เนื้อเพลง Hot ‘n Cold คำอ่านไทย Basement Jaxx

Don’t know why you speak to me no more
( ด้อนท์ โน ฮไว ยู ซพีค ทู มี โน โม)
I wanna hear, if i can hear when you call
(ไอ วอนนา เฮีย , อิฟ ฟาย แค็น เฮีย ฮเว็น ยู คอล)
Do you really mean that I have might just seem invincible
(ดู ยู ริแอ็ลลิ มีน แดท ไอ แฮ็ฝ ไมท จัซท ซีม อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Whatever it is, it’s bringin’ me to pointing the point
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส , อิทซ บริงอิน มี ทู พอยนทิง เดอะ พอยนท)
Hot n cold
(ฮ็อท เอ็น โคลด)
Whip n roll
(ฮวิพ เอ็น โรล)
Hot n cold
(ฮ็อท เอ็น โคลด)
Lets just make one thing we can all have when it all goes down
(เล็ท จัซท เมค วัน ธิง วี แค็น ออล แฮ็ฝ ฮเว็น หนิด ออล โกซ เดาน)
Uh uh uh uh uh
(อา อา อา อา อา)
Now I hear you’re talking some nonsense
(เนา ไอ เฮีย ยัวร์ ทอคอิง ซัม นอนเซ็นซ)
And I know it’s perfectly and completely amissible but
(แอ็นด ดาย โน อิทซ เพอเฟ็คทลิ แอ็นด ค็อมพลีทลี amissible บัท)
Nicer been silence
(นายเซอร์ บีน ไซเล็นซ)
And the odds, then our man would otherwise be a liar
(แอ็นด ดิ อ๊อดด , เด็น เอ๊า แม็น เวิด อัฑเออะไวส บี อะ ไลเออะ)
Hot n cold
(ฮ็อท เอ็น โคลด)
Whip n roll
(ฮวิพ เอ็น โรล)
Hot n cold
(ฮ็อท เอ็น โคลด)
I’ve been to hear you, hear you when you call
(แอฝ บีน ทู เฮีย ยู , เฮีย ยู ฮเว็น ยู คอล)
Hot n cold
(ฮ็อท เอ็น โคลด)
Whip n roll
(ฮวิพ เอ็น โรล)
Hot n cold
(ฮ็อท เอ็น โคลด)
Lets just make one thing we can all have when it all goes down
(เล็ท จัซท เมค วัน ธิง วี แค็น ออล แฮ็ฝ ฮเว็น หนิด ออล โกซ เดาน)
Uh uh uh uh uh
(อา อา อา อา อา)
It makes no sense at all to me
(อิท เมค โน เซ็นซ แอ็ท ดอร์ ทู มี)
It makes no sense at all to me
(อิท เมค โน เซ็นซ แอ็ท ดอร์ ทู มี)
It makes no sense at all
(อิท เมค โน เซ็นซ แอ็ท ดอร์)
Return to slither under my skin
(ริเทิน ทู ซลีฑเออะ อันเดอะ มาย ซคิน)
Slide under me, take my veins
(ซไลด อันเดอะ มี , เทค มาย เฝน)
And go straight to
(แอ็นด โก ซทเรท ทู)
The black hole within
(เดอะ บแล็ค โฮล วิฑีน)
Now I hear you’re talking some nonsense
(เนา ไอ เฮีย ยัวร์ ทอคอิง ซัม นอนเซ็นซ)
And I know it’s perfectly and completely admissible but
(แอ็นด ดาย โน อิทซ เพอเฟ็คทลิ แอ็นด ค็อมพลีทลี admissible บัท)
Nicer than silence
(นายเซอร์ แฑ็น ไซเล็นซ)
And the odds, that our man would otherwise be a liar
(แอ็นด ดิ อ๊อดด , แดท เอ๊า แม็น เวิด อัฑเออะไวส บี อะ ไลเออะ)
Hot n cold
(ฮ็อท เอ็น โคลด)
Whip n roll
(ฮวิพ เอ็น โรล)
Hot n cold
(ฮ็อท เอ็น โคลด)
I’ve been to hear you, hear you when you call
(แอฝ บีน ทู เฮีย ยู , เฮีย ยู ฮเว็น ยู คอล)
Hot n cold
(ฮ็อท เอ็น โคลด)
Whip n roll
(ฮวิพ เอ็น โรล)
Hot n cold
(ฮ็อท เอ็น โคลด)
Lets just make one thing we can all have when it all goes down
(เล็ท จัซท เมค วัน ธิง วี แค็น ออล แฮ็ฝ ฮเว็น หนิด ออล โกซ เดาน)
Oohh ahhhh
(อูอา)
Bop bop bop ooooohh
(บอป บอป บอป ooooohh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot ‘n Cold คำอ่านไทย Basement Jaxx

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น