เนื้อเพลง Around The World คำอ่านไทย Aqua

I’ve been around the world [Hey, hey]
( แอฝ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด [ เฮ , เฮ ])
I’ve been around the world [Hey, hey]
(แอฝ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด [ เฮ , เฮ ])

In the kitchen where I’m cooking what is good for me
(อิน เดอะ คีชเอ็น ฮแว แอม คูคอิง ว็อท อีส เกิด ฟอ มี)
Spices from the globe
(ซไพซ ฟร็อม เดอะ กโลบ)
Little by little it’s the finest meal
(ลิ๊ทเทิ่ล ไบ ลิ๊ทเทิ่ล อิทซ เดอะ ไฟเนทส์ มีล)
It’s appetite for hope, come and see
(อิทซ แอพพิไทท ฟอ โฮพ , คัม แอ็นด ซี)

Bridge :
(บริจ :)
You mix it all together in your dreams
(ยู มิคซ อิท ดอร์ ทุเกฑเออะ อิน ยุร ดรีม)
Ingredients from the seven seas and
(อินกรีเดียนท ฟร็อม เดอะ เซฝเอ็น ซี แซน)
I’m realizing things ain’t what they seem
(แอม เรียวรายซิง ธิง เอน ว็อท เด ซีม)
That’s the riddle of it
(แด๊ท เดอะ ริ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อิท)
That’s the spirit of it
(แด๊ท เดอะ ซพีริท อ็อฝ อิท)
That’s the power of life
(แด๊ท เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ไลฟ)

Chorus :
(โครัซ :)
I’ve been around the world [Round the world]
(แอฝ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด [ เรานด เดอะ เวิลด ])
And I’ve seen it all [Seen it all]
(แอ็นด แอฝ ซีน หนิด ออล [ ซีน หนิด ออล ])
I’ve been around the world [Round the world]
(แอฝ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด [ เรานด เดอะ เวิลด ])
The sun will always rise and fall
(เดอะ ซัน วิล ออลเว ไรส แอ็นด ฟอล)
I’ve been around the world [Round the world]
(แอฝ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด [ เรานด เดอะ เวิลด ])
And I want you to see [Seen it all]
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู ซี [ ซีน หนิด ออล ])
I’ve been the only girl [Round the world]
(แอฝ บีน ดิ โอ๊นลี่ เกิล [ เรานด เดอะ เวิลด ])
All surrounded by mystery
(ออล ซะเรานด ไบ มีซเทอะริ)

In the living room I’m cleaning up from top to floor
(อิน เดอะ ลีฝอิง รุม แอม คลีนอิง อัพ ฟร็อม ท็อพ ทู ฟโล)
The place I love the most
(เดอะ พเลซ ไอ ลัฝ เดอะ โมซท)
The wall is covered up with all my souvenirs
(เดอะ วอล อีส คัฝเออะ อัพ วิฑ ออล มาย ซูเฝอะเนีย)
I’ve got from coast to coast, come and see
(แอฝ ก็อท ฟร็อม โคซท ทู โคซท , คัม แอ็นด ซี)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’m still coming around
(แอม ซทิล คัมอิง อะเรานด)
I keep chasing dreams
(ไอ คีพ เชซิง ดรีม)
Girl, I keep coming around [Hey, hey]
(เกิล , ไอ คีพ คัมอิง อะเรานด [ เฮ , เฮ ])
I keep coming around
(ไอ คีพ คัมอิง อะเรานด)
And I can never stop
(แอ็นด ดาย แค็น เนฝเวอะ ซท็อพ)
Girl, I keep coming around
(เกิล , ไอ คีพ คัมอิง อะเรานด)
Cause if I do I’ll walk
(คอส อิฟ ฟาย ดู แอล วอค)
Around around, around the world
(อะเรานด อะเรานด , อะเรานด เดอะ เวิลด)

I’ve been around the world [Round the world]
(แอฝ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด [ เรานด เดอะ เวิลด ])
Hey hey [Seen it all]
(เฮ เฮ [ ซีน หนิด ออล ])
I’ve been around the world [Round the world]
(แอฝ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด [ เรานด เดอะ เวิลด ])
All surrounded by mystery
(ออล ซะเรานด ไบ มีซเทอะริ)
I’ve been around the world [Round the world]
(แอฝ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด [ เรานด เดอะ เวิลด ])
And I’ve seen it all [Seen it all]
(แอ็นด แอฝ ซีน หนิด ออล [ ซีน หนิด ออล ])
I’ve been around the world [Round the world]
(แอฝ บีน อะเรานด เดอะ เวิลด [ เรานด เดอะ เวิลด ])
The sun will always rise and fall
(เดอะ ซัน วิล ออลเว ไรส แอ็นด ฟอล)
Round the world
(เรานด เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Around The World คำอ่านไทย Aqua

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น