เนื้อเพลง End Of The Beginning คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

Here we are searching for a sign
( เฮียร วี อาร์ เซิชอิง ฟอ รา ไซน)
Here we are searching for a sign
(เฮียร วี อาร์ เซิชอิง ฟอ รา ไซน)
It’s the end here today
(อิทซ ดิ เอ็นด เฮียร ทุเด)
But I will build a new beginning
(บัท ไอ วิล บิลด อะ นยู บีกีนนิง)
Take some time, find a place
(เทค ซัม ไทม , ไฟนด อะ พเลซ)
And I will start my own religion
(แอ็นด ดาย วิล ซทาท มาย โอน ริลีจอัน)

As the day divides the night
(แอ็ส เดอะ เด ดิไฝด เดอะ ไนท)
Here we are searching for a sign
(เฮียร วี อาร์ เซิชอิง ฟอ รา ไซน)

Watch the men multiply
(ว็อช เดอะ เม็น มัลทิพไล)
See them ease out of the circle
(ซี เฑ็ม อีส เอ้า อ็อฝ เดอะ เซ๊อร์เคิ้ล)
Watch your friends run and hide
(ว็อช ยุร ฟเร็นด รัน แอ็นด ไฮด)
Help them fall back in this cycle
(เฮ็ลพ เฑ็ม ฟอล แบ็ค อิน ดีซ ไซ๊เคิ้ล)

Here we are searching
(เฮียร วี อาร์ เซิชอิง)

You saw what you get
(ยู ซอ ว็อท ยู เก็ท)
If you take what you take
(อิฟ ยู เทค ว็อท ยู เทค)
Look in the eye of the test
(ลุค อิน ดิ ไอ อ็อฝ เดอะ เท็ซท)
It’s all because…
(อิทซ ซอร์ บิคอส)
Now there’s a feeling I get
(เนา แดร์ ซา ฟีลอิง ไอ เก็ท)
When I look to the left
(ฮเว็น นาย ลุค ทู เดอะ เล็ฟท)
But it should never be sensed
(บัท ดิธ เชิด เนฝเวอะ บี เซ็นซ)
Our searching for a sign
(เอ๊า เซิชอิง ฟอ รา ไซน)

Can you feel it?
(แค็น ยู ฟีล อิท)
Things are changing
(ธิง แซร์ เช้งจิ้นส)
Can you see it?
(แค็น ยู ซี อิท)
Watch as the worlds colliding
(ว็อช แอ็ส เดอะ เวิลด collidings)
Can you see it?
(แค็น ยู ซี อิท)
Can you feel it?
(แค็น ยู ฟีล อิท)
Watch as the worlds…
(ว็อช แอ็ส เดอะ เวิลด)
Collide into themselves
(ค็อลไลด อีนทุ เฑ็มเซลฝส)
Collide into themselves
(ค็อลไลด อีนทุ เฑ็มเซลฝส)

Another time, another place
(แอะนัธเออะ ไทม , แอะนัธเออะ พเลซ)
Another time, another place
(แอะนัธเออะ ไทม , แอะนัธเออะ พเลซ)
Some paradigm has shunned the race
(ซัม แพระดิม แฮ็ส shunned เดอะ เรซ)
Some paradigm has shunned the race
(ซัม แพระดิม แฮ็ส shunned เดอะ เรซ)

Searching
(เซิชอิง)
You saw what you get
(ยู ซอ ว็อท ยู เก็ท)
If you take what you take
(อิฟ ยู เทค ว็อท ยู เทค)
Look in the eye of the test
(ลุค อิน ดิ ไอ อ็อฝ เดอะ เท็ซท)
It’s all because…
(อิทซ ซอร์ บิคอส)
Now there’s a feeling I get
(เนา แดร์ ซา ฟีลอิง ไอ เก็ท)
When I look to the left
(ฮเว็น นาย ลุค ทู เดอะ เล็ฟท)
But it should never be sensed
(บัท ดิธ เชิด เนฝเวอะ บี เซ็นซ)
Our searching for a sign
(เอ๊า เซิชอิง ฟอ รา ไซน)

You saw what you get
(ยู ซอ ว็อท ยู เก็ท)
If you take what you take
(อิฟ ยู เทค ว็อท ยู เทค)
Look in the eye of the test
(ลุค อิน ดิ ไอ อ็อฝ เดอะ เท็ซท)
It’s all because…
(อิทซ ซอร์ บิคอส)
Now there’s a feeling I get
(เนา แดร์ ซา ฟีลอิง ไอ เก็ท)
When I look to the left
(ฮเว็น นาย ลุค ทู เดอะ เล็ฟท)
But it should never be sensed
(บัท ดิธ เชิด เนฝเวอะ บี เซ็นซ)
Our searching for a sign
(เอ๊า เซิชอิง ฟอ รา ไซน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง End Of The Beginning คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น