เนื้อเพลง Get Outta My Way คำอ่านไทย Kylie Minogue

What’s the worst thing that could happen to you?
( ว็อท เดอะ เวิซท ธิง แดท เคิด แฮพเพ็น ทู ยู)
Take a chance tonight and try something new.
(เทค เก ชานซ ทุไนท แอ็นด ทไร ซัมติง นยู)
You’re getting boring.
(ยัวร์ เกดดดิ้ง โบริง)
You’re all so boring, and I don’t recognize the zombie you’re turning ‘to.
(ยัวร์ ออล โซ โบริง , แอ็นด ดาย ด้อนท์ เรคอ็อกไนส เดอะ สอมบิ ยัวร์ เทินนิง ทู)
Don’t worry cause tonight I got you.
(ด้อนท์ เวอริ คอส ทุไนท ไอ ก็อท ยู)
You can take a seat, do what you normally do.
(ยู แค็น เทค เก ซีท , ดู ว็อท ยู นอแม็ลลิ ดู)
I’m about to let you see.
(แอม อะเบาท ทู เล็ท ยู ซี)
This is what’ll happen if you ain’t giving your girl what she needs.
(ดีซ ซิส วาร์ดิล แฮพเพ็น อิฟ ยู เอน กีฝวิง ยุร เกิล ว็อท ชี นีด)

Leave you, move on
(ลีฝ ยู , มูฝ ออน)
To a perfect stranger
(ทู อะ เพ๊อร์เฟ็คท ซทเรนเจอะ)
You talk I walk
(ยู ทอค ไอ วอค)
Wanna feel the danger
(วอนนา ฟีล เดอะ เดนเจอะ)
See me with him and it’s turnin’ you on
(ซี มี วิฑ ฮิม แอ็นด อิทซ เทินนิน ยู ออน)
Got me saying getting me back it’d be another song
(ก็อท มี เซอิง เกดดดิ้ง มี แบ็ค อิทด บี แอะนัธเออะ ซ็อง)

Get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา มาย เว)
Got no more to say
(ก็อท โน โม ทู เซ)
He’s takin’ your place
(อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา มาย เว)
Way outta my way
(เว เอ๊าตา มาย เว)
Got no more to say
(ก็อท โน โม ทู เซ)
He’s takin’ your place
(อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา มาย เว)

Now I got a taste I wanna explore.
(เนา ไอ ก็อท ดา เทซท ไอ วอนนา เอ็คซพโล)
Ain’t going to waste, no not anymore.
(เอน โกอิ้ง ทู เวซท , โน น็อท แอนนี่มอ)
You’re going hard now, to win my heart but.
(ยัวร์ โกอิ้ง ฮาด เนา , ทู วิน มาย ฮาท บัท)
So many times now, you’ve been comin’ up short.
(โซ เมนอิ ไทม เนา , ยู๊ฟ บีน คัมอิน อัพ ฌอท)
Don’t worry cause tonight I got you.
(ด้อนท์ เวอริ คอส ทุไนท ไอ ก็อท ยู)
You can take a seat do what you normally do.
(ยู แค็น เทค เก ซีท ดู ว็อท ยู นอแม็ลลิ ดู)
I’m about to let you see.
(แอม อะเบาท ทู เล็ท ยู ซี)
This is what’ll happen if you ain’t giving your girl what she needs.
(ดีซ ซิส วาร์ดิล แฮพเพ็น อิฟ ยู เอน กีฝวิง ยุร เกิล ว็อท ชี นีด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Leave you, move on
(ลีฝ ยู , มูฝ ออน)
To a perfect stranger
(ทู อะ เพ๊อร์เฟ็คท ซทเรนเจอะ)
You talk I walk
(ยู ทอค ไอ วอค)
Wanna feel the danger
(วอนนา ฟีล เดอะ เดนเจอะ)
See me with him and it’s turnin’ you on
(ซี มี วิฑ ฮิม แอ็นด อิทซ เทินนิน ยู ออน)
Got me saying getting me back it’d be another song
(ก็อท มี เซอิง เกดดดิ้ง มี แบ็ค อิทด บี แอะนัธเออะ ซ็อง)

Get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา มาย เว)
Got no more to say
(ก็อท โน โม ทู เซ)
He’s takin’ your place
(อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา มาย เว)
Way outta my way
(เว เอ๊าตา มาย เว)
Got no more to say
(ก็อท โน โม ทู เซ)
He’s takin’ your place
(อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา มาย เว)

No I ain’t going home cause I wanna stay, but I won’t be alone no how no way.
(โน ไอ เอน โกอิ้ง โฮม คอส ไอ วอนนา ซเท , บัท ไอ ว็อนท บี อะโลน โน เฮา โน เว)
Now I’ve showed you what I’m made of.
(เนา แอฝ โฌ ยู ว็อท แอม เมด อ็อฝ)
This is what’ll happen if you ain’t giving your girl what she needs.
(ดีซ ซิส วาร์ดิล แฮพเพ็น อิฟ ยู เอน กีฝวิง ยุร เกิล ว็อท ชี นีด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Leave you, move on
(ลีฝ ยู , มูฝ ออน)
To a perfect stranger
(ทู อะ เพ๊อร์เฟ็คท ซทเรนเจอะ)
You talk I walk
(ยู ทอค ไอ วอค)
Wanna feel the danger
(วอนนา ฟีล เดอะ เดนเจอะ)
See me with him and it’s turnin’ you on
(ซี มี วิฑ ฮิม แอ็นด อิทซ เทินนิน ยู ออน)
Got me saying getting me back it’d be another song
(ก็อท มี เซอิง เกดดดิ้ง มี แบ็ค อิทด บี แอะนัธเออะ ซ็อง)

Get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา มาย เว)
Got no more to say
(ก็อท โน โม ทู เซ)
He’s takin’ your place
(อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา มาย เว)
Way outta my way
(เว เอ๊าตา มาย เว)
Got no more to say
(ก็อท โน โม ทู เซ)
He’s takin’ your place
(อีส ทอคกิ่น ยุร พเลซ)
Get outta my way
(เก็ท เอ๊าตา มาย เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Outta My Way คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น