เนื้อเพลง A Case of You คำอ่านไทย Tori Amos

[Joni Mitchell]
( [ Joni เม็ดเชอว ])

Just before our love got lost you said,
(จัซท บิโฟ เอ๊า ลัฝ ก็อท ล็อซท ยู เซ็ด ,)
” I am as constant as the northern star. ”
(” ไอ แอ็ม แอ็ส คอนสแท็นท แอ็ส เดอะ นอเฑิน ซทา “)
and I said, ” Constantly in the darkness
(แอ็นด ดาย เซ็ด , ” คอนสแท็นทลิ อิน เดอะ ดาคเน็ซ)
where’s that at?
(ฮแว แดท แอ็ท)
If you want me I’ll be in the bar. ”
(อิฟ ยู ว็อนท มี แอล บี อิน เดอะ บา “)
On the back of a cartoon coaster
(ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ คาทูน โคซเทอะ)
in the blue T.V. screen light
(อิน เดอะ บลู ที วี ซครีน ไลท)
I drew a map of Canada
(ไอ ดรู อะ แม็พ อ็อฝ แคนอะดะ)
Oh Canada
(โอ แคนอะดะ)
with your face sketched on it twice.
(วิฑ ยุร เฟซ ซเค็ช ออน หนิด ทไวซ)

In my blood like holy wine
(อิน มาย บลัด ไลค โฮลิ ไวน)
you taste so bitter and so sweet
(ยู เทซท โซ บีทเทอะ แอ็นด โซ สวี้ท)
well, I could drink a case of you, darling
(เว็ล , ไอ เคิด ดริงค กา เคซ อ็อฝ ยู , ดาลิง)
and I would still be on my feet
(แอ็นด ดาย เวิด ซทิล บี ออน มาย ฟีท)
I would still be on my feet.
(ไอ เวิด ซทิล บี ออน มาย ฟีท)

Oh I am a lonely painter
(โอ ไอ แอ็ม มา โลนลิ เพนเทอะ)
I live in a box of paints
(ไอ ไลฝ อิน อะ บ็อคซ อ็อฝ เพนท)
I’m frightened by the devil
(แอม ไฟท์อึน ไบ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
And I’m drawn to those ones that ain’t afraid.
(แอ็นด แอม ดรอน ทู โฑส วัน แดท เอน อัฟเรด)
I remember that time you told me
(ไอ ริเมมเบอะ แดท ไทม ยู โทลด มี)
” Love is touching souls ”
(” ลัฝ อีส ทัชชิง โซล “)
Surely you touched mine
(ฌูรลิ ยู ทั๊ช ไมน)
Cause part of you pours out of me
(คอส พาท อ็อฝ ยู โพ เอ้า อ็อฝ มี)
In these lines from time to time.
(อิน ฑิส ไลน ฟร็อม ไทม ทู ไทม)

My blood
(มาย บลัด)
my holy wine
(มาย โฮลิ ไวน)
tastes so bitter and so sweet
(เทซท โซ บีทเทอะ แอ็นด โซ สวี้ท)
Well I could drink a case of you, darling
(เว็ล ไอ เคิด ดริงค กา เคซ อ็อฝ ยู , ดาลิง)
and I would still be on my feet
(แอ็นด ดาย เวิด ซทิล บี ออน มาย ฟีท)
I would still be on my feet
(ไอ เวิด ซทิล บี ออน มาย ฟีท)

I met a woman
(ไอ เม็ท ดา วูมเอิน)
She had a mouth like yours
(ชี แฮ็ด อะ เมาธ ไลค ยุร)
She knew your devils and your deeds
(ชี นยู ยุร เด๊ฝิ้ล แซน ยุร ดีด)
and she said, ” Go to him, stay with him
(แอ็นด ชี เซ็ด , ” โก ทู ฮิม , ซเท วิฑ ฮิม)
but be prepared to bleed ”
(บัท บี พริแพ ทู บลีด “)

My blood
(มาย บลัด)
my holy wine
(มาย โฮลิ ไวน)
tastes so bitter and so sweet
(เทซท โซ บีทเทอะ แอ็นด โซ สวี้ท)
Well I could drink a case of you, darling
(เว็ล ไอ เคิด ดริงค กา เคซ อ็อฝ ยู , ดาลิง)
and I would still be on my feet
(แอ็นด ดาย เวิด ซทิล บี ออน มาย ฟีท)
I would still be on my feet
(ไอ เวิด ซทิล บี ออน มาย ฟีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Case of You คำอ่านไทย Tori Amos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น