เนื้อเพลง I Get a Kick out of You คำอ่านไทย Jamie Cullum

I get no kick from champagne
( ไอ เก็ท โน คิด ฟร็อม แฌ็มเพน)
Mere alcohol doesn’t thrill me at all
(เมีย แอลโคะฮ็อล ดัสอินท ธริล มี แอ็ท ดอร์)
So tell me why should it be true
(โซ เท็ล มี ฮไว เชิด ดิท บี ทรู)
That I get a kick out of you
(แดท ไอ เก็ท ดา คิด เอ้า อ็อฝ ยู)

Some get their kicks from c*caine
(ซัม เก็ท แด คิด ฟร็อม ซี *เคน)
I’m sure that if I took even one sniff
(แอม ฌุร แดท อิฟ ฟาย ทุค อีเฝ็น วัน ซนิฟ)
That would bore me terrifically too
(แดท เวิด โบ มี เทะรีฟอิแค็ลลิ ทู)
That I get a kick out of you
(แดท ไอ เก็ท ดา คิด เอ้า อ็อฝ ยู)

I get a kick every time I see you standing there before me
(ไอ เก็ท ดา คิด เอฝริ ไทม ไอ ซี ยู ซแทนดิง แดร์ บิโฟ มี)
I get a kick though it’s clear to me that you obviously do not adore me
(ไอ เก็ท ดา คิด โธ อิทซ คเลีย ทู มี แดท ยู ออบเฝียซลิ ดู น็อท อะโด มี)

I get no kick in a plane
(ไอ เก็ท โน คิด อิน อะ พเลน)
Flying too high with some gal in the sky
(ฟไลอิง ทู ไฮ วิฑ ซัม แก็ล อิน เดอะ ซไค)
Is my idea of nothing to do
(อีส มาย ไอดีอะ อ็อฝ นัธอิง ทู ดู)
But I get a kick out of you
(บัท ไอ เก็ท ดา คิด เอ้า อ็อฝ ยู)

I get no kick from champagne
(ไอ เก็ท โน คิด ฟร็อม แฌ็มเพน)
Mere alcohol doesn’t thrill me at all
(เมีย แอลโคะฮ็อล ดัสอินท ธริล มี แอ็ท ดอร์)
So tell me why should it be true
(โซ เท็ล มี ฮไว เชิด ดิท บี ทรู)
That I get a kick out of you
(แดท ไอ เก็ท ดา คิด เอ้า อ็อฝ ยู)

Some get their kicks from c*caine
(ซัม เก็ท แด คิด ฟร็อม ซี *เคน)
I’m sure that if I took even one sniff
(แอม ฌุร แดท อิฟ ฟาย ทุค อีเฝ็น วัน ซนิฟ)
That would bore me terrifically too
(แดท เวิด โบ มี เทะรีฟอิแค็ลลิ ทู)
That I get a kick out of you
(แดท ไอ เก็ท ดา คิด เอ้า อ็อฝ ยู)

I get a kick every time I see you standing there before me
(ไอ เก็ท ดา คิด เอฝริ ไทม ไอ ซี ยู ซแทนดิง แดร์ บิโฟ มี)
I get a kick though it’s clear to me that you obviously do not adore me
(ไอ เก็ท ดา คิด โธ อิทซ คเลีย ทู มี แดท ยู ออบเฝียซลิ ดู น็อท อะโด มี)

I get no kick in a plane
(ไอ เก็ท โน คิด อิน อะ พเลน)
Flying too high with some gal in the sky
(ฟไลอิง ทู ไฮ วิฑ ซัม แก็ล อิน เดอะ ซไค)
Is my idea of nothing to do
(อีส มาย ไอดีอะ อ็อฝ นัธอิง ทู ดู)
But I get a kick
(บัท ไอ เก็ท ดา คิด)
She gives me your booze
(ชี กิฝ มี ยุร บูส)
I get a kick out of you
(ไอ เก็ท ดา คิด เอ้า อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Get a Kick out of You คำอ่านไทย Jamie Cullum

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น