธิง อะไลฝ)
To the table’s what we bring
(ทู เดอะ เท๊เบิ้ล ว็อท วี บริง)
We like hailstorms and blizzards in the middle of the spring
(วี ไลค hailstorms แซน บลีสเสิด ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ซพริง)
Extraterrestrial
(เอ๊กเตเตอร์เรสเตียว)

[out of this world–things like that–yo]
([ เอ้า อ็อฝ ดีซ เวิลด ธิง ไลค แดท โย ])

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง E.T. (Extraterrestrial) คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น