เนื้อเพลง Ain’t That A Kick In The Head คำอ่านไทย Robbie Williams

How lucky can one guy be?
( เฮา ลัคคิ แค็น วัน ไก บี)
I kissed her and she kissed me
(ไอ คิซ เฮอ แอ็นด ชี คิซ มี)
Like the fella once said,
(ไลค เดอะ เฟลลา วันซ เซ็ด ,)
” Ain’t that a kick in the head? ”
(” เอน แดท ดา คิด อิน เดอะ เฮ็ด “)
The room was completely black,
(เดอะ รุม วอส ค็อมพลีทลี บแล็ค ,)
I hugged her and she hugged back
(ไอ ฮักจฺ เฮอ แอ็นด ชี ฮักจฺ แบ็ค)
Like the sailor said, quote,
(ไลค เดอะ เซลเออะ เซ็ด , คโวท ,)
” Ain’t that a hole in the boat? ”
(” เอน แดท ดา โฮล อิน เดอะ โบท “)

My head keeps spinnin’,
(มาย เฮ็ด คีพ สปินนิน,)
I go to sleep and keep grinnin’
(ไอ โก ทู ซลีพ แอ็นด คีพ กรีนอิน)
If this is just the beginnin’,
(อิฟ ดีซ ซิส จัซท เดอะ beginnin ,)
my life is gonna be bee-yoo-tee-ful
(มาย ไลฟ อีส กอนนะ บี บี yoo ที ฟุล)

I’ve sunshine enough to spread,
(แอฝ ซันชาย อินัฟ ทู ซพเร็ด ,)
it’s just like the fella said
(อิทซ จัซท ไลค เดอะ เฟลลา เซ็ด)
Tell me quick, ain’t love a kick in the head?
(เท็ล มี ควิค , เอน ลัฝ อะ คิด อิน เดอะ เฮ็ด)

Like the fella once said,
(ไลค เดอะ เฟลลา วันซ เซ็ด ,)
” Ain’t that a kick in the head? ”
(” เอน แดท ดา คิด อิน เดอะ เฮ็ด “)
Like the sailor said, quote,
(ไลค เดอะ เซลเออะ เซ็ด , คโวท ,)
” Ain’t that a hole in the boat? ”
(” เอน แดท ดา โฮล อิน เดอะ โบท “)

My head keeps spinnin’,
(มาย เฮ็ด คีพ สปินนิน,)
I go to sleep and keep grinnin’
(ไอ โก ทู ซลีพ แอ็นด คีพ กรีนอิน)
If this is just the beginnin’,
(อิฟ ดีซ ซิส จัซท เดอะ beginnin ,)
my life is gonna be bee-yoo-tee-ful
(มาย ไลฟ อีส กอนนะ บี บี yoo ที ฟุล)

She’s tellin’ me we’ll be wed,
(ชี เทลลิน มี เว็ล บี เว็ด ,)
she’s picked out a king-size bed
(ชี พิค เอ้า ดา คิง ไซส เบ็ด)
I couldn’t feel any better or I’d be sick
(ไอ คูดซึ่น ฟีล เอนอิ เบทเทอะ ออ อาย บี ซิค)
Tell me quick oh, ain’t love a kick?
(เท็ล มี ควิค โอ , เอน ลัฝ อะ คิด)
Tell me quick ain’t love a kick in the head?
(เท็ล มี ควิค เอน ลัฝ อะ คิด อิน เดอะ เฮ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t That A Kick In The Head คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น