เนื้อเพลง Be A Man คำอ่านไทย Aqua

The World Is Quiet
( เดอะ เวิลด อีส คไวเอ็ท)
Like There Is No One Around
(ไลค แดร์ อีส โน วัน อะเรานด)
But I Feel You Beside Me
(บัท ไอ ฟีล ยู บิไซด มี)
I Know The Secrets
(ไอ โน เดอะ ซีคเร็ท)
You Keep Locked Away Inside
(ยู คีพ ล็อค อะเว อีนไซด)
Don’t Understand Why You’re Fighting
(ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮไว ยัวร์ ไฟท์ดิง)

I Know She Must Be Special
(ไอ โน ชี มัซท บี ซเพฌแอ็ล)
This New Girl By Your Side
(ดีซ นยู เกิล ไบ ยุร ไซด)
I Seek For Answers When I Look Into Your Eyes
(ไอ ซีค ฟอ อานเซอะ ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ)
And He Turns So I Can’t But I Will Be Strong
(แอ็นด ฮี เทิน โซ ไอ แค็นท บัท ไอ วิล บี ซทร็อง)

For Once In Your Life Be A Man
(ฟอ วันซ อิน ยุร ไลฟ บี อะ แม็น)
Just Tell Me The Words ’cause I Know That You Can
(จัซท เท็ล มี เดอะ เวิด คอส ไอ โน แดท ยู แค็น)
Don’t Leave Me With Scars That No One Can Heal
(ด้อนท์ ลีฝ มี วิฑ ซคา แดท โน วัน แค็น ฮีล)
For Once In Your Life Be A Man
(ฟอ วันซ อิน ยุร ไลฟ บี อะ แม็น)

You Made Me Love You
(ยู เมด มี ลัฝ ยู)
Love You Right From The Start
(ลัฝ ยู ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
You’re Controlling My Heart Babe
(ยัวร์ คันโทรลริ่ง มาย ฮาท เบบ)
Don’t Pack Your Bags Yet
(ด้อนท์ แพ็ค ยุร แบ็ก เย็ท)
Give Me Time To Say Goodbye
(กิฝ มี ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
Say Goodbye
(เซ กู๊ดบาย)
Just Don’t Leave Me Wounded
(จัซท ด้อนท์ ลีฝ มี วูนด)

No I Just Hope You Will Regret The Things You Do
(โน ไอ จัซท โฮพ ยู วิล ริกเรท เดอะ ธิง ยู ดู)
Come Back To Me
(คัม แบ็ค ทู มี)
cause Our Love Is The Real Thing
(คอส เอ๊า ลัฝ อีส เดอะ ริแอ็ล ธิง)
And He Turns So I Can’t But I Will Be Strong
(แอ็นด ฮี เทิน โซ ไอ แค็นท บัท ไอ วิล บี ซทร็อง)

For Once In Your Life Be A Man
(ฟอ วันซ อิน ยุร ไลฟ บี อะ แม็น)
Just Tell Me The Words ’cause I Know That You Can
(จัซท เท็ล มี เดอะ เวิด คอส ไอ โน แดท ยู แค็น)
Don’t Leave Me With Scars That No One Can Heal
(ด้อนท์ ลีฝ มี วิฑ ซคา แดท โน วัน แค็น ฮีล)
For Once In Your Life Be A Man
(ฟอ วันซ อิน ยุร ไลฟ บี อะ แม็น)

I Knew That I
(ไอ นยู แดท ไอ)
I Fought To Keep Our Love Strong
(ไอ ฟอท ทู คีพ เอ๊า ลัฝ ซทร็อง)
If You Leave Me Now
(อิฟ ยู ลีฝ มี เนา)
You Come Running Back For More Babe
(ยู คัม รันนิง แบ็ค ฟอ โม เบบ)
And I Hope For And I Wish For
(แอ็นด ดาย โฮพ ฟอ แอ็นด ดาย วิฌ ฟอ)
And I Pray That The Words From Your Mouth Can
(แอ็นด ดาย พเร แดท เดอะ เวิด ฟร็อม ยุร เมาธ แค็น)
Eventually Make You A Man
(อิเฝนชัวลิ เมค ยู อะ แม็น)

For Once In Your Life
(ฟอ วันซ อิน ยุร ไลฟ)
Be A Man
(บี อะ แม็น)
When Everything Stops
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง ซท็อพ)

For A Minute In Your Life
(ฟอ รา มินยูท อิน ยุร ไลฟ)
I’ll Hope That
(แอล โฮพ แดท)
For Once In Your Life Be A Man
(ฟอ วันซ อิน ยุร ไลฟ บี อะ แม็น)
Be A Man
(บี อะ แม็น)
Just Tell Me The Words ’cause I Know That You Can
(จัซท เท็ล มี เดอะ เวิด คอส ไอ โน แดท ยู แค็น)
Don’t Leave Me With Scars
(ด้อนท์ ลีฝ มี วิฑ ซคา)
That No One Can Heal
(แดท โน วัน แค็น ฮีล)

For Once In Your Life Be A Man
(ฟอ วันซ อิน ยุร ไลฟ บี อะ แม็น)
Be A Man
(บี อะ แม็น)
Tell Me The Words
(เท็ล มี เดอะ เวิด)

Once In Your Life
(วันซ อิน ยุร ไลฟ)
Be A Man
(บี อะ แม็น)
Tell Me The Words
(เท็ล มี เดอะ เวิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be A Man คำอ่านไทย Aqua

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น