เนื้อเพลง Talk That Talk คำอ่านไทย Rihanna feat Jay-Z

[Rihanna]
( [ รีอานน่า ])
Talk that talk to me, yeah
(ทอค แดท ทอค ทู มี , เย่)
Talk that talk to me, yeah
(ทอค แดท ทอค ทู มี , เย่)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I be trying to chill, b*tches wanna f*ck me
(ไอ บี ทไรอิง ทู ชิล , บี *tches วอนนา เอฟ *ck มี)
Every little city I go, f*ck me
(เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ซีทอิ ไอ โก , เอฟ *ck มี)
Shawty must’ve heard, got the word, I move that D
(ชาวดี้ มาสทฝฺ เฮิด , ก็อท เดอะ เวิด , ไอ มูฝ แดท ดี)
Had it by a bladder, she like ” oh I gotta pee ”
(แฮ็ด ดิท ไบ อะ บแลดเดอะ , ชี ไลค ” โอ ไอ กอททะ พี “)
Ran into a Rothko in my restroom
(แร็น อีนทุ อะ Rothko อิน มาย ราสรูม)
Singer slash actress in my bedroom
(ซีงเออะ ซแล็ฌ แอคทเร็ซ ซิน มาย เบดรูม)
Got a half ticket for a walk through
(ก็อท ดา ฮาล์ฟ ทีคเคท ฟอ รา วอค ธรู)
Everything I do is big
(เอ๊วี่ติง ไอ ดู อีส บิก)
I talk big money, I talk big homes
(ไอ ทอค บิก มันอิ , ไอ ทอค บิก โฮม)
I sell out arenas, I call that getting dome
(ไอ เซ็ล เอ้า อะรีนะ , ไอ คอล แดท เกดดดิ้ง โดม)
Million dollar voice, came through the phone
(มีลยัน ดอลเลอะ ฝอยซ , เคม ธรู เดอะ โฟน)
We heading to the top, if you coming, come on
(วี เฮดอิง ทู เดอะ ท็อพ , อิฟ ยู คัมอิง , คัมมอน)
I’m flying out to Pisa, just to get some pizza
(แอม ฟไลอิง เอ้า ทู Pisa , จัซท ทู เก็ท ซัม พีสสะ)
Fly down to Jamaica, just to roll some reefa
(ฟไล เดาน ทู เจไมกา , จัซท ทู โรล ซัม reefa)
Sex on the beach, left love speechless
(เซ็คซ ออน เดอะ บีช , เล็ฟท ลัฝ ซพีชเล็ซ)
They say that money talk, tell these other n*ggas speak up
(เด เซ แดท มันอิ ทอค , เท็ล ฑิส อัฑเออะ เอ็น *ggas ซพีค อัพ)
What’s up
(ว็อท อัพ)

[Rihanna]
([ รีอานน่า ])
One and two and a three and four
(วัน แอ็นด ทู แอ็นด อะ ธรี แอ็นด โฟ)
Come on let me know if you want some more
(คัมมอน เล็ท มี โน อิฟ ยู ว็อนท ซัม โม)
You know what I like, now get right
(ยู โน ว็อท ไอ ไลค , เนา เก็ท ไรท)
Boy talk that talk to me all night
(บอย ทอค แดท ทอค ทู มี ออล ไนท)
Yeah boy I like it, yeah boy I like it
(เย่ บอย ไอ ไลค อิท , เย่ บอย ไอ ไลค อิท)
Love it when you talk that talk to me yeah
(ลัฝ อิท ฮเว็น ยู ทอค แดท ทอค ทู มี เย่)
Yeah, that talk to me yeah
(เย่ , แดท ทอค ทู มี เย่)
Love it when you talk that talk to me, yeah
(ลัฝ อิท ฮเว็น ยู ทอค แดท ทอค ทู มี , เย่)

