เนื้อเพลง That Girl คำอ่านไทย McFly

1,2,3,4
( วัน , ทู , ที , โฟว)
Went out with the guys an before my eyes,
(เว็นท เอ้า วิฑ เดอะ ไก แอน บิโฟ มาย ไอ ,)
There was this girl she lookd so fine.
(แดร์ วอส ดีซ เกิล ชี lookd โซ ไฟน)
And she blew my mind,
(แอ็นด ชี บลู มาย ไมนด ,)
And I wished that she was mine,
(แอ็นด ดาย วิฌ แดท ชี วอส ไมน ,)
And I said hey wait up cos im off to speak to her.
(แอ็นด ดาย เซ็ด เฮ เวท อัพ คอซ แอม ออฟฟ ทู ซพีค ทู เฮอ)

And my friends said
(แอ็นด มาย ฟเร็นด เซ็ด)
[you’re never gona get that girl, never gonna get that girl]
([ ยัวร์ เนฝเวอะ โกนา เก็ท แดท เกิล , เนฝเวอะ กอนนะ เก็ท แดท เกิล ])
I dont care
(ไอ ด้อนท์ แค)
Cos I never met a girl like her
(คอซ ซาย เนฝเวอะ เม็ท ดา เกิล ไลค เฮอ)
Love was in the air
(ลัฝ วอส ซิน ดิ แอ)
And she looked at me
(แอ็นด ชี ลุค แอ็ท มี)
And the rest is history
(แอ็นด เดอะ เร็ซท อีส ฮีซโทะริ)

Dude you’re being silly cos you’re never gonna get that girl
(ดยูด ยัวร์ บีอิง ซีลลิ คอซ ยัวร์ เนฝเวอะ กอนนะ เก็ท แดท เกิล)
And you’re never gonna get the girl
(แอ็นด ยัวร์ เนฝเวอะ กอนนะ เก็ท เดอะ เกิล)

We spoke for hours
(วี ซโพค ฟอ เอาร)
She took off my trousers
(ชี ทุค ออฟฟ มาย ทเราสเออะ)
Spent the day laughing in the sun
(ซเพ็นท เดอะ เด ลาฟอิง อิน เดอะ ซัน)
We had fun
(วี แฮ็ด ฟัน)
And my friends they all looked stunned [yeah yeah]
(แอ็นด มาย ฟเร็นด เด ออล ลุค stunned [ เย่ เย่ ])
Dude she’s amazing and I can’t believe you got that girl
(ดยูด ชี อะเมสอิง แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ ยู ก็อท แดท เกิล)

[My friends said she’s amazing and I can’t believe you got that girl]
([ มาย ฟเร็นด เซ็ด ชี อะเมสอิง แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ ยู ก็อท แดท เกิล ])
She gave me more street cred
(ชี เกฝ มี โม ซทรีท cred)
I took the books she read
(ไอ ทุค เดอะ เบิค ชี เร็ด)
How could i forget
(เฮา เคิด ดาย เฟาะเกท)
She rocks my world
(ชี ร็อค มาย เวิลด)
More than any other girl
(โม แฑ็น เอนอิ อัฑเออะ เกิล)
[Yeah yeah]
([ เย่ เย่ ])
Dude she’s amazing and I can’t believe you got that girl
(ดยูด ชี อะเมสอิง แอ็นด ดาย แค็นท บิลีฝ ยู ก็อท แดท เกิล)
Can’t believe you got the girl.
(แค็นท บิลีฝ ยู ก็อท เดอะ เกิล)

She looked incredible,
(ชี ลุค อินเคร๊ดิเบิ้ล ,)
Just turned 17,
(จัซท เทิน 17 ,)
I guess my friends were right,
(ไอ เก็ซ มาย ฟเร็นด เวอ ไรท ,)
she’s out of my leauge
(ชี เอ้า อ็อฝ มาย leauge)
So what am I to do?
(โซ ว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู)
She’s to good to be true
(ชี ทู เกิด ทู บี ทรู)

1,2,3,4
(วัน , ทู , ที , โฟว)
Guitar
(กิทา)

But three days later
(บัท ธรี เด เลทเออะ)
Went round to see her
(เว็นท เรานด ทู ซี เฮอ)
But she was wtih another guy
(บัท ชี วอส wtih แอะนัธเออะ ไก)
And I said fine
(แอ็นด ดาย เซ็ด ไฟน)
But I never asked her why
(บัท ไอ เนฝเวอะ อาซค เฮอ ฮไว)
And since then loneliness has been a friend of mine
(แอ็นด ซินซ เด็น โลนลิเน็ซ แฮ็ส บีน อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)

My Friends said
(มาย ฟเร็นด เซ็ด)
[Such a pity, sorry that you lost that girl]
([ ซัช อะ พีทอิ , ซอริ แดท ยู ล็อซท แดท เกิล ])
Sorry you slipped away.
(ซอริ ยู สลิป อะเว)
They told me every day,
(เด โทลด มี เอฝริ เด ,)
That it’ll be ok.
(แดท อิว บี โอเค)
She rocks my world more than any other girl
(ชี ร็อค มาย เวิลด โม แฑ็น เอนอิ อัฑเออะ เกิล)
Dude it’s such a pity, and I’m sorry that you lost that girl
(ดยูด อิทซ ซัช อะ พีทอิ , แอ็นด แอม ซอริ แดท ยู ล็อซท แดท เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That Girl คำอ่านไทย McFly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น