เนื้อเพลง Naked คำอ่านไทย Celine Dion

Under this midnight sky
( อันเดอะ ดีซ มิดไนท์ ซไค)
With you here by my side
(วิฑ ยู เฮียร ไบ มาย ไซด)
There’s nothing that I could hide
(แดร์ นัธอิง แดท ไอ เคิด ไฮด)
You know me better than anybody else
(ยู โน มี เบทเทอะ แฑ็น เอนอิบอดิ เอ็ลซ)

All of myself revealed
(ออล อ็อฝ ไมเซลฟ ริฝิล)
There is nothing I could conceal
(แดร์ อีส นัธอิง ไอ เคิด ค็อนซีล)
My soul is yours to steal
(มาย โซล อีส ยุร ทู ซทีล)
Take me wherever you want to
(เทค มี ฮแวเรฝเออะ ยู ว็อนท ทู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Baby I’m naked, Naked with you
(เบบิ แอม เนคิด , เนคิด วิฑ ยู)
Feels like the first time
(ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม)
I’m tremblin’ shakin’ my hearts overtaking, yeah
(แอม เทมบลิน เชคกินมาย ฮาท โอฝเวอร์เทกคิง , เย่)
Feels like I’m falling, all over again
(ฟีล ไลค แอม ฟ๊อลิง , ออล โอเฝอะ อะเกน)
Baby come and take me
(เบบิ คัม แอ็นด เทค มี)
I’m tremblin’, shakin’
(แอม เทมบลิน , เชคกิน)
I’m naked with you
(แอม เนคิด วิฑ ยู)

Whenever your awake
(ฮเว็นเอฝเออะ ยุร อะเวค)
It’s almost like I’m afraid
(อิทซ ออลโมซท ไลค แอม อัฟเรด)
I only wanna’ stay
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา ซเท)
caught up in these stolen moments
(คอท อัพ อิน ฑิส ซโทเล็น โมเม็นท)

Let’s loose ourselves tonight
(เล็ท ลูซ เอารเซลฝส ทุไนท)
Forget the world for a while
(เฟาะเกท เดอะ เวิลด ฟอ รา ฮไวล)
Make love til’ morning light
(เมค ลัฝ ทิล มอนิง ไลท)
Take me wherever you want to
(เทค มี ฮแวเรฝเออะ ยู ว็อนท ทู)

Naked with you
(เนคิด วิฑ ยู)
Tremblin’, shakin my hearts overtakin’
(เทมบลิน , เชคกินมาย ฮาท overtakin)
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)
Baby come and take me
(เบบิ คัม แอ็นด เทค มี)
I’m tremblin’ shakin’
(แอม เทมบลิน เชคกิน)
I’m naked with you
(แอม เนคิด วิฑ ยู)

I am naked with you
(ไอ แอ็ม เนคิด วิฑ ยู)
Ohh yeah
(โอ้ เย่)
Cause I’m tremblin’, shakin’
(คอส แอม เทมบลิน , เชคกิน)

I’m naked with you
(แอม เนคิด วิฑ ยู)
Feels like, I’m overtakin’
(ฟีล ไลค , แอม overtakin)
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)
Oh Oh Oh yeah
(โอ โอ โอ เย่)
I’m naked, Naked with you
(แอม เนคิด , เนคิด วิฑ ยู)
Feels like the first time
(ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม)
I’m tremblin’ shakin’ my hearts overtaking, yeah
(แอม เทมบลิน เชคกินมาย ฮาท โอฝเวอร์เทกคิง , เย่)
Feels like I’m falling, all over again
(ฟีล ไลค แอม ฟ๊อลิง , ออล โอเฝอะ อะเกน)
Baby come and take me
(เบบิ คัม แอ็นด เทค มี)
Cause’ I’m tremblin’, shakin’, oh yeah, yeah, yeah
(คอส แอม เทมบลิน , เชคกิน, โอ เย่ , เย่ , เย่)
I’m naked with you
(แอม เนคิด วิฑ ยู)

With you
(วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Naked คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น