เนื้อเพลง Cabaret คำอ่านไทย Louis Armstrong feat Lisa Minelli

Lyrics What good is sitting alone
( ลีริค ว็อท เกิด อีส ซีททิง อะโลน)
In you room?
(อิน ยู รุม)
Come hear the music play.
(คัม เฮีย เดอะ มยูสิค พเล)
Life is a Cabaret, old chum,
(ไลฟ อีส ซา แคบอะเร , โอลด ชัม ,)
Come to the Cabaret.
(คัม ทู เดอะ แคบอะเร)
Put down the knitting,
(พัท เดาน เดอะ knittings ,)
The book and the broom.
(เดอะ เบิค แอ็นด เดอะ บรูม)
Time for a holiday.
(ไทม ฟอ รา ฮอลอิเด)
Life is a Cabaret, old chum,
(ไลฟ อีส ซา แคบอะเร , โอลด ชัม ,)
Come to the Cabaret.
(คัม ทู เดอะ แคบอะเร)
Come taste the wine,
(คัม เทซท เดอะ ไวน ,)
COme hear the band.
(คัม เฮีย เดอะ แบ็นด)
Come blow a horn,
(คัม บโล อะ ฮอน ,)
Start celebrating;
(ซทาท เซเล็ปบีดิง 😉
Right this way,
(ไรท ดีซ เว ,)
Your table’s waiting.
(ยุร เท๊เบิ้ล เวททิง)

No use permitting
(โน ยูซ permittings)
Some prophet of doom
(ซัม พรอฟเอ็ท อ็อฝ ดูม)
To wipe every smile away.
(ทู ไวพ เอฝริ ซไมล อะเว)
Come hear the music play.
(คัม เฮีย เดอะ มยูสิค พเล)
Life is a Cabaret, old chum,
(ไลฟ อีส ซา แคบอะเร , โอลด ชัม ,)
Come to the Cabaret!
(คัม ทู เดอะ แคบอะเร !)

I used to have a girlfriend
(ไอ ยูซ ทู แฮ็ฝ อะ เกลิลเฟรน)
Known as Elsie,
(โนน แอ็ส Elsie ,)
With whom I shared
(วิฑ ฮูม ไอ เชย์)
Four sordid rooms in Chelsea
(โฟ ซอดิด รุม ซิน Chelsea)
She wasn’t waht you’d call
(ชี วอสซึ้น waht ยูต คอล)
A blushing flower…
(อะ บลัฌอิง ฟเลาเออะ)
As a matter of fact
(แอ็ส ซา แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท)
She rented by the hour.
(ชี เร็นท ไบ เดอะ เอาร)

The day she died the neighbors
(เดอะ เด ชี ได เดอะ เนเบอะ)
Came to snicker:
(เคม ทู ซนีคเคอะ :)
” Well, that’s what comes
(” เว็ล , แด๊ท ว็อท คัม)
From too much pills and liquor. ”
(ฟร็อม ทู มัช พิล แซน ลีคเออะ “)
But when I saw her laid out like a Queen,
(บัท ฮเว็น นาย ซอ เฮอ เลด เอ้า ไลค เก ควีน ,)
She was the happiest… corpse…
(ชี วอส เดอะ แฮพปีเอ็ด คอพซ)
I’d ever seen.
(อาย เอฝเออะ ซีน)

I think of Elsie to this very day.
(ไอ ธิงค อ็อฝ Elsie ทู ดีซ เฝริ เด)
I remember how she’d turn to me and say:
(ไอ ริเมมเบอะ เฮา ชี เทิน ทู มี แอ็นด เซ :)
” What good is sitting alone
(” ว็อท เกิด อีส ซีททิง อะโลน)
In you room?
(อิน ยู รุม)
Come hear the music play.
(คัม เฮีย เดอะ มยูสิค พเล)
Life is a Cabaret, old chum,
(ไลฟ อีส ซา แคบอะเร , โอลด ชัม ,)
Come to the Cabaret.
(คัม ทู เดอะ แคบอะเร)

Put down the knitting,
(พัท เดาน เดอะ knittings ,)
The book and the broom.
(เดอะ เบิค แอ็นด เดอะ บรูม)
Time for a holiday.
(ไทม ฟอ รา ฮอลอิเด)
Life is a Cabaret, old chum,
(ไลฟ อีส ซา แคบอะเร , โอลด ชัม ,)
Come to the Cabaret. ”
(คัม ทู เดอะ แคบอะเร “)

And as for me,
(แอ็นด แอ็ส ฟอ มี ,)
I made my mind up, back in Chelsea,
(ไอ เมด มาย ไมนด อัพ , แบ็ค อิน Chelsea ,)
When I go, I’m going like Elsie.
(ฮเว็น นาย โก , แอม โกอิ้ง ไลค Elsie)

Start by admitting,
(ซทาท ไบ แอดมิดดิง ,)
From cradle to tomb
(ฟร็อม เครเดิล ทู ทูม)
Isn’t that a long a stay.
(อีสซึ่น แดท ดา ล็อง อะ ซเท)
Life is a Cabaret, old chum,
(ไลฟ อีส ซา แคบอะเร , โอลด ชัม ,)
Only a Cabarert, old chum
(โอ๊นลี่ อะ Cabarert , โอลด ชัม)
And I love a Cabaret.
(แอ็นด ดาย ลัฝ อะ แคบอะเร)

here you here! good luck
(เฮียร ยู เฮียร ! เกิด ลัค)
maria
(มาเรีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cabaret คำอ่านไทย Louis Armstrong feat Lisa Minelli

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น