Say what you want, say what you like
(เซ ว็อท ยู ว็อนท , เซ ว็อท ยู ไลค)
Say you want me to do and I got you
(เซ ยู ว็อนท มี ทู ดู แอ็นด ดาย ก็อท ยู)
Tell me how to love you, tell me how to hold you
(เท็ล มี เฮา ทู ลัฝ ยู , เท็ล มี เฮา ทู โฮลด ยู)
I’ma get it right on the first try for you
(แอมอา เก็ท ดิธ ไรท ออน เดอะ เฟิซท ทไร ฟอ ยู)
Cause you ain’t never had a woman like me, yeah
(คอส ยู เอน เนฝเวอะ แฮ็ด อะ วูมเอิน ไลค มี , เย่)
And you will never have another like me, yeah
(แอ็นด ยู วิล เนฝเวอะ แฮ็ฝ แอะนัธเออะ ไลค มี , เย่)
Noooooo,
(Noooooo ,)
So I’ma give it to you baby
(โซ แอมอา กิฝ อิท ทู ยู เบบิ)

One and two and a three and four
(วัน แอ็นด ทู แอ็นด อะ ธรี แอ็นด โฟ)
Come on let me know if you want some more
(คัมมอน เล็ท มี โน อิฟ ยู ว็อนท ซัม โม)
You know what I like, now get right
(ยู โน ว็อท ไอ ไลค , เนา เก็ท ไรท)
Boy talk that talk to me all night
(บอย ทอค แดท ทอค ทู มี ออล ไนท)
Yeah boy I like it, yeah boy I like it
(เย่ บอย ไอ ไลค อิท , เย่ บอย ไอ ไลค อิท)
Love it when you talk that talk to me yeah
(ลัฝ อิท ฮเว็น ยู ทอค แดท ทอค ทู มี เย่)
Yeah, that talk to me yeah
(เย่ , แดท ทอค ทู มี เย่)
Love it when you talk that talk to me, yeah
(ลัฝ อิท ฮเว็น ยู ทอค แดท ทอค ทู มี , เย่)

What you saying now, give it to me baby
(ว็อท ยู เซอิง เนา , กิฝ อิท ทู มี เบบิ)
I want it all night, give it to me baby
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ ไนท , กิฝ อิท ทู มี เบบิ)
What you saying now, give it to me baby
(ว็อท ยู เซอิง เนา , กิฝ อิท ทู มี เบบิ)
Give it to me baby, give it to me baby
(กิฝ อิท ทู มี เบบิ , กิฝ อิท ทู มี เบบิ)

What you saying now, give it to me baby
(ว็อท ยู เซอิง เนา , กิฝ อิท ทู มี เบบิ)
I want it all night, give it to me baby
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ ไนท , กิฝ อิท ทู มี เบบิ)
What you saying now, give it to me baby
(ว็อท ยู เซอิง เนา , กิฝ อิท ทู มี เบบิ)
Give it to me baby, give it to me baby
(กิฝ อิท ทู มี เบบิ , กิฝ อิท ทู มี เบบิ)

One and two and a three and four
(วัน แอ็นด ทู แอ็นด อะ ธรี แอ็นด โฟ)
Come on let me know if you want some more
(คัมมอน เล็ท มี โน อิฟ ยู ว็อนท ซัม โม)
You know what I like, now get right
(ยู โน ว็อท ไอ ไลค , เนา เก็ท ไรท)
Boy talk that talk to me all night
(บอย ทอค แดท ทอค ทู มี ออล ไนท)
Yeah boy I like it, yeah boy I like it
(เย่ บอย ไอ ไลค อิท , เย่ บอย ไอ ไลค อิท)
Love it when you talk that talk to me yeah
(ลัฝ อิท ฮเว็น ยู ทอค แดท ทอค ทู มี เย่)
Yeah, that talk to me yeah
(เย่ , แดท ทอค ทู มี เย่)
Love it when you talk that talk to me, yeah
(ลัฝ อิท ฮเว็น ยู ทอค แดท ทอค ทู มี , เย่)

Talk that talk to me, yeah
(ทอค แดท ทอค ทู มี , เย่)
Talk that talk to me, yeah
(ทอค แดท ทอค ทู มี , เย่)
Talk that talk to me, yeah
(ทอค แดท ทอค ทู มี , เย่)
Talk that talk to me, yeah
(ทอค แดท ทอค ทู มี , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Talk That Talk คำอ่านไทย Rihanna feat Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น