เนื้อเพลง By_Myslf คำอ่านไทย Linkin Park

[Chester]
( [ เชสเตอร์ ])
Myself
(ไมเซลฟ)
Myself
(ไมเซลฟ)

[Mike]
([ ไมค ])
What do I do to ignore them behind me
(ว็อท ดู ไอ ดู ทู อิกโน เฑ็ม บิไฮนด มี)
Do I follow my instincts blindly
(ดู ไอ ฟอลโล มาย อีนซทิงท บไลนดลิ)
Do I hide my pride from these bad dreams
(ดู ไอ ไฮด มาย พไรด ฟร็อม ฑิส แบ็ด ดรีม)
And give in to sad thoughts that are maddening
(แอ็นด กิฝ อิน ทู แซ็ด ธอท แดท อาร์ แมดดีนิง)
Do I sit here and try to stand it
(ดู ไอ ซิท เฮียร แอ็นด ทไร ทู ซแท็นด ดิท)
Or do I try to catch them red-handed
(ออ ดู ไอ ทไร ทู แค็ช เฑ็ม เร็ด แฮ็นด)
Do I trust some and get fooled by phoniness
(ดู ไอ ทรัซท ซัม แอ็นด เก็ท ฟูล ไบ โฟรนีเนส)
Or do I trust nobody and live in loneliness
(ออ ดู ไอ ทรัซท โนบอดี้ แอ็นด ไลฝ อิน โลนลิเน็ซ)
Because I can’t hold on when I’m stretched so thin
(บิคอส ไอ แค็นท โฮลด ออน ฮเว็น แอม ซทเร็ช)
I make the right moves but I’m lost within
(I make เดอะ right moves but Im lost within)
I put on my daily facade but then
(I put on my daily facade but then)
I just end up getting hurt again
(I just end up gettings hurt again)

By myself [myself]
(By myself [ myself ])
I ask why
(I ask why)
But in my mind I find
(But in my mind ดาย find)
I can’t rely on myself [myself]
(I cant rely on myself [ myself ])
I ask why
(I ask why)
But in my mind I find
(But in my mind ดาย find)
I cant rely on myself
(I cant rely on myself)

[Chester]
([ Chester ])
I cant look around
(I cant look around)
[Its too much to take in]
([ Its too much to take in ])
I cant hold on
(I cant hold on)
[When im stretched so thin]
([ When im stretched so thin ])
I cant slow down
(I cant slow down)
[Watching everything spin]
([ Watchings everythings spin ])
I cant look past
(I cant look past)
[Its starting over again]
([ Its startings over again ])

[Mike]
([ Mike ])
If I turn my back I’m defenseless
(if ฟาย turn my back Im defenseless)
And to go blindly seems senseless
(And to go blindly seems senseless)
If I hide my pride and let it all go on
(if ฟาย hide my pride and let ดิธ ดอร์ go on)
Then they’ll take from me’till everything is gone
(Then theyll take from metill everythings อีส gone)
If I let them go I’ll be outdone
(if ฟาย let them go Ill บี outdone)
But if I try to catch them I’ll be outrun
(But if ฟาย try to catch them Ill บี outrun)
If I’m killed by the questions like a cancer
(If Im killed by เดอะ questions like เก cancer)
Then I’ll be buried in the silence of the answer
(Then Ill บี buried in เดอะ silence of ดิ answer)

By myself [myself]
(By myself [ myself ])
I ask why
(I ask why)
But in my mind I find
(But in my mind ดาย find)
I can’t rely on myself [myself]
(I cant rely on myself [ myself ])
I ask why
(I ask why)
But in my mind I find
(But in my mind ดาย find)
I cant rely on myself
(I cant rely on myself)

[Chester]
([ Chester ])
I cant look around
(I cant look around)
[Its too much to take in]
([ Its too much to take in ])
I cant hold on
(I cant hold on)
[When im stretched so thin]
([ ฮเว็น แอม ซทเร็ช โซ ธิน ])
I cant slow down
(ไอ แค็นท ซโล เดาน)
[Watching everything spin]
([ วัทชิง เอ๊วี่ติง ซพิน ])
I cant look past
(ไอ แค็นท ลุค พาซท)
[Its starting over again]
([ อิทซ ซทาททิง โอเฝอะ อะเกน ])

Dont you[being said repeaditly in the backround]
(ด้อนท์ ยู [ บีอิง เซ็ด repeaditly อิน เดอะ แบคราวทฺ ])
Dont you [know]
(ด้อนท์ ยู [ โน ])
I cant tell you how to make it [go]
(ไอ แค็นท เท็ล ยู เฮา ทู เมค อิท [ โก ])
No mater what I do, how hard I [try]
(โน เมเทอะ ว็อท ไอ ดู , เฮา ฮาด ดาย [ ทไร ])
I cant seem to convince myself [why]
(ไอ แค็นท ซีม ทู ค็อนฝีนซ ไมเซลฟ [ ฮไว ])
Im stuck on the outside
(แอม ซทัค ออน ดิ เอาทไซด)

Dont you [know]
(ด้อนท์ ยู [ โน ])
I cant tell you how to make it [go]
(ไอ แค็นท เท็ล ยู เฮา ทู เมค อิท [ โก ])
No matter what I do, how hard I [try]
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู , เฮา ฮาด ดาย [ ทไร ])
I cant seem to convince myself [why]
(ไอ แค็นท ซีม ทู ค็อนฝีนซ ไมเซลฟ [ ฮไว ])
Im stuck on the outside
(แอม ซทัค ออน ดิ เอาทไซด)

Dont you [know]
(ด้อนท์ ยู [ โน ])
I cant tell you how to make it [go]
(ไอ แค็นท เท็ล ยู เฮา ทู เมค อิท [ โก ])
No matter what I do, how hard I [try]
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู , เฮา ฮาด ดาย [ ทไร ])
I cant seem to convince myself [why]
(ไอ แค็นท ซีม ทู ค็อนฝีนซ ไมเซลฟ [ ฮไว ])
Im stuck on the outside
(แอม ซทัค ออน ดิ เอาทไซด)

Dont you [know]
(ด้อนท์ ยู [ โน ])
I cant tell you how to make it [go]
(ไอ แค็นท เท็ล ยู เฮา ทู เมค อิท [ โก ])
No matter what I do, how hard I [try]
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู , เฮา ฮาด ดาย [ ทไร ])
I cant seem to convince myself [why]
(ไอ แค็นท ซีม ทู ค็อนฝีนซ ไมเซลฟ [ ฮไว ])
Im stuck on the outside
(แอม ซทัค ออน ดิ เอาทไซด)

Dont you [know]
(ด้อนท์ ยู [ โน ])
I cant tell you how to make it [go]
(ไอ แค็นท เท็ล ยู เฮา ทู เมค อิท [ โก ])
No matter what I do, how hard I [try]
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู , เฮา ฮาด ดาย [ ทไร ])
I cant seem to convince myself [why]
(ไอ แค็นท ซีม ทู ค็อนฝีนซ ไมเซลฟ [ ฮไว ])
Im stuck on the outside
(แอม ซทัค ออน ดิ เอาทไซด)

Dont you [know]
(ด้อนท์ ยู [ โน ])
I cant tell you how to make it [go]
(ไอ แค็นท เท็ล ยู เฮา ทู เมค อิท [ โก ])
No matter what I do, how hard I [try]
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู , เฮา ฮาด ดาย [ ทไร ])
I cant seem to convince myself [why]
(ไอ แค็นท ซีม ทู ค็อนฝีนซ ไมเซลฟ [ ฮไว ])
Im stuck on the outside
(แอม ซทัค ออน ดิ เอาทไซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง By_Myslf คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น